Verzekeringssector klimt uit dal

Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, heeft de totaalbalans voor 2011 en een schatting voor 2012 voorgesteld. In 2011 heeft de sector 29,2 miljard euro aan verzekeringspremies ontvangen, maar leed ze een verlies van 941 miljoen euro. In 2012 stijgen de inkomsten met ruim 10% tot 31,6 miljard euro. Assuralia verwacht dat de sector opnieuw winst zal maken.

De verliezen in 2011 zijn volgens Assuralia te wijten aan de vertrouwenscrisis die op dat moment heerste in nogal wat landen van de eurozone, waarbij landen als Griekenland op de rand van de afgrond kwamen te staan. De Belgische verzekeraars hebben, zoals hun buitenlandse collega’s, besloten om niet langer obligaties van dergelijke landen aan te houden. Deze moesten verkocht worden in ongunstige marktomstandigheden.

Levensverzekeringen

De stijging van het premievolume in 2012 naar een geschatte 31,6 miljard euro, komt door een sterke groei in de levensverzekeringen. Bij particulieren zijn vooral de producten van tak 23 in trek (+136%), terwijl de producten met gewaarborgde rentevoet (tak 21 en 22) lichtjes daalden. Dit komt volgens Assuralia omdat de regering de taks op tak 21 en 23 heeft verdubbeld van 1,1% naar 2%. Door de goede beurscijfers in 2012, kreeg de particulier belegger ook meer risicoappetijt.

Bij groepsverzekeringen is de groei dan weer vooral bij producten met gewaarborgd rendement. In 2012 werd in dit segment voor meer dan 5 miljard euro aan premies geïnd. Assuralia acht het onwaarschijnlijk dat verzekeraars dit jaar het gewaarborgd rendement verder zullen verlagen als het niet echt nodig is.

BOAR

Ook in het segment van de niet-levensverzekeringen, ook wel bekend als BOAR (brand, ongevallen en allerlei risico’s), worden in 2012 meer premies geïnd, al is de stijging minder uitgesproken dan in levensverzekeringen. Na compensatie voor inflatie bedraagt de stijging van het premievolume 0,5%. Sinds 2011 is er terug een zeker evenwicht te vinden in de schadestatistieken van de voornaamste schadeverzekeringstakken. Hiervoor waren een aantal ingrepen nodig, zoals een daling van de kosten en gematigde tariefverhogingen.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]