Ondernemingen krijgen ook volgend jaar nog subsidies voor gecombineerd vervoer

Ondernemingen die hun goederen vervoeren via een formule van verspreid of gecombineerd vervoer met gebruikmaking van het spoor, hebben rechtstreeks of onrechtstreeks recht op een overheidstussenkomst per kilometer die afgelegd wordt via het spoor. Beide steunregimes lopen eind dit jaar af, maar de wetgever besliste om de steun nog een jaar langer toe te kennen. Tot 31 december 2021 dus. De wetgever wil zo de continuïteit van het goederenvervoer per spoor verzekeren, ondanks de coronacrisis.

Om recht te hebben op de steunverlenging stelt de wetgever echter één belangrijke voorwaarde: de onderneming die steun kreeg, mag binnen de 24 maanden geen collectief ontslag doorvoeren 'dat niet door economische noodzaak gerechtvaardigd is, maar ingegeven is door de wil om dividenden uit te keren'. Wie zich daar niet aan houdt, moet de steun dubbel terugbetalen.

De steun voor gecombineerd vervoer wordt alleen toegekend voor intermodale transporteenheden (ITE) en wordt uitgekeerd aan de ondernemingen die de contractuele aansprakelijkheid op zich nemen voor het vervoer per spoor van de ITE's (de operatoren). De steun voor het verspreid vervoer wordt toegekend voor conventionele spoorwegwagons en gaat naar de ondernemingen die de tractie van de wagons doen (de spoorwegondernemingen).

De wet die de steun voor verspreid en gecombineerd vervoer met een jaar verlengt, treedt in werking op 1 januari 2021.

29.06.2020

Moederschapsrust: ziekte, ongeval en tijdelijke werkloosheid door overmacht voortaan gelijkgesteld met arbeid Read more

17.06.2020

Brusselse regering hanteert strikte voorwaarden voor technische keuring van voertuigen tot oktober Read more

16.06.2020

Impact van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen Read more

12.06.2020

Ondernemingen krijgen ook volgend jaar nog subsidies voor gecombineerd vervoer Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]