Zuhal Demir wil ook scooters en bromfietsen verbieden in lage-emissiezones

Minister van Omgeving Zuhal Demir wil ‘zo snel mogelijk’ een voorstel voorleggen aan de Vlaamse regering om vervuilende motor- en bromfietsen te verbieden in lage-emissiezones (LEZ). In Amsterdam bestaat al zo’n regime. Voor motorfietsen (categorieën L3 en L4), driewielers (L5) en zware vierwielers (L7) zou het verbod nu al kunnen ingaan. Voor bromfietsen (L1 en L2) en lichte vierwielers (L6) wordt nog een oplossing gezocht.

De minister wil zich voor haar verbod baseren op het brandstoftype en de euronorm van elk voertuig.

Uit een studie die het departement Omgeving het voorbije jaar uitvoerde bij alle brom- en motorfietsen die op 31 december 2018 geregistreerd waren, blijkt dat bij ongeveer 1/3 van die voertuigen de euronorm ontbreekt. Dat is ook zo bij de voertuigen van categorie M en N, die nu al onder de LEZ-regels vallen. Maar bij de wagens en vrachtwagens kan de euronorm afgeleid worden uit de datum van eerste inschrijving (DEI) in de Kruispuntbank Voertuigen van de FOD Mobiliteit. En dat is niet zo bij de lichtere gemotoriseerde twee-, drie- of vierwielers.

Voor bromfietsen van categorie L1 en L2 en voor de lichte vierwielers van categorie L6 bestaat er pas sinds eind 2017 een inschrijvingsplicht. Hun DEI stemt daardoor niet altijd overeen met hun werkelijke datum van inverkeerstelling.

Voor motorfietsen (L3 en L4), driewielers (L5) en zware vierwielers (L7) bestaat al langer een registratieplicht. Daar is er dus geen probleem.

De administratie zoekt momenteel een werkbare oplossing voor de lichtste categorieën van voertuigen. Een mogelijke oplossing zou zijn dat elk licht voertuig geherregistreerd wordt in het kader van de LEZ, maar dat wordt een gigantische administratieve rompslomp.

De emissies van 2-takt-brommers zijn zeer hoog. Gelukkig zijn er steeds meer elektrische scooters (en elektrische motoren) op de markt. Zij hebben niet alleen het voordeel dat zij emissievrij zijn en op groene stroom kunnen rijden. Zij produceren ook veel minder lawaai bij het starten en rijden.

24.08.2020

Responsabilité lors d'un accident Lire la suite

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Lire la suite

23.07.2020

Prime 2020 pour les entreprises wallonnes qui réduisent la consommation d'énergie ou les émissions sonores de leurs véhicules lourds Lire la suite

10.07.2020

Le Covid-19 est une maladie professionnelle dans les secteurs cruciaux et les services essentiels Lire la suite

NEWSLETTER
site web par Kluwer EasyWeb

Nous utilisons des cookies pour retenir vos préférences de langage et améliorer votre expérience de surf. En savoir plus[OK]