Covid-19 Vlaams gewest: geen rijexamens, geen rijles, geen terugkommomenten, geen nascholing vakbekwaamheid, beperkte technische keuring

Tijdens de coronacrisis zullen er in Vlaanderen geen rijexamens worden afgenomen. Rijscholen mogen ook geen les meer geven. Alle terugkommomenten in het kader van de rijopleiding B zijn opgeschort, net als de nascholing in het kader van de vakbekwaamheid voor vrachtwagen- en buschauffeurs. Er zijn nog slechts een aantal beperkte keuringsactiviteiten toegestaan. Burgers die getroffen worden door het Covid-19-virus en hun wettelijke verplichtingen in het kader van de regelgeving mobiliteit niet kunnen naleven, krijgen uitstel. Dit zijn in een notendop de noodmaatregelen die de Vlaamse regering heeft genomen op vlak van mobiliteit en openbare werken. Ze gelden sinds 13 maart 2020.

Rijexamens, rijlessen, vakbekwaamheid

Terugkommoment B

Tijdens de crisisperiode worden geen terugkommomenten georganiseerd in het kader van de rijopleiding B. Deelnemers die de opleiding normaal gezien moesten volgens tijdens de periode van de noodmaatregelen (dit is de periode van 16 maart tot en met de einddatum van de noodmaatregelen), krijgen 2 maanden extra de tijd te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de crisisperiode.

Rijexamens

Ook geen praktische rijexamens voor rijbewijs B gedurende de crisis. Kandidaten krijgen 4 maanden uitstel op de normale termijn te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen. Kandidaten die een examenafspraak hadden tijdens de crisisperiode krijgen voorrang om een nieuwe afspraak te maken. Die verplaatsing is volledig kosteloos.

De praktische rijlessen zijn eveneens opgeschort. En ook hier krijgen kandidaten 4 maanden extra de tijd.

Vakbekwaamheid C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

Er worden geen nascholingen vakbekwaamheid georganiseerd. De geldigheidsduur van het bewijs vakbekwaamheid dat verstrijkt in de periode van de noodmaatregelen wordt met 4 maanden verlengd, te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen. Ook de termijn om de nascholing te volgen wordt met 4 maanden verlengd.

Personen die een gemaakte afspraak moeten verplaatsen krijgen voorrang. Verplaatsing is kosteloos.

Brevet beroepsbekwaamheid

De stagetoelating van de kandidaat die in de periode van noodmaatregelen had moeten deelnemen aan de examenzitting voor het brevet van beroepsbekwaamheid wordt verlengd met 6 maanden.

Technische keuring

De keuringsactiviteiten zijn tijdens de crisisperiode drastisch ingeperkt. Alleen volgende activiteiten zijn toegelaten in de keuringsstations:

voor de bedrijfsvoertuigen van categorieën N2, N3, M2, M3, O3 en O4 en waarvan de maximaal toegelaten massa groter is dan 3.500 kg:
– de keuring vóór de eerste in verkeerstelling in België of de datum van opnieuw in verkeer stellen in België;
– de periodieke keuring van de voertuigen waarvan de geldigheid van het keuringsbewijs vervalt binnen de 8 kalenderdagen volgend op de dag waarop het voertuig ter keuring wordt aangeboden of waarvan de geldigheid van het keuringsbewijs sinds 13 maart 2020 reeds vervallen is;
– de technische herkeuring van de voertuigen waarvoor bij de laatste periodieke keuring een keuringsbewijs werd afgeleverd met 3 maanden of 15 dagen geldigheid of die werden verboden voor het verkeer, voor zover het niet gaat om een herkeuring voor bepaalde gebreken; 
– de administratieve keuring voor de inschrijving;

de technische herkeuring van de voertuigen van categorie M1 en waarvoor bij de laatste periodieke keuring een keuringsbewijs werd afgeleverd met 3 maanden of 15 dagen geldigheid of die werden verboden voor het verkeer, voor zover het niet gaat om een herkeuring voor bepaalde gebreken;

de technische herkeuring van de voertuigen van categorie N1 en waarvoor bij de laatste periodieke keuring een keuringsbewijs werd afgeleverd met 3 maanden of 15 dagen geldigheid of die werden verboden voor het verkeer, voor zover het niet gaat om een herkeuring voor bepaalde gebreken;

alle keuringen van prioritaire voertuigen;

de technische herkeuring van de landbouwvoertuigen waarvoor bij de laatste periodieke keuring een keuringsbewijs werd afgeleverd met 3 maanden of 15 dagen geldigheid of die werden verboden voor het verkeer, voor zover het niet gaat om een herkeuring voor bepaalde gebreken.

De keuringen die gepland waren tijdens de crisisperiode worden met 4 maanden uitgesteld te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen. Voertuigen die moesten herkeurd worden tijdens de crisisperiode worden in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van technische herkeuring en moeten alleen aan een administratieve herkeuring worden onderworpen.

Personenvervoer en goederenvervoer

Tot slot worden tal van termijnen verlengd in het kader van de 'toegang tot de markt van het personenvervoer en goederenvervoer over de weg'. Denk bijvoorbeeld aan de administratieve verplichtingen voor exploitanten van individueel bezoldigd personenvervoer. Omdat het door de crisis onmogelijk is om vervangingskaarten in te leveren bij de gemeentebesturen, wordt die termijn opgeschort zo lang het nodig is.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]