Wetsvoorstel lanceert politionele databank waarin burger zelf op zoek kan naar zijn gestolen spullen

Kunnen slachtoffers van diefstal binnenkort zelf op zoek naar hun spullen via het internet? In de Kamer ligt alvast een wetsvoorstel op tafel dat dit mogelijk maakt.

Bedoeling is meer concreet om burgers toegang te geven tot een nieuwe politionele databank waarop digitale foto's staan van teruggevonden en in beslag genomen voorwerpen waarvan de gerechtelijke overheden niet weten wie de eigenaar is. Slachtoffers van diefstal die een voorwerp herkennen, kunnen het dan gaan opeisen. Uiteraard niet zo maar, ze zullen moeten bewijzen dat het betrokken voorwerp het hunne is.

Publieke tool

De indieners van het wetsvoorstel willen op die manier een van de grote verzuchtingen bij diefstal aanpakken. Het blijkt op dit moment erg moeilijk om gestolen voorwerpen opnieuw bij de rechtmatige eigenaar te krijgen ondanks de inspanningen van de politiediensten. Vaak worden teruggevonden of in beslag genomen spullen waarvan de men de eigenaar niet kent openbaar verkocht. Een centrale website of publieke tool geeft slachtoffers van diefstal alvast de kans om zelf op regelmatige tijdstippen op onderzoek te gaan, klinkt het.

Aanpassing Wet op het Politieambt

De oprichting van de zo'n databank vereist een aanpassing van de Wet op het Politieambt. Het wetsvoorstel voegt een nieuw artikel 44/2bis toe aan de wet: 'de federale politie richt een databank in met digitale foto's van goederen waarvan men vermoed dat ze gestolen of geheeld zijn en waarvan de bevoegde gerechtelijke overheden de wettige eigenaar niet kennen'.

Het artikel duidt ook al enkele basisvoorwaarden:

'een goed wordt pas na instemming van de bevoegde gerechtelijke overheid in de databank opgenomen'

'de databank is publiek toegankelijk via het internet. De lokale politie verleent toegang tot de databank aan wie daarom verzoekt'.

Voor de uitvoering van de bepalingen zou nog een aanvullend KB nodig zijn.

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Read more

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Read more

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]