Brussel onderzoekt verbod motorfietsen en bromfietsen

Leefmilieu Brussel zet een studie op om na te gaan wat het aandeel is van gemotoriseerde tweewielers in luchtvervuiling. Volgens een studie van het International Council on Clean Transportation (ICCT) hebben tweewielers met een verbrandingsmotor (meestal op benzine) een veel hogere uitstoot dan personenwagens (zowel benzine- als dieselvoertuigen). De studie van Leefmilieu Brussel gaat in 2020 van start.

Het ICCT heeft in Parijs de uitstoot gemeten van bijna 180.000 voertuigen. Tweewielers met een verbrandingsmotor bleken tien keer meer koolstofmonoxide (CO) en vijf keer meer stikstofdioxide uit te stoten dan benzinewagens. Motorfietsen produceren ook meer CO dan dieselwagens en nagenoeg evenveel fijnstofdeeltjes.

Op basis van gelijkaardige studies had Amsterdam al besloten om vanaf 2025 tweewielers met een verbrandingsmotor te verbieden. Enkel tweewielers die worden aangedreven door elektriciteit (of spierkracht) zijn nog toegelaten.

De Brusselse overheid heeft in 2017 aangekondigd om de aanwezigheid van voertuigen met een hogere uitstoot op haar grondgebied te beperken, met het oog op de luchtkwaliteit van de hoofdstad en het behalen van de klimaatdoelstellingen. Er werd een lage-emissiezone gecreëerd, waarbij dieselvoertuigen die voldoen aan de Euro 1-norm worden geweerd. De komende jaren worden de vereisten opgetrokken en ten laatste tegen 2030 worden alle dieselvoertuigen geweerd.

Motorfietsen hebben een hogere uitstoot dan personenwagens omdat Europa minder strenge milieunormen oplegt (Euro 4-normen voor motorfietsen, tegen Euro 6 voor personenwagens). Motorfietsen en bromfietsen zijn bovendien niet uitgerust met een katalysator, omwille van de betaalbaarheid.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]