Arbeidsongeval: Grondwettelijk Hof verduidelijkt vergoedingsstelsel van werknemer met meerdere arbeidsovereenkomsten

Een werknemer die een voltijdse arbeidsovereenkomst combineert met een deeltijdse arbeidsovereenkomst en die een arbeidsongeval krijgt tijdens zijn deeltijdse tewerkstelling, heeft volgens het Grondwettelijk Hof recht op een arbeidsongevallenuitkering op basis van zijn deeltijdse tewerkstelling, aangevuld met een hypothetisch loon. Nochtans oordeelde het Hof eerder al dat een werknemer met zo’n dubbele arbeidsovereenkomst die een arbeidsongeval kreeg tijdens zijn voltijdse functie, enkel recht had op een arbeidsongevallenuitkering op basis van zijn voltijdse tewerkstelling. Zónder aanvullend loon.

Het Hof grijpt voor zijn interpretatie terug naar de artikelen 34, 36 en 37bis van de arbeidsongevallenwet.

Volgens artikel 34 van de wet wordt de arbeidsongevallenuitkering berekend op het loon van een voltijdse tewerkstelling tijdens het voorbije jaar. Het basisloon dat gebruikt wordt bij de berekening, kan volgens artikel 36 aangevuld worden met een hypothetisch loon als de werknemer nog geen volledig jaar voltijds aan de slag was of als zijn loon door toevallige omstandigheden lager was dan wat hij normaal verdient.

Artikel 37bis zegt dan weer dat het basisloon bij deeltijds werk, het deeltijds loon is. Als de werknemer meerdere deeltijdse arbeidsovereenkomsten combineert, wordt de uitkering berekend op de som van die deeltijdse lonen.

Op basis van artikel 37bis zouden we kunnen besluiten dat een werknemer bij een arbeidsongeval tijdens een deeltijdse tewerkstelling, enkel recht heeft op een vergoeding op basis van zijn deeltijds loon.

Maar artikel 37bis kan volgens het Grondwettelijk Hof beschouwd worden als een uitzonderingsregime, dat alleen van toepassing is als een werknemer uitsluitend deeltijds is tewerkgesteld of als hij uitsluitend deeltijdse arbeidsovereenkomsten heeft.

Als een werknemer dan een deeltijdse en een voltijdse arbeidsovereenkomst combineert, is op grond van de voltijdse overeenkomst, de algemene regeling van artikel 34 van toepassing:

Bij een arbeidsongeval tijdens de voltijdse tewerkstelling heeft de werknemer recht op de vergoeding op basis van zijn voltijdse loon.

Bij een arbeidsongeval tijdens de deeltijdse tewerkstelling heeft de werknemer recht op een vergoeding op basis van zijn deeltijds loon, aangevuld met een hypothetisch loon volgens 36, §1, van de wet.

In de interpretatie dat de vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid alleen zou vastgesteld worden op basis van het deeltijdse loon, schenden de artikelen 34, 36 en 37bis, §§ 1 en 2, de Grondwet. In de interpretatie dat de vergoeding verschuldigd is op basis van het deeltijdse loon, aangevuld met een hypothetisch loon, schenden de artikelen 34, 36 en 37bis, §§ 1 en 2, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]