News

28.04.2015 - Lichte daling verkeersdoden in 2014

In 2014 is het aantal verkeersdoden op de Belgische wegen lichtjes gedaald. Dat blijkt uit de verkeersveiligheidsbarometer van het BIVV. Het “laagterecord” verhult wel enkele opvallende verschillen tussen de gewesten. De BIVV ziet ook een zorgwekkende trend in de stijging van het aantal dodelijke slachtoffers bij ongevallen met vrachtwagens.
Read more

24.04.2015 - 3 op 4 elektronische alcoholtesters onbetrouwbaar

Elektronische alcoholtesters die vrij in de handel verkrijgbaar zijn, geven vaak een onbetrouwbaar resultaat. Uit een analyse van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) blijkt dat drie op vier alcoholtesters niet voldoen. Zelfs de duurste toestellen bieden niet altijd een garantie voor nauwkeurigheid. Van de alcoholtesters die op een smartphone konden worden aangesloten, is geen enkele betrouwbaar. “Zich laten leiden door de resultaten van zo’n toestel om al dan niet nog het stuur te nemen, is zonder meer gevaarlijk”, aldus het BIVV.
Read more

20.04.2015 - Regels voor arbeidsongevallen afgestemd op nieuw statuut huispersoneel

In haar verdrag nr. 189 bepaalt de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) dat huispersoneel en dienstboden dezelfde basisrechten en bescherming in de sociale zekerheid moeten krijgen als andere werknemers. De lidstaten moeten maatregelen nemen en daarom heeft ons land het uitvoeringsbesluit bij de RSZ-wet op 1 oktober 2014 aangepast. De regels voor arbeidsongevallen worden nu afgestemd op die nieuwe situatie.
Read more

16.04.2015 - Aantal vrouwen met aanvullend pensioen sterk gestegen

Het aantal vrouwen met een aanvullend pensioen is de voorbije jaren sterk gestegen, tot meer dan 40% van de werknemers met een aanvullend pensioen. Dat meldt de Standaard op basis van cijfers die CD&V-kamerlid Sonja Becq had opgevraagd bij minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR). De stijging is vooral te danken aan de opstart van de sectorplanen in de social profit, waar veel vrouwen actief zijn.
Read more

09.04.2015 - Op 12 maanden gingen 92.553 bestuurders naar autokeuring zonder verzekeringsbewijs

Sinds november 2013 moeten bestuurder verplicht hun verzekeringsbewijs tonen bij een autokeuring. Op 12 maanden tijd hebben de autokeuringscentra vastgesteld dat de bestuurders van 92.553 voertuigen die zich hebben aangemeld, geen geldig verzekeringsbewijs op zak hadden. Dat melden het Belang van Limburg en het Nieuwsblad.
Read more

06.04.2015 - Pensioenkloof tussen zelfstandigen en werknemers verkleint

Het minimale rustpensioen voor een alleenstaande zelfstandige stijgt vanaf 1 april met 10 euro per maand naar 1.070,94 euro. Het overlevingspensioen stijgt met 7,17 euro naar 1.068,11 euro.
Read more

01.04.2015 - Fonds voor Beroepsziekten: eerste statistieken voor 2014!

Het Fonds voor de beroepsziekten heeft de eerste statistieken van het jaar 2014 bekendgemaakt. We overlopen alvast enkele opvallende tendensen.
Read more

30.03.2015 - Groei VAPZ zet zich door in 2014

Volgens een enquête van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen blijft het aantal contracten in het kader van een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) bij verzekeraars aanzienlijk groeien. Sinds de invoegetreding van de wet op de aanvullende pensioen voor zelfstandigen in 2004 werd een stevige groei in het aantal VAPZ-polissen opgetekend, omdat zelfstandigen sindsdien kunnen intekenen op een VAPZ-contract bij een pensioeninstelling naar keuze.
Read more

26.03.2015 - Belgische werknemer is minder vaak ziek, maar wel langer

Werknemers in de privésector meldden zich in 2014 minder vaak ziek dan de afgelopen jaren. De gemiddelde duur van de afwezigheden blijft echter toenemen. Dit blijkt uit een onderzoek van het sociaal secretariaat Securex bij 250.000 werknemers.
Read more

25.03.2015 - Recordaantal natuurrampen in 2014, maar relatief weinig schade

In 2014 vonden wereldwijd 189 natuurrampen plaats. Volgens herverzekeraar Swiss Re is dit het hoogste aantal sinds ze deze statistieken begon bij te houden. De omvang van de schade is echter beperkt in vergelijking met de voorgaande jaren. Een opvallende trend is dat er steeds meer schade is ten gevolge van hevige onweersbuien, zoals in juni 2015 in ons land.
Read more

24.03.2015 - Veilig jaar voor maritieme sector, maar nieuwe bedreigingen aan de horizon

2014 was het veiligste jaar voor de scheepvaart van de voorbije tien jaar, met 75 scheepsverliezen wereldwijd. Dat stelt Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS) in haar publicatie Safety and Shipping Review, dat scheepvaartverliezen analyseert van schepen met een bruto-tonnenmaat van meer dan 100. Maar de verzekeraars beschrijft in het rapport ook nieuwe bedreigingen, zoals cyberaanvallen of problemen met “mega-ships”.
Read more

17.03.2015 - Vlaamse zeehavens krijgen uniek verkeersbord voor toepassing Verordening verkeer havenvoertuigen

De Vlaamse zeehavens krijgen een uniek verkeersbord voor de afbakening van het toepassingsgebied van de ‘Verordeningen voor het verkeer van havenvoertuigen tussen de laad- en loskaaien, de opslagplaatsen, de hangars en de magazijnen die in het havengebied liggen’. Het besluit van 13 februari 2015 met de modellen komt er in uitvoering van het nieuwe Havendecreet.
Read more

09.03.2015 - Europese snelwegen veiliger dan 10 jaar geleden

De veiligheid van Europese snelwegen nam toe de afgelopen 10 jaar. In Vlaanderen is de daling in het aantal verkeersdoden echter minder groot dan de verbetering op Europees niveau. Dat blijkt uit een studie van de European Transport Safety Council (ETSC).
Read more

26.02.2015 - Valorem-indexen Gebouwen & Materieel 2015

In tal van polissen voor industriële risico’s worden de verzekerde kapitalen jaarlijks aangepast op basis van de Valorem-index. Sinds 1 januari 2015 geeft deze de kostprijsevolutie weer voor 2014, opgesplitst voor gebouwen en materieel. De gebouwen-index stijgt met 0,24% en de materieelindex met 0,35%.
Read more

20.02.2015 - Brandveiligheid: nieuwe checklist van Assuralia

Ter gelegenheid van Batibouw verspreid Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, een nieuwe checklist over brandveiligheid. Hierop vinden we onder meer installatie van rookmelders en brandblussers in de woning, periodieke controle en onderhoud van elektrische of verwarmingsinstallaties…
Read more

18.02.2015 - Recordaantal aanvragen bij tariferingsbureau

Als je als chauffeur je auto wil laten verzekeren, maar je wordt bij drie verzekeraars geweigerd, biedt het Tariferingsbureau een oplossing. Deze instantie stelt de premie en de verzekeringsvoorwaarden vast van bestuurders die geen verzekering burgerlijke aansprakelijk auto meer kunnen vinden, of slechts aan een zeer hoge premie. Het voorbije jaar registreerde het tariferingsbureau een recordaantal aanvragen.
Read more

17.02.2015 - Hoe kunnen werkgevers strijden tegen burn-out?

De meeste werkgevers zijn niet blind voor stress op de werkvloer. 95% erkent dat ze een belangrijke verantwoordelijkheid dragen in de strijd tegen burn-out. Wat kunnen ze doen om hun medewerkers te behoeden van op te branden? Securex geeft hierover meer uitleg.
Read more

10.02.2015 - Leidt gehoorverlies tot meer arbeidsongevallen?

Werknemers met gehoorproblemen lopen meer risico op arbeidsongevallen omdat ze minder goed in staat zijn om alarmsignalen of geluiden op te vangen die gepaard gaan met mogelijke gevaren. Dat blijkt uit een onderzoek van Yale University. Zij onderzochten verschillende types van gehoorverlies en vergeleken hun effecten op de arbeidsveiligheid.
Read more

05.02.2015 - Pensioensparen: toepassingsregels bedrijfsvoorheffing afgestemd op daling ‘taks op het langetermijnsparen’

Een KB van 20 januari 2015 stemt de toepassingsregels voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing (BV) op bezoldigingen, pensioenen en werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag, die vanaf 1 januari 2015 worden betaald of toegekend, af op de recente daling van de ‘taks op het langetermijnsparen’.
Read more

03.02.2015 - Rijdt uw vracht morgen ook in een supertruck?

Het langverwachte Vlaamse proefproject met Langere en Zware Vrachtwagen (LZV’s) is gisteren van start gegaan. De eer viel te beurt aan Transportbedrijf Ninatrans om met de eerste wegreus tussen Leuven en Antwerpen te rijden.
Read more

26.01.2015 - Allianz Risk Barometer 2015: computercriminaliteit en politieke risico's zijn grootste stijgers

In een steeds meer genetwerkte economie, worden ondernemingen steeds gevoeliger voor onderbrekingen in hun bedrijfsketen. Tegelijkertijd worden ze nog steeds bedreigd door traditionele factoren zoals business interruption (BI) en ‘supply chain’ risico’s (46%), natuurrampen (30%) en brand en explosies (27%). Deze staan in de ranglijst van de belangrijkste ondernemingsrisico’s helemaal bovenaan, zo blijkt uit de vierde Allianz Risk Barometer 2015. Cyberrisico’s (17%) en politieke risico’s (11%) zijn de sterkste stijgers. Voor deze studie werden meer als 500 risk managers en bedrijfsverzekeringenexperts van binnen en buiten Allianz bevraagd.
Read more

22.01.2015 - Btw op erelonen advocaten in schadedossiers beroepsaansprakelijkheid mag gefactureerd worden aan de verzekerde

Sinds 1 januari 2014 moeten advocaten hun prestaties aan de btw onderwerpen: een advocaat moet 21% btw aanrekenen aan zijn cliënten. Welk gevolg heeft deze maatregel bij schadedossiers in het kader van beroepsaansprakelijkheid waarin een advocaat wordt aangesteld ter verdediging van de belangen van de verzekerde en die van de maatschappij?
Read more

20.01.2015 - Burn-out nu ook verzekerd

Verzekeraar Baloise biedt via zijn nieuwe polis 'gewaarborgd inkomen' een jaar lang financiële tussenkomst bij arbeidsongeschiktheid wanneer een burn-out aan de basis ligt. Dat schrijft Het Laatste Nieuws op zijn website en wordt bevestigd bij het bedrijf. Volgens de krant gaat het om een primeur in ons land.
Read more

16.01.2015 - Voordeel alle aard bedrijfswagens wordt iets duurder in 2015

Één van de elementen om het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens te berekenen is het CO2-percentage. Het CO2-percentage wordt bepaald in functie van de referentie-uitstoot. Een hogere CO2-uitstoot betekent een mindere propere wagen en een hoger voordeel van alle aard. De referentie-uitstoot wordt elk jaar bij koninklijk besluit vastgelegd. Ook in 2015 daalt de referentie-uitstoot een beetje, waardoor het CO2-percentage stijgt en het voordeel duurder wordt.
Read more

13.01.2015 - Hoe werken aan verkeersveiligheid voor werknemers?

Verkeersveiligheid voor werknemers is een hot topic. Want zowat één op de tien arbeidsongevallen en nagenoeg de helft van alle dodelijke arbeidsongevallen gebeuren in het verkeer. Het woonwerkverkeer neemt daarvan de hoofdmoot voor zijn rekening. BeSWIC publiceert een onderzoeksrapport en de presentaties van de conferentie "Werknemers veilig in het verkeer".
Read more

09.01.2015 - Pensioensparen: taks op het langetermijnsparen gedaald, maar versnelde inning

Om het pensioensparen aan te moedigen, heeft de regering de belasting op uitgekeerde pensioenkapitalen verlaagd. Het tarief van de ‘taks op het langetermijnsparen’ is gedaald van 10% tot 8%, voor alle reserves die in het kader van het pensioensparen worden gestort vanaf 1 januari 2015. De taks op het langetermijnsparen van 10%, op de tot 31 december 2014 opgebouwde reserves in het kader van het pensioensparen, wordt wel versneld geïnd.
Read more

05.01.2015 - Opvolgingsbureau van de tarifering gestart met herevaluaties schuldsaldoverzekeringen

Wie geen schuldsaldoverzekering krijgt omwille van een verhoogd gezondheidsrisico of een medische bijpremie moet betalen van meer dan 75% van de basispremie, kan sinds 30 december 2014 een herevaluatie vragen bij het Opvolgingsbureau van de tarifering. Die dag is het huishoudelijk reglement van het Opvolgingsbureau in het Staatsblad verschenen. De publicatie luidt de inwerkingtreding in van het KB van 10 april 2014.
Read more

02.01.2015 - Assuralia stelt brochure over groepsverzekering voor

De groepsverzekering mag dan wel ruim verspreid zijn, het inzicht in wat zij concreet betekent blijft achter. Jonge werknemers beseffen niet hoe belangrijk dat extra voordeel binnen hun loonpakket kan zijn en hoe groot de verschillen onder pensioenplannen. In de loop van de carrière bezwijken sommigen voor een auto of smartphones en tablets die hun status onderlijnen, maar waar je later niet beter van wordt. En jonge zestigers kijken op van wat de groepsverzekering ineens waard is: een bedrag dat overeenstemt met een flinke erfenis!
Read more

29.12.2014 - Woningen met een exclusieve inboedel verdienen bijzondere aandacht

Wie waardevolle kunstwerken en verzamelingen heeft, kan die extra verzekeren tegen brand, diefstal en beschadiging. Maar om na te gaan of u onder- of oververzekerd bent, moet u weten hoeveel uw kunstwerken waard zijn.
Read more

18.12.2014 - Nederlandse versie van ADR-2015 gepubliceerd

Vanaf 1 januari 2015 geldt een nieuwe versie van het ‘Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR). De Nederlandse vertaling ervan is op 18 december in het Staatsblad verschenen.
Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  [16]  17  18  19  20  21  22  

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]