Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2%

De maximale referentierentevoet voor levensverzekeringsverrichtingen van lange duur blijft behouden op 2%.

Het percentage blijft daarmee ongewijzigd sinds 2016.

Waarom dat zo is, wordt gepreciseerd in de aanhef van het ministerieel besluit van 2 september 2020.

Voorstel NBB: rentevoet verlagen tot 0,75%

Op 29 juli 2020 stelde de Nationale Bank van België voor om de maximale rentevoet voor levensverzekeringen vast te stellen op 0,75%. De NBB wil daarmee de rentevoet in lijn brengen met de marktrente.

De Belgische Mededingingsautoriteit zag daar geen graten in voor zover er geen andere minder concurrentieverstorende maatregelen zijn die tot eenzelfde resultaat kunnen komen.

Argumenten voor behoud percentage

De voorgaande jaren stelde de NBB net hetzelfde voor. Maar toen en ook nu is uiteindelijk gekozen voor een maximale rentevoet van 2%.

De argumenten bleven dezelfde:

de verlaging van de maximale rentevoet heeft een impact op rendementsgarantie voor de aanvullende pensioenen. De rentevoet van die garantie wordt afgestemd op een percentage van het gemiddelde over de laatste 24 maanden van de Belgische lineaire obligaties (OLO's) met een duurtijd van 10 jaar. Met een minimum van 1,75%, en een maximum van 3,75%;

bij de aanvullende pensioenen die via een groepsverzekering bij een verzekeringsonderneming worden afgesloten, worden de bijdragen vaak belegd in tak 21-levensverzekeringen. Er is een duidelijke band tussen de minimale rendementsgarantie voor de aanvullende pensioenen (1,75%) en de maximale rentevoet voor tak 21-levensverzekeringen;

een maximale rente van 0,75% voor de levensverzekeringsovereenkomsten van lange duur, zoals de NBB voorstelt, brengt de verzekeringsondernemingen in de onmogelijkheid om voor de belegging van de bijdragen van de aanvullende pensioenen in een levensverzekering van lange duur het minimaal rendement van 1,75% te garanderen. Ook de Raad van State kaartte dit probleem aan;

het risico bestaat dat werkgevers bij een maximale rentevoet van 75% niet langer gemotiveerd zijn om voor hun werknemers een aanvullende pensioenregeling uit te werken via het systeem van de groepsverzekeringen;

ten slotte is het voor verzekeringsondernemingen belangrijk om een minimale marge te kunnen behouden tussen de rente die zij minimaal moeten aanbieden op de aanvullende pensioensverzekeringen, en de maximale rente die zij mogen aanbieden op de levensverzekeringen van lange duur.

In werking

Het ministerieel besluit van 2 september 2020 treedt in werking op 18 september 2020.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]