Brusselse regering hanteert strikte voorwaarden voor technische keuring van voertuigen tot oktober

Het Brussels gewest laat sinds begin mei weer technische keuringen van voertuigen toe. Onder erg strikte voorwaarden zo blijkt. En dat tot 1 oktober 2020.

Voorrang voor bepaalde voertuigen

Keuringscentra moeten minstens 15% van hun capaciteit vrijhouden om binnen de 10 werkdagen keuringen te kunnen uitvoeren van voertuigen die

rijden in het buitenland om dwingende redenen (zoals het uitoefenen van een economische- of beroepsactiviteit)

gevaarlijke goederen vervoeren

vallen onder categorieën M2,M3, N2, N3, O2, O3, O4, T, C, R of S

vallen onder de prioritaire voertuigen

geëxploiteerd worden in het kader van een taxidienst, een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, een bijzondere vorm van geregeld vervoer of en rijopleiding (lesvoertuigen)

EN DIE

zich aanbieden in het kader van een periodieke keuring

een keuringsbewijs nodig hebben voor zijn eerste inverkeerstelling of het opnieuw in het verkeer brengen in België

een administratieve controle vereisen om het formulier 'aanvraag tot inschrijving' te laten invullen.

Ook voertuigen van categorieën M1 of N1 kunnen aanspraak maken op de voorrangsregeling maar alleen in het kader van een niet-periodieke controle. Net als voertuigen die moeten gecontroleerd worden na een ongeval, voertuigen van categorie N1 die een keuringsbewijs nodig hebben voor hun eerste inverkeerstelling of het opnieuw in het verkeer brengen in België en voertuigen die administratief of technisch moeten herkeurd worden nadat er en rood keuringsbewijs met geldigheid van 15 dagen voor werd afgeleverd of die niet meer in het verkeer mogen worden gebracht.

Deze voorrangsregeling geldt tot 1 oktober 2020.

Veiligheids- en hygiënevoorschriften

De keuringscentra moeten hun activiteiten uitvoeren conform de voorzorgsmaatregelen uit de 'Generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op de werkplaats tegen te gaan'. Aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau en/of andere gepaste maatregelen die een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.

Geldigheid keuringscertificaten

Bij het begin van de coronacrisis heeft de Brusselse regering heel wat keuringscertificaten die tijdens de coronacrisis vervielen, verlengd. De keuringscentra waren immers gesloten. Nu de activiteiten weer zijn opgestart, wordt de verlenging van de geldigheid van de certificaten afgebouwd.

Zo werd bijvoorbeeld voor heel wat voertuigen de deadline om zich aan te bieden voor een periodieke keuring met 6 maanden verlengd als de geldigheidsduur van het keuringsbewijs verviel tijdens de coronacrisis. Het begin van de coronacrisis was voor de maatregel vastgelegd op 1 maart 2020. Nu wordt ook een einddatum vastgelegd: 31 mei 2020. Met andere woorden de deadline om zich aan te bieden voor een periodieke keuring wordt met 6 maanden verlengd als de geldigheidsduur van het keuringsbewijs tussen 1 maart en 31 mei 2020 vervalt.

Aanvullend op de afbouwregeling geldt wel het volgende: de geldigheidsperiode van certificaten van de technische controle afgeleverd op basis van artikel 23decies §1 en 2 van het KB van 15 maart 1968 waarvan de geldigheidsperiode vervalt vanaf 1 juni tot en met 31 juli 2020 wordt met 2 maanden verlengd.

In werking: 4 mei 2020

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Read more

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Read more

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]