Zuhal Demir wil ook scooters en bromfietsen verbieden in lage-emissiezones

Minister van Omgeving Zuhal Demir wil ‘zo snel mogelijk’ een voorstel voorleggen aan de Vlaamse regering om vervuilende motor- en bromfietsen te verbieden in lage-emissiezones (LEZ). In Amsterdam bestaat al zo’n regime. Voor motorfietsen (categorieën L3 en L4), driewielers (L5) en zware vierwielers (L7) zou het verbod nu al kunnen ingaan. Voor bromfietsen (L1 en L2) en lichte vierwielers (L6) wordt nog een oplossing gezocht.

De minister wil zich voor haar verbod baseren op het brandstoftype en de euronorm van elk voertuig.

Uit een studie die het departement Omgeving het voorbije jaar uitvoerde bij alle brom- en motorfietsen die op 31 december 2018 geregistreerd waren, blijkt dat bij ongeveer 1/3 van die voertuigen de euronorm ontbreekt. Dat is ook zo bij de voertuigen van categorie M en N, die nu al onder de LEZ-regels vallen. Maar bij de wagens en vrachtwagens kan de euronorm afgeleid worden uit de datum van eerste inschrijving (DEI) in de Kruispuntbank Voertuigen van de FOD Mobiliteit. En dat is niet zo bij de lichtere gemotoriseerde twee-, drie- of vierwielers.

Voor bromfietsen van categorie L1 en L2 en voor de lichte vierwielers van categorie L6 bestaat er pas sinds eind 2017 een inschrijvingsplicht. Hun DEI stemt daardoor niet altijd overeen met hun werkelijke datum van inverkeerstelling.

Voor motorfietsen (L3 en L4), driewielers (L5) en zware vierwielers (L7) bestaat al langer een registratieplicht. Daar is er dus geen probleem.

De administratie zoekt momenteel een werkbare oplossing voor de lichtste categorieën van voertuigen. Een mogelijke oplossing zou zijn dat elk licht voertuig geherregistreerd wordt in het kader van de LEZ, maar dat wordt een gigantische administratieve rompslomp.

De emissies van 2-takt-brommers zijn zeer hoog. Gelukkig zijn er steeds meer elektrische scooters (en elektrische motoren) op de markt. Zij hebben niet alleen het voordeel dat zij emissievrij zijn en op groene stroom kunnen rijden. Zij produceren ook veel minder lawaai bij het starten en rijden.

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Lees meer

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Lees meer

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Lees meer

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiële diensten Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]