ADR: nog 11 Belgische afwijkingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen

De Europese Commissie publiceert elk jaar een lijst van alle nationale afwijkingen die er binnen de lidstaten bestaan op de regels voor het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) en per spoor (RID). België kent geen speciale afwijking toe voor het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, maar voorziet in 11 nationale afwijkingen voor het vervoer over de weg. In vergelijking met vorig jaar zijn er drie afwijkingen verstreken, maar één daarvan wordt verlengd.

Hier volgt een overzicht van de 11 Belgische afwijkingen:

Kleine hoeveelheden (art. 6, tweede lid, a) van richtlijn 2008/68)

 

Afwijking RO-a-BE-1 (Klasse 1 - Kleine hoeveelheden) is op 30/06/2020 verstreken en is niet verlengd.

Korte afstanden (art. 6, tweede lid, b, i) van richtlijn 2008/68)

 

Afwijking RO-bi-BE-4 (Vervoer van gevaarlijke goederen in tanks voor verwijdering door verbranding) is op 30/06/2020 verstreken en is niet verlengd.

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Read more

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Read more

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]