Nieuwe aanpak van burn-out in Nederland

Nieuwe wetenschappelijke inzichten hebben er in Nederland toe geleid dat bedrijfsartsen burn-outs anders gaan behandelen. In de herziene richtlijn staat nu duidelijk wat werkgevers moeten doen en hoe cruciaal de eerste maand na uitval is.

De Nederlandse beroepsvereniging voor bedrijfsartsen (NVAB) publiceerde in 2000 een eerste richtlijn voor omgaan met psychische problemen. De tweede volgde in 2007, en de nieuwe richtlijn 2019 (pdf) is nu verschenen. Omwille van nieuwe inzichten uit recent onderzoek naar geheugen, aandacht en concentratie, werd de vorige richtlijn grondig aangepast.

Andere omgang met patiënten

Burn-out is een groeiend probleem in veel Westerse landen. Door digitalisering, automatisering en flexibilisering is onze manier van werken de voorbije jaren drastisch veranderd. Recent onderzoek toonde aan dat werknemers steeds meer moeten doen en daar steeds minder over te zeggen hebben. Bovendien is de rol van werk in ons leven veranderd: vroeger werkten we om de kost te verdienen, maar nu willen werkende mensen meer bereiken met hun professioneel engagement: werkvoldoening, zelfontplooiing, enzovoort.

De herziene Nederlandse richtlijn maakt nu een duidelijker onderscheid tussen burn-out en overspannenheid. Kort gezegd: overspanning gaat min of meer vanzelf voorbij, terwijl mensen met een burn-out altijd psychologische hulp nodig hebben.

Positieve psychologie

De Nederlandse bedrijfsartsen hebben nu besloten om werknemers met klachten van een burn-out of overspannenheid zelf meer de regie in handen te geven.
De nieuwe omgang met patiënten focust erop, de patiënten zelf te laten nadenken in plaats van de arbeidsgeneesheer die hun uitlegt wat mensen met een burn-out moeten doen. Op dit vlak wordt gesproken van 'positieve psychologie'.

Bedrijfsartsen moeten voortaan meteen met oplossingen aan de slag gaan. Blijven inzoomen op wat er allemaal mis gaat, helpt de patiënt immers niet vooruit.

Samen met de patiënt moet de bedrijfsarts vooruitblikken naar de toekomst: hoe zorg je dat je uit de situatie komt waarin je zit? Wie en wat heb je daarvoor nodig? Wat kun je zelf doen, en waar heb je anderen voor nodig?

Dit is uiteraard een veel positievere insteek dan kijken naar alles wat je niet meer kan.

Op deze manier kan je als bedrijfsarts na enkele weken al vragen wat er beter gaat in vergelijking met het vorige consult.

De cruciale eerste maand

Deze nieuwe aanpak kadert ook in het inzicht dat de eerste maand na uitval cruciaal is. In die maand moeten mensen vooral even tot rust komen. Werknemers met een burn-out kunnen in deze fase vaak niet meer goed nadenken, ze slapen slecht, piekeren veel, en zijn bang dat het niet meer goed komt. In de richtlijn staat nu duidelijk beschreven dat mensen eerst tot rust moeten komen. Dat wil dan ook zeggen dat werkgevers de zieke werknemer daar eerst even de nodige tijd voor moeten gunnen, want anders wordt de druk op de patiënt weer veel te hoog.

Bron: Sentral

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiŽle diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]