Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar?

Sinds 1 juli 2020 is de iconische kleur van de groene kaart vervangen door zwart/wit, en kan dit document voortaan ook elektronisch verkregen worden. De regering preciseert dat, als de polishouder zelf geen keuze maakt, het certificaat alsnog op papier bezorgd moet worden. De verzekeraar mag hem of haar dus geen specifiek formaat opleggen.

De courante benaming “groene kaart” heeft betrekking op de internationale motorrijtuigenverzekeringskaart, uitgegeven onder het gezag van het Belgisch Bureau van Autoverzekeraars, die als officieel bewijs dient dat de bestuurder voldoende verzekerd is. Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsmaatschappijen, kondigde recent aan dat de groene kaart vanaf nu een zwart/witte kleur zal hebben en dat ze bekomen worden in elektronisch formaat.

Toch aanvaarden bepaalde landen nog steeds enkel een gedrukt document als bewijs, waarbij bovendien het elektronisch formaat van de oude groene kaart niet opgedrongen kan worden aan de verzekeringsnemer. In het algemeen zal de internationale motorrijtuigenverzekeringskaart gratis op papier afgeleverd worden, maar kan ze ook, als de verzekeringsnemer hiermee akkoord gaat, “op een andere duurzame drager” afgeleverd worden, dus inclusief op elektronische wijze.

Noteer ook dat de verzekeringsnemer de mogelijkheid blijft hebben om zijn keuze van drager gratis aan te passen in de loop van het contract. Zolang hij deze keuze niet aanpast, blijft deze behouden bij de levering van elke nieuwe internationale motorrijtuigenverzekeringskaart.

Deze verduidelijkingen zijn van kracht vanaf 1 oktober 2020.

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Lees meer

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Lees meer

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]