Rechtstreekse vordering, verhaal en regres

Ik raak niet meer wijs uit de volgende begrippen: rechtstreekse vordering op de verzekeraar, regresvordering tegen de verzekerde en verhaal tegen de aansprakelijke partij. Graag wat nadere toelichtingen.

Rechtstreekse vordering

Het slachtoffer van een ongeval kan zich rechtstreeks tot de verzekeraar van de aansprakelijke partij wenden om vergoed te worden, zonder dat hij zich eerst tot de aansprakelijke partij zelf hoeft te richten. Deze vordering kan ingesteld worden door iedere derde die door de schade benadeeld is op voorwaarde dat hij zijn recht op schadeloosstelling ten aanzien van de verzekerde en het bestaan van een overeenkomst bij de verzekeraar kan aantonen (art. 150 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen).

Regresvordering

Vordering die de verzekeraar burgerrechtelijke aansprakelijkheid na het vergoeden van het slachtoffer van een ongeval, tegen haar eigen verzekerde kan instellen om de aan dit slachtoffer betaalde bedragen terug te vorderen. Aangezien de BA Motorrijtuigen een verplichte verzekering is, zijn uitzonderingen, vrijstellingen, nietigheid en verval van recht uit hoofde van de wet of de overeenkomst niet tegenstelbaar aan het slachtoffer.

De toepassingsmodaliteiten van dit recht van verhaal worden beschreven in de artikelen 24 en 25 van de modelovereenkomst. Ze geven een beperkende opsomming van de gevallen waarbij verhaal mogelijk is en de verzekeraar dient te bewijzen dat zijn verhaal gegrond is.

Verhaal van een slachtoffer

Vordering op de aansprakelijke voor een schade om een schadevergoeding te verkrijgen. Als geen minnelijke schikking kan worden getroffen, zal het slachtoffer doorgaans een beroep doen op de waarborg Rechtsbijstand om zijn rechten te laten gelden, indien nodig langs gerechtelijke weg.

Verhaal van de verzekeraar

Na betaling van een schadevergoeding aan het slachtoffer van een ongeval kan de verzekeraar eisen dat de aansprakelijke de gestorte bedragen terugbetaalt. De verzekeraar treedt dan in de rechten van de schadeloosgestelde derde.

Bij een regresvordering zal de verzekeraar zich na het schadeloosstellen van het slachtoffer tegen zijn verzekerde keren terwijl hij zich bij een verhaal tegen een derde keert.

Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een verzekeraar na het schadeloosstellen van een slachtoffer “ontdekt” dat niet zijn verzekerde aansprakelijk was voor dit ongeval ... maar een geïdentificeerde derde. Of wanneer een zwakke weggebruiker werd vergoed voor lichamelijke letsels terwijl gebleken is dat niet de betrokken autobestuurder (zijn klant) aansprakelijk was voor het ongeval, maar die van een ander voertuig.

Bron: 101 vragen over de autoverzekering

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]