Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten

Het aanpassingsdecreet bij de begroting 2020 breidt de vrijstelling van BIV op de elektrische voertuigen uit, zodat in de toekomst ook elektrische bussen, autocars en vrachtwagens de vrijstelling van belasting op de inverkeerstelling kunnen genieten. Het decreet herschikt bovendien het fiscaal statuut van de commerciële kentekenplaten voor voertuigen. Want vanaf komend jaar bestaan er naast de huidige handelaars- (Z) en proefrittenplaten (ZZ), ook beroeps- en nationale platen.

Vrijstelling voor elektrische voertuigen

De eigenaar van een wegvoertuig dat uitsluitend wordt aangedreven door een elektrische motor of waterstof, betaalt geen belasting op de inverkeerstelling, staat er in de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Maar tot nu gold die vrijstelling alleen voor de 'wegvoertuigen van natuurlijke personen en andere rechtspersonen dan vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en verenigingen zonder winstgevend doel, met leasingactiviteiten'. Het aanpassingsdecreet schrapt die verwijzing naar de natuurlijke en andere rechtspersonen, en opent zo de weg voor een BIV-vrijstelling voor de elektrische voertuigen van busmaatschappijen en transporteurs.

Deze verruimde vrijstelling geldt voor alle voertuigen die vanaf 1 juli 2020 in het verkeer worden gesteld in het Vlaamse gewest.

Beroepsplaat of nationale plaat

De nieuwe beroepsplaat zal het fiscaal regime van de handelaarsplaat volgen. D.w.z.: de plaat zal belastbaar zijn in de niet-vergroende verkeersbelasting en zal vrijstelling van BIV genieten. Immers, de gebruiker van een beroepsplaat zal dikwijls dezelfde persoon zijn als de gebruiker van een handelaarsplaat. Het is dan ook logisch dat beide platen eenzelfde fiscaal statuut krijgen.

Op een nationale plaat zal géén verkeersbelasting of BIV verschuldigd zijn. De plaat is immers maar 20 dagen geldig.

Volgens het KB van 15 december 2019, dat de nieuwe kentekenplaten invoert, wordt een beroepsplaat toegekend aan een koetswerkhersteller of hersteller van voertuigen en is de plaat bedoeld om gedurende 5 dagen per voertuig, bepaalde formaliteiten te kunnen vervullen. Zoals: het voertuig leveren, of het controleren na een herstelling. Een beroepsplaat blijft een jaar lang geldig. Een nationale plaat is niet gebonden aan een bepaalde houder, maar aan een bepaald voertuig. Zij kan door elke natuurlijke of rechtspersoon in België aangevraagd worden en is bedoeld om op Belgisch grondgebied bepaalde formaliteiten te vervullen, zoals het voertuig leveren, of het laten keuren. Een nationale plaat blijft maar 20 opeenvolgende dagen geldig.

De handelaarsplaat mag vanaf 1 oktober alleen nog gebruikt worden door een handelaar die een activiteit van groot- of kleinhandel in voertuigen uitoefent. En dit om de voertuigen waarvan hij eigenaar is, te gebruiken met het oog op de promotie en verkoop van die voertuigen. De proefrittenplaat mag dan alleen nog gebruikt op voertuigen die nog niet werden goedgekeurd, om proefritten te maken met het oog op een Europese of nationale goedkeuring van het voertuig of van bepaalde onderdelen ervan. Detailhandelaars, carrossiers en herstellers van voertuigen en aanhangwagens kunnen dan geen proefrittenplaten meer aanvragen.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]