Na Vlaanderen stemt ook federale overheid in met ADN-2019

Enkele dagen na de Vlaamse regering stemt ook de federale regering in met de 2019-versie van de bijlage bij de ‘Europese Overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN)’. De ‘nationale’ instemming is nodig omdat alleen de federale overheid bevoegd is voor het vervoer van ontplofbare en radioactieve goederen. Voor alle andere vormen van gevaarlijk transport zijn de gewesten bevoegd.

De federale regering voegt bij haar instemmingsbesluit een kopie van de Franstalige versie van ADN-2019 én een integrale Nederlandse vertaling. De Vlaamse regering publiceerde vorige week ook al een Nederlandse vertaling.

In ons land moet alleen het Brussels gewest nog instemmen met ADN-2019.

De ADN-overeenkomst werd opgesteld door Unece, de Europese Eonomische Commissie van de Verenigde Naties. De lijvige bijlage bij dat verdrag bevat de concrete vervoersafspraken. Die worden om de 2 jaar bijgewerkt. De 2-jaarlijkse updates worden overgenomen in het recht van de Europese Unie en van de lidstaten.

Daar gaat soms veel tijd over: ADN-2019 mocht op de binnenwateren toegepast worden vanaf 1 januari 2019, maar móet toegepast worden sinds 1 juli 2019. Op 1 januari 2021 wordt overigens al een nieuwe ADN-versie van kracht: ADN-2021.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]