News

06.07.2015 - Vergoedingen voor beroepsziekten: veel aanvragen, veel weigeringen

In 2014 ontving het Fonds voor de Beroepsziekten 10.542 eerste aanvragen. Bijna twee/derde van de aanvragen werd afgekeurd. De cijfers zijn afkomstig uit het jaarverslag 2014 van het Fonds voor de Beroepsziekten dat verleden week werd gepubliceerd op hun website.
Read more

01.07.2015 - Verkeersbelasting en belasting op inverkeerstelling geïndexeerd vanaf 1 juli 2015

De Vlaamse Belastingdienst heeft de geïndexeerde bedragen van de verkeersbelasting (VKB) en van de belasting op de inverkeerstelling (BIV) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2015. De nieuwe tarieven gelden van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016.
Read more

30.06.2015 - Ga je met vakantie? Check de inbraak- en brandveiligheid van je woning voor je vertrekt!

Wanneer de kat van huis is, dansen de muizen. Of beter: slaan inbrekers hun slag. Wees ze te slim af en denk aan inbraakpreventie wanneer je jouw koffers pakt. En check - terwijl je toch bezig bent - ook even of alles in orde is qua brandveiligheid. Dat is de raad die Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, meegeeft bij het aanbreken van de vakantieperiode.
Read more

29.06.2015 - Meer ongevallen bij het parkeren

Er wordt vaak gebotst wordt bij parkeermanoeuvres, dat blijkt uit een internationaal onderzoek van Allianz. Ruim 40% van alle aansprakelijkheidsclaims is het gevolg van auto’s die een stilstaande auto raken tijdens onzorgvuldig parkeren. In 8 op de 10 parkeerongevallen gebeurt dit bij het achteruitrijden tijdens het manoeuvreren. Uit het onderzoek blijkt ook dat bestelwagens en SUV’s relatief vaak betrokken zijn bij parkeer- en manoeuvreerongelukken.
Read more

26.06.2015 - Nationale afwijkingen op ADR-voorschriften verlengd

Op het vervoer van gevaarlijke goederen zijn in principe de regels van het ‘Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)’ van toepassing. Voor het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, is dat het RID. Voluit: het ‘reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen’.
Read more

25.06.2015 - Jaarverslag EU-OSHA online

In zijn jaarverslag 2014 presenteert het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) zijn hoogtepunten van het jaar op het gebied van het bevorderen van veiligheid en gezondheid op het werk, waarmee een bijdrage is geleverd aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden in Europa.
Read more

25.06.2015 - Nationaal Pensioencomité kan aan de slag

De oprichtingswet van het Nationaal Pensioencomité is in werking getreden op 1 juni, maar de installatie van het comité kreeg eigenlijk pas vorm dankzij 2 KB’s: een eerste KB vraagt de belangenorganisaties om lijsten met kandidaten voor te leggen, een tweede bepaalt hoe de mandaten worden toegekend.
Read more

15.06.2015 - Arbeidsongeval en aansprakelijkheid van de werkgever

Sinds 1903 gebeurt de vergoeding van een werknemer bij een arbeidsongeval forfaitair. Het slachtoffer moet niet meer aantonen dat de werkgever een fout heeft begaan, maar wordt rechtstreeks vergoed door de arbeidsongevallenverzekering die zijn werkgever verplicht heeft afgesloten. Hiertegenover staat dat de werkgever immuniteit geniet voor de aansprakelijkheid. De schadevergoeding is wettelijk begrensd.
Read more

05.06.2015 - Meerdere rampen erkend als natuurramp

Natuurrampen worden sinds 1 maart 2007 verplicht gedekt in alle woningverzekeringspolissen (brand - eenvoudige risico’s). In een aantal uitzonderlijke gevallen zal het rampenfonds tussenkomen, als de schadefeiten worden erkend als ramp.
Read more

27.05.2015 - Aangepaste regeling voor consolidatieverslag bij arbeidsongevallen uitgesteld tot 2016

Het consolidatieverslag bij arbeidsongevallen zou normaal sinds begin dit jaar onder andere een beschrijving moeten bevatten van de stappen die moeten zorgen voor de professionele revalidatie en herscholing van de getroffene. En het Fonds voor arbeidsongevallen zou een bijkomende bemiddelingsopdracht krijgen.
Read more

22.05.2015 - Swiss Re identificeert nieuwe en opkomende risico’s

In een recent SONAR-rapport heeft de Zwitserse herverzekeringsgroep 21 ‘opkomende’ risico’s onder de loep genomen. Opkomende risico’s zijn nieuwe risico’s of risico’s die een transformatie ondergaan. Hierdoor zijn ze moeilijk te kwantificeren en is hun potentiële impact nog niet voldoende duidelijk.
Read more

18.05.2015 - Mypension.be nu ook voor zelfstandigen

De pensioenwebsite mypension.be van de federale overheid is voortaan ook toegankelijk voor zelfstandigen, zo meldt de VRT. Ze kunnen er hun loopbaandossier inkijken en vanaf volgend jaar ook berekenen hoeveel wettelijk pensioen ze later zullen krijgen. Vanaf volgend jaar zullen ook alle ambtenaren dat kunnen.
Read more

15.05.2015 - De wereld heeft een ‘Cyber WHO’ nodig

Eind april hebben de Zwitserse verzekeringsgroep Zurich en ESADEgeo, een vooraanstaande denktank op het vlak van ‘global governance’, een rapport gepubliceerd met de titel ‘Global Cyber Governance: Preparing for New Business Risks’. Hierin worden de uitdagingen voorgesteld waarmee ondernemingen geconfronteerd worden op het vlak van digitale veiligheid. De situatie is ernstig.
Read more

13.05.2015 - Jonge werknemers niet bewust van risico op burn-out

“Jonge werknemers onderschatten het risico op een burn-out.” Dat stelt Carien Karsten, Nederlands psycholoog.
Read more

08.05.2015 - ABEX-index daalt met één punt

De indexcommissie van de Associatie van Belgische Experten (ABEX) heeft de nieuwe semestriële index vanaf 1 mei 2015 vastgelegd op 744. Dat is een daling met één punt over de laatste zes maanden, wat neerkomt op een daling van 0,13%. De ABEX-index is een indexcijfer van de bouwkosten, dat iedere zes maanden wordt opgesteld door de associatie. De premies voor woningverzekeringen voor private eigendommen zijn aan deze index gekoppeld.
Read more

04.05.2015 - Ombudsman van de Verzekeringen: Cijfers en Analyse 2014

De Ombudsman van de Verzekeringen ontving in 2014 4.318 vragen tot tussenkomst. Dat is iets minder dan in 2013, toe de dienst 4.364 vragen kreeg. In 52% van de onderzochte vragen was er een positieve oplossing voor de consument. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Ombudsman van de Verzekeringen voor 2014.
Read more

28.04.2015 - Lichte daling verkeersdoden in 2014

In 2014 is het aantal verkeersdoden op de Belgische wegen lichtjes gedaald. Dat blijkt uit de verkeersveiligheidsbarometer van het BIVV. Het “laagterecord” verhult wel enkele opvallende verschillen tussen de gewesten. De BIVV ziet ook een zorgwekkende trend in de stijging van het aantal dodelijke slachtoffers bij ongevallen met vrachtwagens.
Read more

24.04.2015 - 3 op 4 elektronische alcoholtesters onbetrouwbaar

Elektronische alcoholtesters die vrij in de handel verkrijgbaar zijn, geven vaak een onbetrouwbaar resultaat. Uit een analyse van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) blijkt dat drie op vier alcoholtesters niet voldoen. Zelfs de duurste toestellen bieden niet altijd een garantie voor nauwkeurigheid. Van de alcoholtesters die op een smartphone konden worden aangesloten, is geen enkele betrouwbaar. “Zich laten leiden door de resultaten van zo’n toestel om al dan niet nog het stuur te nemen, is zonder meer gevaarlijk”, aldus het BIVV.
Read more

20.04.2015 - Regels voor arbeidsongevallen afgestemd op nieuw statuut huispersoneel

In haar verdrag nr. 189 bepaalt de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) dat huispersoneel en dienstboden dezelfde basisrechten en bescherming in de sociale zekerheid moeten krijgen als andere werknemers. De lidstaten moeten maatregelen nemen en daarom heeft ons land het uitvoeringsbesluit bij de RSZ-wet op 1 oktober 2014 aangepast. De regels voor arbeidsongevallen worden nu afgestemd op die nieuwe situatie.
Read more

16.04.2015 - Aantal vrouwen met aanvullend pensioen sterk gestegen

Het aantal vrouwen met een aanvullend pensioen is de voorbije jaren sterk gestegen, tot meer dan 40% van de werknemers met een aanvullend pensioen. Dat meldt de Standaard op basis van cijfers die CD&V-kamerlid Sonja Becq had opgevraagd bij minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR). De stijging is vooral te danken aan de opstart van de sectorplanen in de social profit, waar veel vrouwen actief zijn.
Read more

09.04.2015 - Op 12 maanden gingen 92.553 bestuurders naar autokeuring zonder verzekeringsbewijs

Sinds november 2013 moeten bestuurder verplicht hun verzekeringsbewijs tonen bij een autokeuring. Op 12 maanden tijd hebben de autokeuringscentra vastgesteld dat de bestuurders van 92.553 voertuigen die zich hebben aangemeld, geen geldig verzekeringsbewijs op zak hadden. Dat melden het Belang van Limburg en het Nieuwsblad.
Read more

06.04.2015 - Pensioenkloof tussen zelfstandigen en werknemers verkleint

Het minimale rustpensioen voor een alleenstaande zelfstandige stijgt vanaf 1 april met 10 euro per maand naar 1.070,94 euro. Het overlevingspensioen stijgt met 7,17 euro naar 1.068,11 euro.
Read more

01.04.2015 - Fonds voor Beroepsziekten: eerste statistieken voor 2014!

Het Fonds voor de beroepsziekten heeft de eerste statistieken van het jaar 2014 bekendgemaakt. We overlopen alvast enkele opvallende tendensen.
Read more

30.03.2015 - Groei VAPZ zet zich door in 2014

Volgens een enquête van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen blijft het aantal contracten in het kader van een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) bij verzekeraars aanzienlijk groeien. Sinds de invoegetreding van de wet op de aanvullende pensioen voor zelfstandigen in 2004 werd een stevige groei in het aantal VAPZ-polissen opgetekend, omdat zelfstandigen sindsdien kunnen intekenen op een VAPZ-contract bij een pensioeninstelling naar keuze.
Read more

26.03.2015 - Belgische werknemer is minder vaak ziek, maar wel langer

Werknemers in de privésector meldden zich in 2014 minder vaak ziek dan de afgelopen jaren. De gemiddelde duur van de afwezigheden blijft echter toenemen. Dit blijkt uit een onderzoek van het sociaal secretariaat Securex bij 250.000 werknemers.
Read more

25.03.2015 - Recordaantal natuurrampen in 2014, maar relatief weinig schade

In 2014 vonden wereldwijd 189 natuurrampen plaats. Volgens herverzekeraar Swiss Re is dit het hoogste aantal sinds ze deze statistieken begon bij te houden. De omvang van de schade is echter beperkt in vergelijking met de voorgaande jaren. Een opvallende trend is dat er steeds meer schade is ten gevolge van hevige onweersbuien, zoals in juni 2015 in ons land.
Read more

24.03.2015 - Veilig jaar voor maritieme sector, maar nieuwe bedreigingen aan de horizon

2014 was het veiligste jaar voor de scheepvaart van de voorbije tien jaar, met 75 scheepsverliezen wereldwijd. Dat stelt Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS) in haar publicatie Safety and Shipping Review, dat scheepvaartverliezen analyseert van schepen met een bruto-tonnenmaat van meer dan 100. Maar de verzekeraars beschrijft in het rapport ook nieuwe bedreigingen, zoals cyberaanvallen of problemen met “mega-ships”.
Read more

17.03.2015 - Vlaamse zeehavens krijgen uniek verkeersbord voor toepassing Verordening verkeer havenvoertuigen

De Vlaamse zeehavens krijgen een uniek verkeersbord voor de afbakening van het toepassingsgebied van de ‘Verordeningen voor het verkeer van havenvoertuigen tussen de laad- en loskaaien, de opslagplaatsen, de hangars en de magazijnen die in het havengebied liggen’. Het besluit van 13 februari 2015 met de modellen komt er in uitvoering van het nieuwe Havendecreet.
Read more

09.03.2015 - Europese snelwegen veiliger dan 10 jaar geleden

De veiligheid van Europese snelwegen nam toe de afgelopen 10 jaar. In Vlaanderen is de daling in het aantal verkeersdoden echter minder groot dan de verbetering op Europees niveau. Dat blijkt uit een studie van de European Transport Safety Council (ETSC).
Read more

26.02.2015 - Valorem-indexen Gebouwen & Materieel 2015

In tal van polissen voor industriële risico’s worden de verzekerde kapitalen jaarlijks aangepast op basis van de Valorem-index. Sinds 1 januari 2015 geeft deze de kostprijsevolutie weer voor 2014, opgesplitst voor gebouwen en materieel. De gebouwen-index stijgt met 0,24% en de materieelindex met 0,35%.
Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  [15]  16  17  18  19  20  21  22  

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiële diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]