Tool helpt arbeidsarts om burn-out vroegtijdig op te sporen

De FOD Werkgelegenheid heeft in samenwerking met de universiteiten van Gent en Luik de tool geactualiseerd waarmee arbeidsartsen en huisartsen een burn-out bij werknemers sneller kunnen opsporen en waarmee zij de ernst van de aandoening kunnen inschatten. De FOD raadt aan om ook de preventieadviseur bij de tool te betrekken: de preventieadviseur is immers bevoegd voor de pyschosociale risico’s en de collectieve preventie in de onderneming en kan wijzigingen in de arbeidsomstandigheden voorstellen om een herhaling van de feiten te voorkomen.

Tijdens een gesprek met de werknemer vinkt de arts de werkgerelateerde klachten aan die de werknemer spontaan aanbrengt en vraagt hij daarna systematisch door naar de fysieke, cognitieve en affectieve, gedrags- en andere symptomen die de tool oplijst en die kunnen wijzen op een burn-out. Zoals slaapstoornissen, te weinig energie of een laag zelfbeeld hebben. De arts noteert ook met welke frequentie die symptomen zich manifesteren: minder dan één keer per week, één keer per week, enkele keren per week, of minstens één keer per dag.

De tool peilt verder naar gezondheidsklachten die gerelateerd kunnen zijn aan burn-out, naar de klachten die verband kunnen houden met het werk en naar risicofactoren buiten het werk.

Met al die informatie kan de arts dan al dan niet een diagnose 'burn-out' stellen. De tool laat toe om ook andere diagnoses in overweging nemen, zoals chronische vermoeidheid, depressie of relationele problemen door een conflict of intimidatie.

De burn-out-tool bestaat in 2 versies, één versie specifiek voor de arbeidsarts en één versie voor de huisarts.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]