Reddingsstrook vormen bij file vanaf 1 oktober verplicht

De ‘reddingsstrook’ is voortaan verankerd in de Wegcode. Vanaf 1 oktober 2020 zijn bestuurders verplicht om op iedere openbare weg met 2 of meer rijstroken per rijrichting altijd een vrije doorgang of ‘reddingsstrook’ te vormen voor de hulpdiensten van zodra er filevorming is.

Chaos vermijden

Nu moeten bestuurders ook al een vrije doorgang maken om brandweer, politie of ambulance door te laten, maar de Wegcode bevat geen duidelijke regels over hoe ze dat moeten doen. Trager gaan rijden of net versnellen, naar links op de kant of naar rechts, gewoon even afremmen of net niet... Omdat dit vaak leidt tot chaos en onoverzichtelijkheid introduceert de wetgever nu de 'reddingsstrook' in onze Wegcode. Hij volgt daarmee het voorbeeld van andere Europese landen, zoals Duitsland, Oostenrijk, Hongarije en Luxemburg waar de reddingsstrook de verkeersveiligheid heeft verbeterd en de interventietijd heeft ingekort.

Reddingsstrook volgen niet verplicht voor prioritaire voertuigen

In de Wegcode wordt de reddingsstrook omschreven als 'de vrije ruimte tussen 2 rijstroken in een file die door prioritaire voertuigen gebruikt kan worden wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt'.

Merk daarbij duidelijk op dat het voor bestuurders van prioritaire voertuigen geen verplichting is om de reddingsstrook te gebruiken. Het gaat om een mogelijkheid. Ze kunnen zich dus ook nog op andere manieren, bijvoorbeeld via de pechstrook, naar de plaats van de interventie begeven.

Reddingsstrook vormen wel verplicht voor bestuurders

Bestuurders zijn wel verplicht om de reddingsstrook te vormen. Altijd, van zodra er filevorming is op een openbare weg die een rijbaan omvat van 2 of meer rijstroken.

Zijn er 2 rijstroken per rijrichting dan gaan de bestuurders op de linkerrijstrook uiterst links rijden, de bestuurders op de rechterrijstrook uiterst rechts. OP die manier ontstaat er tussen hen een reddingsstrook.

Zijn er meer rijstroken per rijrichting dan begeven de bestuurders op de linkerrijstrook zich uiterst links, al de rest gaat naar rechts zodat naast de linkerrijstrook een reddingsstrook ontstaat.

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Read more

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Read more

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]