Termijn voor erkenning arbeidsongeschiktheid zelfstandige aangepast

Vanaf 16 april 2020 geldt het algemene principe waarbij de adviserende arts de arbeidsongeschiktheid van een zelfstandige ten vroegste kan erkennen vanaf de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid door de behandelende arts alleen nog bij de oorspronkelijke aangifte van de arbeidsongeschiktheid en niet meer bij eventuele verlengingen ervan.

Uitkering vanaf eerste ziektedag

Sinds 1 juli 2019 kunnen arbeidsongeschikte zelfstandigen vanaf de eerste ziektedag een uitkering krijgen van het ziekenfonds op voorwaarde dat ze minstens 7 dagen ziek zijn. Wie minder dan 7 dagen ziek is, krijgt dus geen uitkering.

Het is daarbij cruciaal om al op de eerste ziektedag naar de dokter te gaan. Want de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid door de behandelende arts is doorslaggevend voor het bepalen van 'de eerste ziektedag'.

De algemene regel is immers dat 'de adviserende arts van het ziekenfonds de arbeidsongeschiktheid pas ten vroegste kan erkennen vanaf de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid door de behandelende arts'. Wie bijvoorbeeld ziek wordt op 12 januari maar pas op 14 januari naar de dokter trekt om dat te laten vaststellen, kan ook pas ten vroegste vanaf 14 januari een ziekte-uitkering krijgen. Het ziekenfonds kan nooit een uitkering uitbetalen voor een periode voorafgaand aan de datum van ondertekening door de behandelende arts.

Praktische problemen bij verlengingen

Een regel die voor praktische problemen zorgt bij eventuele verlengingen van de arbeidsongeschiktheid.

Daarom zorgt de federale regering voor een aanpassing: het algemene principe waarbij de adviserende arts de arbeidsongeschiktheid ten vroegste kan erkennen vanaf de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid door de behandelende arts, geldt voortaan alleen nog voor de oorspronkelijke aangifte van de arbeidsongeschiktheid en niet meer bij eventuele verlengingen.

Of zoals het wijzigings-KB het stelt: "Het tijdvak van arbeidsongeschiktheid kan ten vroegste aanvangen op de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid door de behandelende arts. Dit voorschrift is echter niet van toepassing : 1° in geval van wederoptreden van de staat van arbeidsongeschiktheid op de dag die onmiddellijk volgt op het einde van de voorgaande periode van erkende arbeidsongeschiktheid; 2° in geval van wederoptreden van de staat van arbeidsongeschiktheid na een onderbreking waarvan de duur de termijnen vastgesteld door de artikelen 8, 9, § 2 en 10, § 3 van het KB van 20 juli 1971 niet overschrijdt."

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiŽle diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]