Vlaanderen werkt aan GAS-boetes voor snelheidsovertredingen in de bebouwde kom

De Vlaamse regering heeft een ontwerp van verzameldecreet klaar waarin de steden en gemeenten de bevoegdheid krijgen om gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes) op te leggen voor beperkte snelheidsovertredingen. Onder 5 voorwaarden.

De snelheidsovertreding werd begaan op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 30 of tot 50 km/u. Zoals een fietsstraat, schoolomgeving of jaagpad, of de bebouwde kom.

De toegelaten maximumsnelheid werd met meer dan 6 km/u en met ten hoogste 20 km/u overschreden. Die 6 km/u is de tolerantiemarge voor snelheden van 30 km/u tot 100 km/u. Bij snelheidsovertredingen van meer dan 20 km/u is er geen sprake meer van een 'beperkte' snelheidsovertreding en geldt de strafrechtelijke procedure.

De snelheidsovertreding werd vastgesteld met infrastructuur die volledig gefinancierd werd door de gemeente of de lokale politie: zowel de paal, als de camera. De plaats waar het toestel zich bevindt, doet er niet toe. Er kunnen dus geen GAS-boetes opgelegd worden voor snelheidsovertredingen die vastgesteld werden met gewestcamera's. Er kunnen wél GAS-boetes opgelegd worden voor snelheidsovertredingen met bemande of onbemande camera's die de gemeente - op haar kosten - liet plaatsen langs een gewestweg.

De snelheidsovertreding moet begaan zijn door een meerderjarige persoon of een rechtspersoon. Geen GAS-boetes dus voor tieners tussen 16 en 18 jaar. Die komen rechtstreeks voor de politierechtbank of worden doorverwezen naar de jeugdrechter.

Er werden geen andere inbreuken begaan. Als de chauffeur zijn gordel niet droeg, niet verzekerd was of nog een andere overtreding beging, gaat het dossier rechtstreeks naar de politierechtbank.

Concreet: in gemeenten die beperkte snelheidsovertredingen opnemen in hun gemeentereglement of politieverordening, zullen overdreven snelheden van 37 km/u tot 56 km/u in een zone 30, en van 57 km/u tot 76 km/u in een zone 50 gesanctioneerd kunnen worden met een gemeentelijke administratieve boete. Het bedrag van de boete stemt overeen met de bedragen die geïnd worden in uitvoering van het KB van 19 april 2014 op de onmiddellijke inning, en varieert tussen 53 en 163 euro. De overtreder zal tegen de beslissing van de GAS-ambtenaar in beroep kunnen gaan bij de politierechtbank.

Het ontwerp van verzameldecreet wordt één van deze dagen neergelegd bij het Vlaams Parlement en kan nog vóór de zomer gestemd worden. De bepalingen over de GAS-boetes zullen echter pas in werking treden op een datum die wordt vastgelegd in een uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]