Kan iemand tegelijk bestuurder en zwakke weggebruiker zijn?

Fietsers, voetgangers en de passagiers van het voertuig worden als zwakke weggebruikers beschouwd. Zij kunnen aanspraak maken op een vergoeding van hun lichamelijke schade (+ kleding) op grond van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (objectieve BA). De bestuurder kan zich niet op dit artikel beroepen. Het antwoord is NEEN!

Wat is de definitie van bestuurder?

Als bestuurder wordt de persoon beschouwd die achter het stuur heeft plaatsgenomen en die de bedieningselementen en de stuurinrichting van het voertuig hanteert. Het rijden en de inverkeerstelling mogen dus niet worden verward. Wie met de handen een voertuig met brandstofpech voortduwt en daarbij een derde partij schade berokkent, wordt beschouwd als de persoon die zorgt voor de besturing en zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid zal dus gedekt worden. Hij wordt echter niet als bestuurder beschouwd en als hij door een andere automobilist wordt aangereden, kan hij aanspraak maken op de status van zwakke weggebruiker. Om bestuurder te zijn, moet de persoon zich daadwerkelijk binnen in het voertuig bevinden.

Wat met de bestuurder die de controle over het voertuig en het stuur verliest en het voertuig dus niet meer in de hand heeft? Dit is het geval wanneer een passagier in paniek plots de handrem aantrekt of aan het stuur rukt, waardoor hij de feitelijke bestuurder wordt. De rechter zal moeten beslissen wie als een zwakke weggebruiker te beschouwen is. In een dergelijke situatie zijn wij geneigd de twee partijen als zwakke weggebruikers te beschouwen.

Dan is er nog het geval van de bestuurder die uit zijn voertuig wordt geslingerd of van zijn motorfiets valt en vervolgens wordt aangereden door een ander voertuig. Of de bestuurder die uitstapt zonder eerst de handrem aan te trekken, rond de auto loopt en vervolgens tussen de auto en een muur geklemd wordt.

De rechtspraak reageert verdeeld en aanvaardt deze persoon niet altijd als zwakke weggebruiker.

Een motorfietser verliest bij het ontwijken van een hindernis de controle over zijn moto, valt op de grond en wordt zwaar aangereden door een personenauto die uit de tegengestelde richting komt. Het Hof van Cassatie (18 mei 2012) verklaarde in een dergelijke zaak dat de bestuurder zijn hoedanigheid van bestuurder alleen verliest als hij na zijn val het slachtoffer wordt van een ander verkeersongeval dan het eerste en dat het hier ging om “twee nauw met elkaar verbonden fasen van eenzelfde ongeval, dus niet om twee verschillende ongevallen”.

Andere vonnissen zijn “milder” en stellen dat, “ondanks de korte periode tussen de val en het ongeval, de bestuurder voetganger geworden is.”

Bron: 101 vragen over de autoverzekering

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]