Vermijd discussies over bezoek controlearts bij ziekte of arbeidsongeval

Ondernemingen doen er goed aan om in hun arbeidsreglement te preciseren wannéér een arbeidsongeschikte werknemer ter beschikking moet zijn voor een controlebezoek van de controlearts. De wet zegt immers niet dat een controlearts een briefje in de brievenbus moet stoppen wanneer hij langs is geweest en de werknemer niet thuis vond. Dat kan nochtans vérstrekkende gevolgen hebben.

De afwezigheid van een werknemer kan beschouwd worden als het zich onttrekken aan een controle, en in dat geval mag de werkgever weigeren om het gewaarborgd loon te betalen. Het is dan aan de rechter om te oordelen of de werknemer effectief gaan lopen is voor de controle of dat hij wel degelijke een wettige reden had om niet thuis te zijn of er overmacht in het spel was.

Federaal minister van Werk Nathalie Muylle vindt het in elk geval 'wenselijk en redelijk' dat een controlearts bij een vruchteloos huisbezoek altijd een berichtje achterlaat in de brievenbus. Dat geeft de werknemer de mogelijkheid om zich toch nog te laten controleren.

De wet van 26 december 2013 geeft de ondernemingen de mogelijkheid om in het arbeidsreglement vast te leggen dat een arbeidsongeschikte werknemer zich in zijn woonplaats of in een andere verblijfplaats die hij heeft meegedeeld, ter beschikkking moet houden voor de controlearts gedurende maximum 4 aaneengesloten uren, tussen 7u 's morgens en 20u 's avonds. In sommige sectoren en ondernemingen werden die beschikbaarheidsregels verder uitgewerkt in een cao. Dat kan ook in het arbeidsreglement. Zo vermijdt men discussies. De medische controle is immers bedoeld om na te gaan of de werknemer daadwerkelijk arbeidsongeschikt is, niet om na te gaan of de werknemer al dan niet thuis is.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Lees meer

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Lees meer

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]