Hogere tarieven Brusselse verkeersbelasting sinds 1 juli 2020

‘Brussel Fiscaliteit’ heeft de geïndexeerde tarieven van de verkeersbelasting gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 juli 2020.

De nieuwe tarieven gelden sinds 1 juli 2020.

De 'Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit' (kortweg 'Brussel Fiscaliteit') nam op 1 januari 2020 het beheer van de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling over van de FOD Financiën.

Nieuwe tarieven verkeersbelasting

Om deze nieuwe tarieven van de Brusselse verkeersbelasting vast te leggen, is rekening gehouden met de algemene indexcijfers (basis 2013) van de maanden mei 2019 (108,93) en mei 2020 (109,45).

Voor de voertuigen die vermeld zijn in de eerste kolom van de tabel hierna en waarvoor de belastingschuld ontstaat vanaf 1 juli 2020, wordt de verkeersbelasting berekend volgens de tarieven die in de tweede kolom van de tabel staan.

Vanaf 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 betaalt u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dus het volgende bedrag voor een auto, vrachtwagen of ander voertuig:

 

(*) Opgelet ! Wanneer de belastingplichtige een vennootschap, een autonoom overheidsbedrijf of een vzw met leasingactiviteiten is, is de minimumbelasting bedoeld in artikel 10, § 1, 1° van het WIGB alleen van toepassing op personenauto's, auto's voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen van meer dan 25 jaar oud (art. 17 , ordonnantie van 28 november 2019).

Vlaanderen en Wallonië

Ook de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) en de Waalse Belastingdienst hebben hun geïndexeerde tarieven van de verkeersbelasting al gepubliceerd.

Ze verschenen respectievelijk in het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2020 en van 3 juli 2020. De Brusselse en de Waalse tarieven zijn gelijklopend; de Vlaamse tarieven wijken er lichtjes van af.

Alle nieuwe tarieven gelden vanaf 1 juli 2020.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]