COVID-19: primaire arbeidsongeschiktheidsuitkeringen opgetrokken tot niveau tijdelijke werkloosheidsuitkeringen

De arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor lage en middelhoge lonen worden tijdelijk opgetrokken tot op het niveau van de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen die omwille van de coronacrisis al verhoogd werden tot 70%.

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vs. uitkering tijdelijke coronawerkloosheid

Volgens de huidige regels is de ZIV-uitkering voor werknemers met een brutoloon onder de 3.547,97 euro lager dan de uitkering tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (o.a. corona).

Binnen de Groep van 10 (sociale partners) werd op 14 april 2020 dan ook een akkoord bereikt om aan de regering te vragen dat verschil weg te werken. Want de afspraak is: wie ziek wordt door corona moet dezelfde bescherming genieten als wie tijdelijk werkloos wordt door corona.

Aanpassing

En meer concreet om tijdens de crisisperiode het percentage van het gederfde loon (de 'vervangingsratio) voor de berekening van de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid tijdelijk te verhogen (met ingang van 1 maart 2020) naar 70% én een minimumbedrag van de uitkering (bestaat nu niet bij primaire arbeidsongeschiktheid tijdens de eerste 6 maanden) van 51,62 euro per dag, verhoogd met een aanvulling van 5,63 euro per dag (dus samen 57,25 euro per dag) in te voeren.

Dat minimumbedrag komt dan overeen met het niveau van de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid door corona. Via de wet van 24 juni 2020 krijgt de regeling nu een wettelijke basis.

Vanaf 1 maart

De wet heeft retroactief uitwerking vanaf 1 maart 2020 en is van toepassing op de arbeidsongeschiktheden die ten vroegste aanvangen vanaf die datum.

Ten laatste op 1 november 2020 betalen de verzekeringsinstellingen de aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering voor de periode van primaire ongeschiktheid die de betaaldatum voorafgaat.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]