Kom op tegen Kanker vraagt om uitbreiding ‘recht om vergeten te worden’

‘Het lukte me vijf jaar nadat ik genezen was nog steeds niet om een verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten. Ik ben niet kunnen beginnen als zelfstandige’, getuigt Maarten Vernaillen, een van de 123 (ex-)kankerpatiënten in het nieuwste onderzoek van Kom op tegen Kanker. Uit de studie blijkt dat (ex-)kankerpatiënten nog steeds erg veel problemen ondervinden met het afsluiten van een verzekering of om via die verzekering voldoende financiële bescherming te krijgen. Kom op tegen Kanker pleit er dan ook voor het recht om vergeten te worden uit te breiden.

Het recht om vergeten te worden geldt momenteel enkel voor wie een schuldsaldoverzekering aanvraagt tien jaar na het einde van een succesvolle kankerbehandeling. Verzekeraars worden bij wet verboden om nog rekening te houden met die ziekte.

Kom op tegen Kanker riep mensen met kanker en hun naasten verleden jaar op om hun ervaringen met verzekeringen te delen. Uit het onderzoeksrapport dat de organisatie vandaag publiceert, blijkt dat een vijfde (22 %) van alle (ex-)kankerpatiënten die getuigden, problemen meldt met de verzekering gewaarborgd inkomen. Bij een reisverzekering ervaart 7% moeilijkheden. Een hospitalisatieverzekering is voor een derde (31%) van de bevraagden een probleem. Opvallend, 28 % van de bevraagde ex-kankerpatiënten ervaart problemen met meer dan een verzekering. Ook een schuldsaldoverzekering blijft moeilijk toegankelijk. Dat geeft 66% van de getuigen aan.

Kom op tegen Kanker stelt daarom voor het recht om vergeten te worden uit te breiden naar andere verzekeringen dan de schuldsaldoverzekering. Daarnaast moeten de huidige termijnen bij die schuldsaldoverzekering verder ingekort worden. Voor sommige kankersoorten geldt nu al een kortere termijn dan tien jaar. Deze verkorte termijnen moeten uitgebreid worden naar andere kankersoorten en moeten nog verder worden ingekort. Voor minderjarige kankerpatiënten zou bovendien - net zoals in Frankrijk, Luxemburg en binnenkort in Nederland - de algemene termijn van vijf jaar moeten gelden in plaats van de tien jaar waar ze nu tegen aankijken.

De organisatie heeft 54 oplossingen klaar voor verschillende knelpunten. Zo stelt de ngo voor dat ereloonsupplementen moeten verdwijnen om hospitalisatie betaalbaar te houden. De hospitalisatieverzekering voor mensen met een kankerverleden biedt niet altijd de nodige dekking, waardoor de eigen kosten bij hospitalisatie hoog kunnen oplopen. Ook de ziekte-uitkeringen die nu vaak onder de armoedegrens zitten, moeten worden opgetrokken. Dat is zeker belangrijk voor mensen voor wie de verzekering gewaarborgd inkomen moeilijk toegankelijk is. Enkel zo heeft iemand met gezondheidsproblemen nog steeds een budget dat het toelaat om volwaardig deel te nemen aan de samenleving.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

België implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]