Rijgeschiktheid

Moet men een medisch onderzoek ondergaan om te mogen rijden? Wie kan beoordelen of iemand met een beperking geschikt is om een motorrijtuig te besturen?

Wanneer u een auto koopt, moet u die inschrijven en er een BA Motorrijtuigen voor aangaan. Uiteraard moet u houder zijn van een geldig rijbewijs. De aanvaarding door de verzekeringsmaatschappij berust op de exacte beschrijving van het risico. Er zal u gevraagd worden of u, net zoals de gebruikelijke bestuurders, aan een handicap of ziekte lijdt. Is het antwoord bevestigend, dan zal men u een medisch attest vragen dat de verzekeraar in staat stelt het risico te aanvaarden (of te weigeren).

Als u geen eerlijke verklaring hebt afgelegd, beschikt de verzekeraar over een onbeperkt recht van verhaal tegen u als een ongeval gebeurt. Opgelet: die verplichting om uw verzekeraar in te lichten over een verzwaring van het risico ten gevolge van een ziekte of handicap blijft van toepassing over de volledige looptijd van uw overeenkomst.

Indien u door een handicap geen maatschappij vindt die u wil verzekeren of als de premies veel te hoog zijn, kunt u nog contact opnemen met het Tariferingsbureau.

Blijft nog de kwestie van de geschiktheid om te rijden, waarover het Centrum voor Aanpassing aan het Rijden der gehandicapte Automobilisten (CARA) zich kan uitspreken. Dit departement van het verkeersveiligheidsinstituut Vias levert geen rijbewijzen af, maar wel attesten voor het verkrijgen of het behoud van het onontbeerlijke rijbewijs.

Als u uw arts en het centrum voor aanpassing niet hebt geraadpleegd, heeft dat gevolgen. Voor nadere toelichtingen verwijzen wij naar de site www.vias.be:

Als je als kandidaat (zowel aanvrager als houder) voor een rijbewijs met een verminderde functionele vaardigheid niet naar het CARA komt voor een rijgeschiktheidsonderzoek en een valse verklaring aflegt over je medische toestand, dan riskeer je een gevangenisstraf en een geldboete; de rechter kan bovendien een verval van het recht tot sturen uitspreken.

Als je rijgeschikt bent bevonden onder bepaalde voorwaarden of beperkingen en je laat na je rijbewijs te laten aanpassen zoals de wet dat voorschrijft, dan kan je eveneens voormelde straffen en boetes oplopen.

Als je blijft rijden met een niet aangepast rijbewijs, dan betekent dat hetzelfde als rijden zonder (geldig) rijbewijs.

Conclusie: een aangeboren letsel of een vermindering van de functionele vaardigheid ten gevolge van een ziekte of ongeval kunnen u verhinderen veilig een voertuig te besturen. Deze handicap kan vóór de rijopleiding aanwezig zijn, of optreden na het theoretisch examen of wanneer u al in het bezit bent van een al dan niet voorlopig rijbewijs. Raadpleeg uw huisarts wanneer uw functionele vaardigheid verminderd is. Hij zal u doorverwijzen naar het Centrum voor aanpassing van het rijden.

Bij een breuk waarvoor een gipsverband wordt aangelegd, moet uw huisarts u indien nodig tijdelijk het rijden “verbieden” want: “elke bestuurder moet in staat zijn te sturen, en de vereiste lichaamsgeschiktheid en de nodige kennis en rijvaardigheid bezitten. Hij moet steeds in staat zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend zijn voertuig of zijn dieren goed in de hand hebben”.

Bron: 101 vragen over de autoverzekering

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]