Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar?

Sinds 1 juli 2020 is de iconische kleur van de groene kaart vervangen door zwart/wit, en kan dit document voortaan ook elektronisch verkregen worden. De regering preciseert dat, als de polishouder zelf geen keuze maakt, het certificaat alsnog op papier bezorgd moet worden. De verzekeraar mag hem of haar dus geen specifiek formaat opleggen.

De courante benaming “groene kaart” heeft betrekking op de internationale motorrijtuigenverzekeringskaart, uitgegeven onder het gezag van het Belgisch Bureau van Autoverzekeraars, die als officieel bewijs dient dat de bestuurder voldoende verzekerd is. Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsmaatschappijen, kondigde recent aan dat de groene kaart vanaf nu een zwart/witte kleur zal hebben en dat ze bekomen worden in elektronisch formaat.

Toch aanvaarden bepaalde landen nog steeds enkel een gedrukt document als bewijs, waarbij bovendien het elektronisch formaat van de oude groene kaart niet opgedrongen kan worden aan de verzekeringsnemer. In het algemeen zal de internationale motorrijtuigenverzekeringskaart gratis op papier afgeleverd worden, maar kan ze ook, als de verzekeringsnemer hiermee akkoord gaat, “op een andere duurzame drager” afgeleverd worden, dus inclusief op elektronische wijze.

Noteer ook dat de verzekeringsnemer de mogelijkheid blijft hebben om zijn keuze van drager gratis aan te passen in de loop van het contract. Zolang hij deze keuze niet aanpast, blijft deze behouden bij de levering van elke nieuwe internationale motorrijtuigenverzekeringskaart.

Deze verduidelijkingen zijn van kracht vanaf 1 oktober 2020.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]