Directe regeling

Door de toepassing van de RDR-overeenkomst kunnen slachtoffers sneller vergoed worden. Kan men hierop in alle gevallen en voor eender welk betrokken voertuig een beroep doen?

Normaal is het de verzekeraar van de aansprakelijke partij die de schade vergoedt. Als het echter gaat om een ongeval met een schadebedrag dat niet hoger is dan 25.000, zal de verzekeraar BA van het slachtoffer tussenkomen voor de geleden materiële schade. Als er gewonden zijn, kan de materiële schade via RDR worden vereffend, maar de lichamelijke schade niet.

De directe verzekeraar stelt de schade aan het voertuig van zijn verzekerde vast indien het schadegeval, dat overeenstemt met een van de in het aansprakelijkheidsbarema beschreven gevallen:

- een aanrijding betreft;

- voorgevallen is in België:

waarvoor de gehele of gedeeltelijke verantwoordelijkheid van een derde voertuig vaststaat of wordt vermoed;

met contact tussen motorvoertuigen:
o in België ingeschreven of niet ingeschreven;
o met gewoonlijke standplaats in België;
o onderworpen aan de verzekeringsplicht;
o geïdentificeerd en verzekerd in BA bij toegetreden verzekeraars, of waarvoor de verzekeringsplicht niet werd nageleefd, dit laatste uitsluitend met betrekking tot voertuigen lastens dewelke de aansprakelijkheid vaststaat of wordt vermoed.

Dit uittreksel uit de gedragscode van de Assuralia Expertise- en RDR-overeenkomst somt de toepassingsvoorwaarden van de overeenkomst op.

Wat de betrokken voertuigen betreft, wordt duidelijk aangegeven dat er contact moet zijn tussen motorrijtuigen. Een ongeval waarbij een voertuig moet uitwijken voor een ander en in een ravijn stort, behoort dus niet tot het toepassingsgebied. Dat is maar logisch aangezien de overeenkomst betrekking heeft op vooraf bepaalde gevallen die aan de beschreven barema's voldoen. Gelet op de definitie van motorrijtuig spreekt het voor zich dat de overeenkomst niet van toepassing zal zijn op een aanrijding tussen een personenauto en een fiets.

Ongevallen op een privéterrein behoren wel degelijk tot het toepassingsgebied, tenzij het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds moet tussenkomen. Wanneer de geïdentificeerde vermoedelijke aansprakelijke niet verzekerd is, kan de directe verzekeraar normaal op eigen initiatief of met de goedkeuring van het BGWF een regeling uitvoeren ... maar niet wanneer het ongeval zich op privéterrein heeft voorgedaan.

De overeenkomst is niet van toepassing op voertuigen die toebehoren aan of ingeschreven zijn op naam van Proximus, De Lijn en MIVB/STIB.

Bron: 101 vragen over de autoverzekering

27.01.2020

Bedrijfsfietsen vooral populair in Antwerpen Read more

09.01.2020

Directe regeling Read more

30.12.2019

Nieuwe mogelijkheid om een nummerplaat te laten schrappen Read more

24.12.2019

Zwakke weggebruiker Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]