Invoer voertuigen: douane levert alleen nog elektronisch signaal 705

Sinds 4 februari 2019 geven douanekantoren geen ‘vignet 705’ meer bij de inklaring van buitenlandse voertuigen, maar een ‘elektronisch signaal’. Dat bevat onder meer het merk en het type van het voertuig, het vermogen, het chassisnummer, modulo 97 van het chassisnummer en de voertuigcategorie.

Door de regeringscrisis liep het Koninklijk besluit hierover vertraging op, maar op 18 maart 2020 is het dan toch in het Belgisch Staatsblad verschenen. Om de wettigheid van de reeds uitgereikte signalen te garanderen, heeft het besluit wel retroactieve uitwerking vanaf 4 februari 2019.

Aanvragen kan via de website van MYMINFIN op het volgende adres: http://www.MYMINFIN.be. FOD Financiën stelt een digitale handleiding ter beschikking waarin de aanvraagprocedure wordt toegelicht.

Het KB bevat de basisregels voor de procedure en daaruit blijkt duidelijk dat

aanvragers nog steeds de nodige documenten (o.a. aankoopbewijs, gelijkvormigheidsattest) aan de bevoegde douanedienst moeten bezorgen. Digitaal of op papier. De douane kan het voertuig ook nog steeds aan een fysieke controle onderwerpen

de uitgereikte zelfklevende vignetten blijven gelden. Maar bij verlies of diefstal zal er een elektronisch signaal worden afgegeven door de douane na toestemming van de douanedienst gevestigd bij de Dienst Inschrijving Voertuigen.

De minister van Financiën (of diens gemachtigde) kan importeurs, monteurs of bouwers van nieuwe motorvoertuigen een vergunning geven om in de plaats van het elektronische douanesignaal, de door hen in een elektronisch signaal verzamelde gegevens via een elektronische procedure aan de FOD Mobiliteit te bezorgen. Let op: financiënminister de Croo heeft deze bevoegdheid gedelegeerd aan de Administrateur-generaal van de douane en accijnzen.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]