Vlaanderen versoepelt voorschriften voor ondeelbare lading uitzonderlijk vervoer

De Vlaamse regering introduceert een nieuwe uitzondering op de regels voor het laden van een ‘ondeelbare lading’ op een uitzonderlijk transport zodat vervoerders meer stukken in 1 keer kunnen meenemen. De huidige voorschriften zijn erg strikt en zorgen nu vaak voor nodeloos veel extra ritten.

Uitzonderlijk transport

Vervoer waarvan de afmetingen of het gewicht de maxima overschrijden die bepaald zijn in de Wegcode en in het Technisch Reglement, is uitzonderlijk vervoer. Om in aanmerking te komen voor een vergunning uitzonderlijk vervoer moet er sprake zijn van een overschrijding van de wettelijke afmetingen ofwel door de constructie van het voertuig ofwel door de ondeelbare lading die vervoerd wordt.

De wettelijke afmetingen zijn:

lengte:
-  enkelvoudig voertuig: 12m
-  trekker + oplegger: 16,50m
-  vrachtwagen + aanhangwagen: 18,75m

breedte: 2,55 m

hoogte: 4 m

massa: 44 ton voor samenstellingen met 5 assen

oversteek achteraan: 3 m

Ondeelbare lading

Een ondeelbare lading is een lading die voor het vervoer niet kan worden opgedeeld in meerdere ladingen zonder grote meerkosten of schaderisico's te veroorzaken en die door haar afmetingen en massa niet kan worden vervoerd door een transport dat voldoet aan de wettelijk toegestane afmetingen en massa uit de Wegcode en het Technisch reglement.

Laden van ondeelbare lading

Het laden van een ondeelbare lading op een uitzonderlijk transport is aan strenge regels gebonden.

Volgens het KB Uitzonderlijk Vervoer mag de overschrijding van een reguliere afmeting enkel het gevolg zijn van de plaatsing van één enkel voorwerp. Bijvoorbeeld 1 object van 2,80 m breed. De overschrijding mag niet het gevolg zijn van de plaatsing van 2 of meerdere voorwerpen naast, achter of op elkaar die op zichzelf niet te breed, te lang of te hoog zijn.

Bovenop die regel stelt het besluit dat ondeelbare lading altijd zodanig moet worden geplaatst dat het aantal uitzonderlijke afmetingen van het voertuig tot een minimum wordt herleid. Dus als men door de lading anders te plaatsen kan vermijden dat een afmeting wordt overschreden, dan is men verplicht dit te doen. Zelfs wanneer dat niet de meest efficiënte manier van laden is en er minder kan worden vervoerd.

Zonde vindt de Vlaamse regering. Ze past daarom de regels aan.

Bijkomende afwijking toegelaten

Als meerdere ondeelbare ladingen vervoerd worden binnen de wettelijke toegestane lengte, dan mag de vervoerder de ondeelbare ladingen zodanig plaatsen dat één bijkomende uitzonderlijke afmeting ontstaat in de hoogte of in de breedte als hij daardoor minstens 30% meer kan vervoeren dan wanneer hij binnen de reguliere afmetingen blijft. Maar let op: de bijkomende uitzonderlijke afmeting moet beperkt blijven tot een breedte van 3m en een hoogte van 4,30m.

Bovendien is de bijkomende uitzonderlijke afmeting alleen toegestaan als

het voertuig in niet-geladen toestand voldoet aan de afmetingen van het Technisch Reglement

de massa van het voertuig in beladen toestand voldoet aan het Technisch Reglement

de alternatieve manier van laden geen enkel bijkomend gevaar vormt voor de verkeersveiligheid.

De vervoerder moet de 'efficiëntieredenen' rechtvaardigen in een technische nota die bij de vergunningsaanvraag wordt gevoegd. Die nota wordt ook bij de vergunning zelf gevoegd.

In werking: 3 oktober 2019.

24.11.2020

Action directe, action récursoire ou recours Lire la suite

20.11.2020

België implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lire la suite

16.11.2020

Incapacité de travail des indépendants : les mutuelles peuvent temporairement payer une indemnité pour les jours de maladie antérieurs à la signature du certificat Lire la suite

20.10.2020

Reconnaisance de la responsabilité Lire la suite

NEWSLETTER
site web par Kluwer EasyWeb

Nous utilisons des cookies pour retenir vos préférences de langage et améliorer votre expérience de surf. En savoir plus[OK]