Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten

Vanaf 1 jul 2020 tot 31 december 2022 is de vrijstelling van werkgevers- en werknemersbijdragen voor de koopvaardijsector ook van toepassing op activiteiten van kraanschepen, zelfvarende hefwerktuigen, steenstorters, onderzoeksschepen, kabel- en pijpenleggers, en schepen ter ondersteuning van bouwactiviteiten op zee.

De Vlaamse regering wil hierdoor vermijden dat de sector haar interne concurrentiepositie verliest met het risico op uitvlagging, een verlies aan expertise en negatieve gevolgen voor de tewerkstelling en de economische groei.

Maar de uitbreiding betekent ook vooral goed nieuws voor de bouw van offshore windmolenparken. Voor dergelijke installatie-en onderhoudswerken op volle zee is er nood aan schepen gespecialiseerd in, onder meer, het leggen van kabels en pijpen, het storten van steen op de zeebodem en het verrichten van hefwerkzaamheden op zee. En hoewel deze activiteiten een belangrijke bijdrage leveren aan de economie en tewerkstelling in Vlaanderen, kan er op dit moment geen beroep worden gedaan op de bestaande vermindering van sociale bijdragen voor de koopvaardij. Een mogelijk concurrentierisico. Extra steun dringt zich dus op. Te meer omdat Vlaanderen voorloper wil blijven op het vlak van installatie-en onderhoudswerken op zee. De uitbreiding van de vrijstellingsregels kan dan ook een belangrijke impact hebben op de verdere technologische ontwikkeling van de sector en de aangroei van de Belgische vloot.

Via het besluit van 12 juni 2012 voegt de Vlaamse regering de activiteiten toe aan het lijstje activiteiten vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij in het besluit van 23 november 2016 . De bepalingen treden in werking op 1 juli 2020 en buiten werking op 31 december 2022.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]