Raad van State schrapt federale regels op tachograaf en tachograafwerkplaats. Rij- en rusttijdregeling houdt stand

Op vraag van het Vlaamse gewest vernietigt de Raad van State een groot deel van het federale KB van 17 oktober 2016 inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden wegens bevoegdheidsoverschrijding.

De Raad vernietigt namelijk de voorschriften over:

de homologatie en latere controles op de tachografen en hun accessoires,

de erkenning, werking en inspectie van de werkplaatsen waar tachografen worden geïnstalleerd, afgesteld en hersteld, en

de opleiding van het personeel van die werkplaatsen.

De Raad handhaaft de gevolgen van de vernietigde bepalingen tot aan de datum van uitspraak van zijn arrest. Dat is tot 16 januari 2020. Met andere woorden: de inspecties en inbreuken die vóór die datum werden vastgesteld, behouden hun rechtsgeldigheid.

De Raad van State schrapt het KB grotendeels omdat de federale regering met haar voorschriften over de tachograaf op het terrein van de Vlaamse regering kwam. In het kader van het verkeersveiligheidsbeleid is de Vlaamse regering immers bevoegd voor het toezicht op de naleving van de technische eisen voor voertuigen en voertuigonderdelen, zoals snelheidsbegrenzers en tachografen. Die toezichtsbevoegdheid omvat zowel de typegoedkeuring en eerste controle van de voertuigonderdelen, als alle daaropvolgende controles. De bepalingen over de erkende installateurs en herstellers zijn daar onlosmakelijk mee verbonden.

De federale regering voerde nog aan dat haar tachograafregels enkel bijkomstige bepalingen waren bij de rij- en rusttijdregels waarvoor zij wél bevoegd is, maar de Raad was het daar niet mee eens.

De Vlaamse regering suggereerde dan weer dat het vollédige KB van 17 oktober 2016 vernietigd moest worden omdat de bepalingen op de rij- en rusttijden en op de tachograaf teveel met elkaar verweven waren, maar de Raad ging niet zo ver en vernietigde alleen de artikels 4 en 6 tot en met 28, en de bijlagen 1, 2 en 2 bij het KB van 17 oktober 2016.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]