News

20.02.2015 - Brandveiligheid: nieuwe checklist van Assuralia

Ter gelegenheid van Batibouw verspreid Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, een nieuwe checklist over brandveiligheid. Hierop vinden we onder meer installatie van rookmelders en brandblussers in de woning, periodieke controle en onderhoud van elektrische of verwarmingsinstallaties…
Read more

18.02.2015 - Recordaantal aanvragen bij tariferingsbureau

Als je als chauffeur je auto wil laten verzekeren, maar je wordt bij drie verzekeraars geweigerd, biedt het Tariferingsbureau een oplossing. Deze instantie stelt de premie en de verzekeringsvoorwaarden vast van bestuurders die geen verzekering burgerlijke aansprakelijk auto meer kunnen vinden, of slechts aan een zeer hoge premie. Het voorbije jaar registreerde het tariferingsbureau een recordaantal aanvragen.
Read more

17.02.2015 - Hoe kunnen werkgevers strijden tegen burn-out?

De meeste werkgevers zijn niet blind voor stress op de werkvloer. 95% erkent dat ze een belangrijke verantwoordelijkheid dragen in de strijd tegen burn-out. Wat kunnen ze doen om hun medewerkers te behoeden van op te branden? Securex geeft hierover meer uitleg.
Read more

10.02.2015 - Leidt gehoorverlies tot meer arbeidsongevallen?

Werknemers met gehoorproblemen lopen meer risico op arbeidsongevallen omdat ze minder goed in staat zijn om alarmsignalen of geluiden op te vangen die gepaard gaan met mogelijke gevaren. Dat blijkt uit een onderzoek van Yale University. Zij onderzochten verschillende types van gehoorverlies en vergeleken hun effecten op de arbeidsveiligheid.
Read more

05.02.2015 - Pensioensparen: toepassingsregels bedrijfsvoorheffing afgestemd op daling ‘taks op het langetermijnsparen’

Een KB van 20 januari 2015 stemt de toepassingsregels voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing (BV) op bezoldigingen, pensioenen en werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag, die vanaf 1 januari 2015 worden betaald of toegekend, af op de recente daling van de ‘taks op het langetermijnsparen’.
Read more

03.02.2015 - Rijdt uw vracht morgen ook in een supertruck?

Het langverwachte Vlaamse proefproject met Langere en Zware Vrachtwagen (LZV’s) is gisteren van start gegaan. De eer viel te beurt aan Transportbedrijf Ninatrans om met de eerste wegreus tussen Leuven en Antwerpen te rijden.
Read more

26.01.2015 - Allianz Risk Barometer 2015: computercriminaliteit en politieke risico's zijn grootste stijgers

In een steeds meer genetwerkte economie, worden ondernemingen steeds gevoeliger voor onderbrekingen in hun bedrijfsketen. Tegelijkertijd worden ze nog steeds bedreigd door traditionele factoren zoals business interruption (BI) en ‘supply chain’ risico’s (46%), natuurrampen (30%) en brand en explosies (27%). Deze staan in de ranglijst van de belangrijkste ondernemingsrisico’s helemaal bovenaan, zo blijkt uit de vierde Allianz Risk Barometer 2015. Cyberrisico’s (17%) en politieke risico’s (11%) zijn de sterkste stijgers. Voor deze studie werden meer als 500 risk managers en bedrijfsverzekeringenexperts van binnen en buiten Allianz bevraagd.
Read more

22.01.2015 - Btw op erelonen advocaten in schadedossiers beroepsaansprakelijkheid mag gefactureerd worden aan de verzekerde

Sinds 1 januari 2014 moeten advocaten hun prestaties aan de btw onderwerpen: een advocaat moet 21% btw aanrekenen aan zijn cliënten. Welk gevolg heeft deze maatregel bij schadedossiers in het kader van beroepsaansprakelijkheid waarin een advocaat wordt aangesteld ter verdediging van de belangen van de verzekerde en die van de maatschappij?
Read more

20.01.2015 - Burn-out nu ook verzekerd

Verzekeraar Baloise biedt via zijn nieuwe polis 'gewaarborgd inkomen' een jaar lang financiële tussenkomst bij arbeidsongeschiktheid wanneer een burn-out aan de basis ligt. Dat schrijft Het Laatste Nieuws op zijn website en wordt bevestigd bij het bedrijf. Volgens de krant gaat het om een primeur in ons land.
Read more

16.01.2015 - Voordeel alle aard bedrijfswagens wordt iets duurder in 2015

Één van de elementen om het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens te berekenen is het CO2-percentage. Het CO2-percentage wordt bepaald in functie van de referentie-uitstoot. Een hogere CO2-uitstoot betekent een mindere propere wagen en een hoger voordeel van alle aard. De referentie-uitstoot wordt elk jaar bij koninklijk besluit vastgelegd. Ook in 2015 daalt de referentie-uitstoot een beetje, waardoor het CO2-percentage stijgt en het voordeel duurder wordt.
Read more

13.01.2015 - Hoe werken aan verkeersveiligheid voor werknemers?

Verkeersveiligheid voor werknemers is een hot topic. Want zowat één op de tien arbeidsongevallen en nagenoeg de helft van alle dodelijke arbeidsongevallen gebeuren in het verkeer. Het woonwerkverkeer neemt daarvan de hoofdmoot voor zijn rekening. BeSWIC publiceert een onderzoeksrapport en de presentaties van de conferentie "Werknemers veilig in het verkeer".
Read more

09.01.2015 - Pensioensparen: taks op het langetermijnsparen gedaald, maar versnelde inning

Om het pensioensparen aan te moedigen, heeft de regering de belasting op uitgekeerde pensioenkapitalen verlaagd. Het tarief van de ‘taks op het langetermijnsparen’ is gedaald van 10% tot 8%, voor alle reserves die in het kader van het pensioensparen worden gestort vanaf 1 januari 2015. De taks op het langetermijnsparen van 10%, op de tot 31 december 2014 opgebouwde reserves in het kader van het pensioensparen, wordt wel versneld geďnd.
Read more

05.01.2015 - Opvolgingsbureau van de tarifering gestart met herevaluaties schuldsaldoverzekeringen

Wie geen schuldsaldoverzekering krijgt omwille van een verhoogd gezondheidsrisico of een medische bijpremie moet betalen van meer dan 75% van de basispremie, kan sinds 30 december 2014 een herevaluatie vragen bij het Opvolgingsbureau van de tarifering. Die dag is het huishoudelijk reglement van het Opvolgingsbureau in het Staatsblad verschenen. De publicatie luidt de inwerkingtreding in van het KB van 10 april 2014.
Read more

02.01.2015 - Assuralia stelt brochure over groepsverzekering voor

De groepsverzekering mag dan wel ruim verspreid zijn, het inzicht in wat zij concreet betekent blijft achter. Jonge werknemers beseffen niet hoe belangrijk dat extra voordeel binnen hun loonpakket kan zijn en hoe groot de verschillen onder pensioenplannen. In de loop van de carričre bezwijken sommigen voor een auto of smartphones en tablets die hun status onderlijnen, maar waar je later niet beter van wordt. En jonge zestigers kijken op van wat de groepsverzekering ineens waard is: een bedrag dat overeenstemt met een flinke erfenis!
Read more

29.12.2014 - Woningen met een exclusieve inboedel verdienen bijzondere aandacht

Wie waardevolle kunstwerken en verzamelingen heeft, kan die extra verzekeren tegen brand, diefstal en beschadiging. Maar om na te gaan of u onder- of oververzekerd bent, moet u weten hoeveel uw kunstwerken waard zijn.
Read more

18.12.2014 - Nederlandse versie van ADR-2015 gepubliceerd

Vanaf 1 januari 2015 geldt een nieuwe versie van het ‘Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR). De Nederlandse vertaling ervan is op 18 december in het Staatsblad verschenen.
Read more

17.12.2014 - Insurance brokers induver Antwerpen nv and Group VERBAET nv merge and strengthen market position in Antwerp

Antwerp-based independent insurance brokers induver Antwerpen and Group VERBAET have joined forces. They have opted for a merger which means both companies will become part of the induver group with offices in Antwerp, Ghent and Hasselt. The directors and the entire team of both entities remain fully on board. Nothing changes for customers, unless improved and broader customized services.
Read more

16.12.2014 - Zomers noodweer: van lichte stormschade tot vernielingen en totale verliezen

Ruim 27.000 verzekerden hebben ingevolge noodweer in de zomer van 2014 claims ingediend voor een gemiddelde schade van zo’n 1.500 euro, goed voor ongeveer 41 miljoen euro aan schade. Dat meldt Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen op basis van cijfers per 15 oktober. Het gaat om de weersomstandigheden die ons land hebben getroffen op 6 juli, van 27 tot 29 juli en van 8 tot 10 augustus. Vooral het noodweer van eind juli gaf aanleiding tot uitzonderlijk hoge schade in de gemeenten Ittre en Braine-le-Château in Midden-België en Pittem, Lichtervelde en Wingene in West-Vlaanderen.
Read more

10.12.2014 - Brochure over de nieuwe regels voor huispersoneel

In een nieuwe brochure geeft het Fonds voor arbeidsongevallen een overzicht van de nieuwe regelgeving voor huispersoneel (bijvoorbeeld schoonmaaksters, klusjesmannen en tuinmannen) en de gevolgen ervan voor de arbeidsongevallensector. De nieuwe regelgeving voor huispersoneel is van kracht sinds 01 oktober 2014.
Read more

08.12.2014 - Veiligheid elektrische fietsen laat te wensen over

Geen enkele elektrische fiets in ons land voldoet aan de veiligheidsnormen. Dat blijkt uit een administratief onderzoek van de FOD Economie. Daarom besluit de FOD om het onderzoek verder te zetten met een uitgebreide technisch controle bij elektrische fietsen.
Read more

04.12.2014 - “1 dag niet”: verzekeraars geven preventietips tegen diefstal

Op 11 december is het “1dagniet”. Dit is een grootschalige sensibiliseringsactie tegen woninginbraken, dat werd opgezet door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken, in samenwerking met de provinciebesturen. Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, heeft ter gelegenheid van de campagne een reeks eigen preventietips aangereikt.
Read more

02.12.2014 - Indexering maximaal aftrekbaar bedrag bij pensioensparen teruggedaaid

Stortingen die u doet in het kader van pensioensparen of langetermijnsparen leveren een fiscaal voordeel op van 30% van de betaalde premie. De premies die u kan inbrengen hebben een plafond dat jaarlijks geďndexeerd wordt. De federale regering heeft nu besloten om deze indexering te bevriezen, met ingang dit jaar.
Read more

26.11.2014 - ABEX-index stijgt met één punt

De indexcommissie van de Associatie van Belgische Experten (ABEX) heeft de nieuwe semestriële index vanaf 1 november vastgelegd op 745. Dat is een stijging met slechts een punt over de laatste zes maanden, wat neerkomt op een stijging van 0,134%. De ABEX-index is een indexcijfer van de bouwkosten, dat iedere zes maanden wordt opgesteld door de associatie. De premies voor woningverzekeringen voor private eigendommen zijn aan deze index gekoppeld.
Read more

21.11.2014 - Assuralia lanceert webapp voor slachtoffers van ongevallen

Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, lanceert een interactieve webtoepassing voor slachtoffers van ongevallen. Door online enkele vragen over het ongeval te beantwoorden, krijgen de slachtoffers en nabestaanden informatie over de vergoeding van hun lichamelijke schade.
Read more

21.11.2014 - Hogere taks weegt op levensverzekeringen

De verhoging van de taks op individuele levensverzekeringen die de vorige federale regering begin 2013 doorvoerde, heeft een abrupte daling teweeggebracht op de verzekeringsmarkt. Dat meldt Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen.
Read more

18.11.2014 - Stroomindicator wijst op nakende afschakeling

Om het risico op stroomtekort zoveel mogelijk te beperken, lanceerde Elia i.s.m. de FOD Economie, een website met een stroomindicator om u te informeren over de actuele energietoestand. De indicator geeft het evenwicht aan tussen de vraag en het aanbod van elektriciteit in België. De indicator gebruikt een kleurencode en toont de situatie van de dag, maar ook een schatting voor de volgende zes dagen.
Read more

13.11.2014 - Verzekeraars staan 171.000 verzekerden bij na hagelellende Pinksterdagen

Felle hagelbuien tijdens de Pinksterdagen hebben in België aanleiding gegeven tot ruim 171.000 schadedossiers, samen goed voor meer dan 500 miljoen euro aan schade, meldt Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, op basis van cijfers per eind september.
Read more

10.11.2014 - Patiënten krijgen hun farmaceutische kosten weldra vlotter terugbetaald

Wie een hospitalisatieverzekering geniet, krijgt vaak ook geneesmiddelen en andere farmaceutische producten terugbetaald. Dat gebeurt aan de hand van bonnetjes die de apothekers opmaken en die de patiënt voor verdere verwerking en terugbetaling aan zijn verzekeraar bezorgt. Vanaf midden 2015 gebeurt dat meer en meer elektronisch, zodat alles efficiënter, sneller en milieuvriendelijker gebeurt. Dat melden Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, en de apothekersbonden APB en OPHACO in een gezamenlijk persbericht.
Read more

06.11.2014 - Nieuw verkeersbord signaleert ‘lage emissiezone’

Een ‘lage emissiezone’ wordt omschreven als ‘een zone waarin omwille van de leefbaarheid, in het bijzonder de milieu- en gezondheidshinder door een slechte luchtkwaliteit, een selectief toelatingsbeleid voor motorvoertuigen wordt gehanteerd in relatie tot de door die voertuigen veroorzaakte milieuhinder’.
Read more

03.11.2014 - Jongeren vinden meer en meer de weg naar pensioensparen

Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, stelt jaarlijks statistieken op over het incasso en het aantal contracten pensioen- en langetermijnsparen bij verzekeraars. Deze producten geven de spaarders een fiscaal voordeel van 30% op de gestorte premies. Ook in 2013 maken de Belgen gretig gebruik van deze pensioenproducten. Vooral bij jongeren is er een sterke stijging.
Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  [16]  17  18  19  20  21  22  

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiële diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]