Beroepsgebruik auto

Wanneer moet men beroepsgebruik van zijn auto aangeven? Wat zijn de gevolgen van deze aangifte of van het ontbreken ervan?

De verzekeringnemer is verplicht nauwkeurig de aard van het risico aan te geven dat hij wil laten dekken. Het gebruiksdoel van de auto is een beoordelingselement dat meespeelt bij de tariefbepaling. Het maakt immers een verschil op de bonus-malus-schaal. Voor privégebruik begint de de bonus-malus bij 11, voor beroepsgebruik bij 14. Dat verschil wordt verantwoord door de verzwaring van het risico die het veelvuldiger gebruik van de auto vertegenwoordigt.

In dat verband moet wel degelijk het gebruiksdoel in aanmerking worden genomen, en niet het aantal afgelegde kilometers. Opgelet: het gaat hier om motorrijtuigen die gebruikt worden in het kader van een beroepsactiviteit, en niet om machines. De loodgieter of de vertegenwoordiger die zijn bestelauto of personenauto gebruikt, moet beroepsgebruik aangeven.

Verplaatsingen tijdens de vrije tijd behoren tot het privégebruik. Idem voor de verplaatsingen van en naar het werk. Als een werknemer zijn eigen voertuig geregeld en dagelijks voor zijn beroep gebruikt, moet hij beroepsgebruik aangeven. Als het gebruik toevallig blijft (bv. opdrachten), wordt enkel privégebruik aangegeven.

Rest nog te bepalen wat onder toevallig gebruik moet worden verstaan. De meeste verzekeringsmaatschappijen aanvaarden de aangifte als privégebruik als niet meer dan 2.000 km per jaar voor beroepsdoeleinden wordt gereden. Als de beroepsmatige opdrachten repetitief en omvangrijk worden en duizenden kilometers per jaar wordt gereden, moeten de overeenkomst en de premie in die zin worden aangepast.

Als dat niet gebeurt of als de verzekeringnemer bij het sluiten van de overeenkomst bewust een beroepsgebruik niet aangegeven heeft, moet de verzekeraar tussenkomen om de slachtoffers te vergoeden, maar kan hij een recht van verhaal uitoefenen op basis van een opzettelijke valse verklaring of onopzettelijke verzwijging. Hij moet dan wel het bedrog bewijzen. We herinneren eraan dat het opzettelijk afleggen van een valse verklaring aanleiding geeft tot een recht van verhaal voor de volledige betaalde schadevergoedingen. Vermijd dus liever dat risico, dat heel wat meer zou kosten dan de verhoopte besparing op de premie kan opbrengen.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Lees meer

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Lees meer

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]