Overladen vrachtwagens leverden Vlaanderen vorig jaar bijna 7 miljoen euro aan boetes op

Vorig jaar reden er opnieuw tal van overladen vrachtwagens op onze Vlaamse wegen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Het werd in het Vlaams Parlement al snel duidelijk dat er amper verbetering is ten opzichte van het jaar 2018.

Aantal controles en inbreuken

Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer registreerde in 2019 heel wat minder controles dan het jaar daarvoor - 3991 ten opzichte van 5146. Het aantal inbreuken op de maximaal toegelaten massa (MTM) op de assen daalde echter amper. Een reden daarvoor geeft de minister niet.

 

De inbreuken kunnen worden opgesplitst naar dossiers waar er minstens 1 asoverlading werd vastgesteld en dossiers waar sprake is van een totaaloverlading.

 

Andere inbreuken

Bij de controles werden ook nog andere inbreuken vastgesteld, nl. inbreuken op de toegelaten afmetingen en de regels voor uitzonderlijk vervoer.

 

Vervolgingen

Alle inbreuken uit tabel 1 werden vervolgd. Of door onmiddellijke inning of door het opstellen van een proces-verbaal indien de overtreder ter plaatse niet akkoord ging met de vaststellingen.

Het aantal processen-verbaal opgesteld in 2018 was 648, in 2019 waren dit er 165. Volgens de minister is deze daling te wijten aan het verder inzetten op het afhandelen van de inbreuken op het terrein.

Het aantal opgestelde pv's ten laste van verladers in 2018 was 93, in 2019 waren dit er 52.

Geinde boetes

In totaal werd voor bijna 7 miljoen euro aan boetes geïnd. Tabel  4 omvat het totaal geinde bedrag (Agentschap Wegen en Verkeer + politie)

 

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]