Sociaal statuut artsen stijgt voor premiejaar 2019

Artsen die geconventioneerd zijn én een activiteitsdrempel behalen, hebben recht op het zgn. ‘sociaal statuut’. Wat betekent dat het Riziv een bijdrage stort aan de instelling waarbij de arts een pensioenovereenkomst of een contract voor een vervangingsinkomen bij invaliditeit heeft afgesloten. Of dat de arts een recht op een rust- of overlevingspensioen kan reserveren bij het Riziv. De toegekende bedragen stijgen lichtjes voor premiejaar 2019.

Bedrag voor rente of pensioen

De jaarlijkse bijdrage die de arts krijgt voor het vestigen van een rente of een pensioen bedraagt voor premiejaar 2019 4.941,34 euro (4.870,71 euro in 2018).

Dit bedrag is er voor artsen die volledig zijn geconventioneerd en

ofwel de volledige activiteitsdrempel behalen;

ofwel zijn vrijgesteld van de activiteitsdrempel (bv. gedurende de eerste jaren na het krijgen van het Riziv-nummer).

Artsen die niet aan die voorwaarden voldoen, kunnen in bepaalde gevallen 2.330,95 euro krijgen (in 2018: 2.297,63 euro). Bijvoorbeeld wanneer ze volledig geconventioneerd zijn én de verlaagde activiteitsdrempel halen. Of wanneer ze maar gedeeltelijk geconventioneerd zijn en de 'gewone' activiteitsdrempel behalen.

Dezelfde bedragen gelden trouwens ook voor de gepensioneerde artsen (pensionering ten vroegste vanaf 1 januari 2016). Maar het geld wordt rechtstreeks op de rekening van de arts gestort en niet - zoals bij de niet gepensioneerde artsen - overgemaakt aan hun verzekeringsmaatschappij of pensioeninstelling. De voorwaarden waaraan de gepensioneerde artsen moeten voldoen om van dit conventievoordeel te kunnen genieten, zijn grotendeels dezelfde als die waaraan de niet gepensioneerde artsen moeten voldoen.

Gereserveerd recht op rust- en overlevingspensioen

Artsen kunnen ook genieten van een bij het Riziv gereserveerd recht op een rustpensioen, op een overlevingspensioen of op een combinatie van beide pensioenen. Dit recht is er alleen mits het een eerste keer gereserveerd werd vóór 2017.

Het basisbedrag van het rustpensioen voor artsen bedraagt vanaf 1 januari 2019 5.914,36 euro per jaar. Dat van het overlevingspensioen 4.928,77 euro.

Inwerkingtreding

Het nieuwe KB van 4 februari 2020 treedt in werking op 18 februari 2020.

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Lees meer

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Lees meer

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Lees meer

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiële diensten Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]