Nationaal College krijgt extra jaar om hervorming arbeidsongeschiktheids-, beroepsziekte- en arbeidsongevallenregels voor te bereiden

Het Nationaal College voor Socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid moest tegen 14 januari van dit jaar zijn eindconclusies klaar hebben, maar enkele ‘onvoorziene omstandigheden’ hebben zijn werking vertraagd. Het college krijgt nu één jaar extra de tijd om zijn eindverslag met aanbevelingen voor een grondige hervorming op te maken.

In 2014 besliste de wetgever al om een Nationaal College voor Sociale verzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid op te richten. Maar de eigenlijke oprichting kwam er pas in 2017 - voor 3 jaar. Het college ontwikkelt standaarden voor het evalueren van de arbeidsongeschiktheid binnen de sectoren van de arbeidsongevallen, beroepsziekten, ziekteverzekering en werkloosheid, en het formuleert aanbevelingen voor de opleiding en harmonisatie van het statuut van de artsen die bij de evaluatie van een arbeidsongeschiktheid betrokken zijn.

In het adviesorgaan zetelen vertegenwoordigers van de FOD Volksgezondheid, van Fedris en andere sociale zekerheidsinstellingen, van de artsen, bedrijfsartsen en diverse medisch deskundigen, van de Vlaamse Vereniging voor Arbeidsgezondheidskunde, ... Het college levert blijkbaar goed werk, want het krijgt een jaar extra de tijd om zijn eindrapport op te stellen.

Het college zelf vroeg om zijn bevoegdheden te versterken 'in alle aangelegenheden inzake sociale zekerheid die een medico-legale evaluatie eisen' én om vertegenwoordigers van de deelstaten te mogen opnemen in zijn midden. Maar dat was geen prioriteit voor een regering in lopende zaken.

Het takenpakket van het Nationaal College voor Sociale Verzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid blijft dus ongewijzigd:

“gestandaardiseerde methoden voorstellen voor de evaluatie van de arbeidsongeschiktheid met als doelstelling een harmonisatie van de evaluaties in de verschillende sectoren van de sociale zekerheid;

ontwikkelen van aanbevelingen van goede praktijk in sociale verzekeringsgeneeskunde inzake geneeskundige deskundigheid en meewerken aan hun actualisering;

standaarden voor geneeskundige communicatie voorstellen, met de toestemming van de patiënt, tussen de verschillende sectoren van de sociale zekerheid;

bijdragen tot een betere kennis van de oorzaken van arbeidsongeschiktheid; en

ontwikkelen van aanbevelingen van gemeenschappelijke trajecten inzake de beroepsherinschakeling in de verschillende sectoren van de sociale zekerheid”.

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiële diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]