Recht om vergeten te worden: alle informatie op één site

De wet van 18 april 2019 heeft een “recht om vergeten te worden” ingevoerd in de verzekeringswetgeving. De wet geeft ex-kankerpatiënten die een schuldsaldoverzekering aanvragen de garantie dat hun kankeraandoening wordt ontzien als de behandeling al langer dan tien jaar succesvol beëindigd is en er geen herval plaatsvond sindsdien.

Assuralia,  de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, gaat kandidaat-verzekerden in de precontractuele fase op een uniforme en eenduidige manier inlichten over het “recht om vergeten te worden”. Concreet komt op de website www.abcverzekering.be, die een voorlichting aan de consumenten geeft over verzekeringen, een onderdeel voorzien om de nieuwe regeling in al zijn facetten toe te lichten.

Zo vinden de consumenten op één enkele plaats op het internet alle nuttige informatie over de basisprincipes et de wetgeving aangaande het “recht om vergeten te worden”. Verder zullen alle verzekeraars in hun medische vragenlijsten melding maken van de nieuwe regeling en verwijzen naar voornoemde website voor meer informatie hierover.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

België implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]