Vlaams gewest: uitstel tot 30 september 2021 voor rijopleidingen, rijexamens en terugkommoment

Als gevolg van de verstrengde coronamaatregelen van het Overlegcomité zijn rijexamens en rijlessen in heel België opgeschort tot en met 13 december 2020. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters heeft daarom beslist om kandidaat-bestuurders meer tijd te geven om een afspraak te plannen van zodra dit kan en mag. Ze verlengt daarvoor de wettelijk voorziene termijnen voor rijopleidingen, rijexamens, de vakbekwaamheid en het terugkommoment tot en met 30 september 2021.

Bij de eerste coronagolf zijn gelijkaardige maatregelen genomen om de opleidings- en examencentra niet te overspoelen bij heropening.

Rijopleidingen en rijexamens

De wettelijk voorziene termijnen voor rijopleidingen en rijexamens worden verlengd tot en met 30 september 2021.

Dat betekent onder meer dat kandidaten die minstens 3 jaar geslaagd zijn voor hun theoretisch examen, tijd krijgen tot en met 30 september 2021 om hun praktisch rijexamen te gaan afleggen op voorwaarde dat de einddatum van de periode van 3 jaar valt in de periode van 16 maart 2020 tot en met 29 september 2021.

Wie al een voorlopig rijbewijs heeft, waarvan geldigheid vervalt tussen 16 maart 2020 en 29 september 2021 moet geen extra praktijklessen te volgen in een rijschool om toegelaten te worden tot het praktische rijexamen. Ze mogen ook gewoon het voorlopige rijbewijs dat ze hebben voorleggen om het praktische rijexamen af te leggen.

Minister Peeters stelt zich in haar besluit ook soepel op voor het afleggen van praktische rijexamens met voertuigen waarvan het keuringsbewijs is vervallen tijdens corona en die onder de uitstelregeling vallen.

Geen retributiebijslag

Kandidaten die voor 2 november 2020 al een afspraak hadden gemaakt voor het praktisch rijexamen en waarvan de afspraak door het examencentrum is geannuleerd of verplaatst moeten geen retributiebijslag betalen.

Terugkommoment

Het terugkommoment is de verplichte 4 uur durende opleiding die bestuurders moeten volgen tussen de 6 en 9 maanden nadat ze hun rijbewijs B kregen. Wanneer die termijn van 6-9 maanden afloopt tussen 2 november 2020 en 30 juni 2021, wordt deze termijn verlengd tot en met 30 september 2021.

Vakbekwaamheid

De geldigheidsduur van de vakbekwaamheidsbewijzen van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E wordt via het huidige besluit niet verlengd. Daardoor is eerst een Europese verordening over de materie nodig. Maar minister Peeters voorziet wel al in bepaalde uitstelregelingen. Zo kunnen kandidaten die minstens 3 jaar geslaagd zijn voor het theoretisch examen tot 30 september 2021 worden toegelaten tot het praktisch examen op voorwaarde dat de einddatum van de periode van 3 jaar valt in de periode van 16 maart 2020 tot en met 29 september 2021 en kan het theoretisch examen met tolk tot en met 30 september 2021 (ipv 31 december 2020) meer dan 2 maanden na de inschrijving plaatsvinden.

In werking: 2 november 2020.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]