2019-versies van ADR en RID van toepassing op vervoer van ontplofbare stoffen in ons land

Met richtlijn 2018/1846 besliste Europa om de meest recente versies van de internationale overeenkomsten op het vervoer van gevaarlijke goederen van toepassing te maken op het vervoer binnen de Europese Unie. De lidstaten moesten die richtlijn vóór 30 juni 2019 omzetten in nationaal recht. Aangezien het vervoer van gevaarlijke goederen in ons land een gedeelde bevoegdheid is, leidt dat telkens weer tot een carrousel aan uitvoeringsbesluiten.

Dit keer is de federale overheid aan de beurt: een KB van 2 september 2019 maakt ADR-2019 (over het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg) en RID-2019 (over het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor) van toepassing op het vervoer van springstoffen en andere ontplofbare stoffen.

Volgens de Europese richtlijn móchten ADR-2019 en RID-2019 al toegepast worden vanaf 1 januari 2019, maar móesten zij toegepast worden vanaf 1 juli 2019.

Aangezien nieuwe verplichtingen geen terugwerkende kracht mogen hebben, treedt het KB dat de richtlijn omzet in nationaal recht, in werking op de dag na publicatie. Dat is op 12 september 2019. Maar datzelfde KB zegt ook dat de door het KB gewijzigde bepalingen 'mogen [...] toegepast worden tot 30 juni 2019'. Over de situatie tussen 1 juli 2019 en 11 september 2019 spreekt het KB zich niet uit.

Het 'Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg' (ADR) gaat uit van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (Unece). Het 'Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor' (RID) gaat uit van OTIF, een internationaal spoorwegorgaan dat nauw aanleunt bij Unece. Beide overeenkomsten worden om de 2 jaar bijgewerkt. De Europese Unie heeft deze internationale overeenkomsten van toepassing gemaakt op het vervoer van gevaarlijke goederen binnen de Unie. Europa neemt ook de 2-jaarlijkse updates over. Maar aangezien dat met een richtlijn gebeurt, moeten de lidstaten die richtlijn ook nog eens omzetten in nationaal recht. Het huidige KB is al het derde omzettingsbesluit, maar er moeten er nog volgen.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Lees meer

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Lees meer

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]