News

17.12.2014 - Insurance brokers induver Antwerpen nv and Group VERBAET nv merge and strengthen market position in Antwerp

Antwerp-based independent insurance brokers induver Antwerpen and Group VERBAET have joined forces. They have opted for a merger which means both companies will become part of the induver group with offices in Antwerp, Ghent and Hasselt. The directors and the entire team of both entities remain fully on board. Nothing changes for customers, unless improved and broader customized services.
Read more

16.12.2014 - Zomers noodweer: van lichte stormschade tot vernielingen en totale verliezen

Ruim 27.000 verzekerden hebben ingevolge noodweer in de zomer van 2014 claims ingediend voor een gemiddelde schade van zo’n 1.500 euro, goed voor ongeveer 41 miljoen euro aan schade. Dat meldt Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen op basis van cijfers per 15 oktober. Het gaat om de weersomstandigheden die ons land hebben getroffen op 6 juli, van 27 tot 29 juli en van 8 tot 10 augustus. Vooral het noodweer van eind juli gaf aanleiding tot uitzonderlijk hoge schade in de gemeenten Ittre en Braine-le-Château in Midden-België en Pittem, Lichtervelde en Wingene in West-Vlaanderen.
Read more

10.12.2014 - Brochure over de nieuwe regels voor huispersoneel

In een nieuwe brochure geeft het Fonds voor arbeidsongevallen een overzicht van de nieuwe regelgeving voor huispersoneel (bijvoorbeeld schoonmaaksters, klusjesmannen en tuinmannen) en de gevolgen ervan voor de arbeidsongevallensector. De nieuwe regelgeving voor huispersoneel is van kracht sinds 01 oktober 2014.
Read more

08.12.2014 - Veiligheid elektrische fietsen laat te wensen over

Geen enkele elektrische fiets in ons land voldoet aan de veiligheidsnormen. Dat blijkt uit een administratief onderzoek van de FOD Economie. Daarom besluit de FOD om het onderzoek verder te zetten met een uitgebreide technisch controle bij elektrische fietsen.
Read more

04.12.2014 - “1 dag niet”: verzekeraars geven preventietips tegen diefstal

Op 11 december is het “1dagniet”. Dit is een grootschalige sensibiliseringsactie tegen woninginbraken, dat werd opgezet door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken, in samenwerking met de provinciebesturen. Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, heeft ter gelegenheid van de campagne een reeks eigen preventietips aangereikt.
Read more

02.12.2014 - Indexering maximaal aftrekbaar bedrag bij pensioensparen teruggedaaid

Stortingen die u doet in het kader van pensioensparen of langetermijnsparen leveren een fiscaal voordeel op van 30% van de betaalde premie. De premies die u kan inbrengen hebben een plafond dat jaarlijks geïndexeerd wordt. De federale regering heeft nu besloten om deze indexering te bevriezen, met ingang dit jaar.
Read more

26.11.2014 - ABEX-index stijgt met één punt

De indexcommissie van de Associatie van Belgische Experten (ABEX) heeft de nieuwe semestriële index vanaf 1 november vastgelegd op 745. Dat is een stijging met slechts een punt over de laatste zes maanden, wat neerkomt op een stijging van 0,134%. De ABEX-index is een indexcijfer van de bouwkosten, dat iedere zes maanden wordt opgesteld door de associatie. De premies voor woningverzekeringen voor private eigendommen zijn aan deze index gekoppeld.
Read more

21.11.2014 - Assuralia lanceert webapp voor slachtoffers van ongevallen

Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, lanceert een interactieve webtoepassing voor slachtoffers van ongevallen. Door online enkele vragen over het ongeval te beantwoorden, krijgen de slachtoffers en nabestaanden informatie over de vergoeding van hun lichamelijke schade.
Read more

21.11.2014 - Hogere taks weegt op levensverzekeringen

De verhoging van de taks op individuele levensverzekeringen die de vorige federale regering begin 2013 doorvoerde, heeft een abrupte daling teweeggebracht op de verzekeringsmarkt. Dat meldt Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen.
Read more

18.11.2014 - Stroomindicator wijst op nakende afschakeling

Om het risico op stroomtekort zoveel mogelijk te beperken, lanceerde Elia i.s.m. de FOD Economie, een website met een stroomindicator om u te informeren over de actuele energietoestand. De indicator geeft het evenwicht aan tussen de vraag en het aanbod van elektriciteit in België. De indicator gebruikt een kleurencode en toont de situatie van de dag, maar ook een schatting voor de volgende zes dagen.
Read more

13.11.2014 - Verzekeraars staan 171.000 verzekerden bij na hagelellende Pinksterdagen

Felle hagelbuien tijdens de Pinksterdagen hebben in België aanleiding gegeven tot ruim 171.000 schadedossiers, samen goed voor meer dan 500 miljoen euro aan schade, meldt Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, op basis van cijfers per eind september.
Read more

10.11.2014 - Patiënten krijgen hun farmaceutische kosten weldra vlotter terugbetaald

Wie een hospitalisatieverzekering geniet, krijgt vaak ook geneesmiddelen en andere farmaceutische producten terugbetaald. Dat gebeurt aan de hand van bonnetjes die de apothekers opmaken en die de patiënt voor verdere verwerking en terugbetaling aan zijn verzekeraar bezorgt. Vanaf midden 2015 gebeurt dat meer en meer elektronisch, zodat alles efficiënter, sneller en milieuvriendelijker gebeurt. Dat melden Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, en de apothekersbonden APB en OPHACO in een gezamenlijk persbericht.
Read more

06.11.2014 - Nieuw verkeersbord signaleert ‘lage emissiezone’

Een ‘lage emissiezone’ wordt omschreven als ‘een zone waarin omwille van de leefbaarheid, in het bijzonder de milieu- en gezondheidshinder door een slechte luchtkwaliteit, een selectief toelatingsbeleid voor motorvoertuigen wordt gehanteerd in relatie tot de door die voertuigen veroorzaakte milieuhinder’.
Read more

03.11.2014 - Jongeren vinden meer en meer de weg naar pensioensparen

Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, stelt jaarlijks statistieken op over het incasso en het aantal contracten pensioen- en langetermijnsparen bij verzekeraars. Deze producten geven de spaarders een fiscaal voordeel van 30% op de gestorte premies. Ook in 2013 maken de Belgen gretig gebruik van deze pensioenproducten. Vooral bij jongeren is er een sterke stijging.
Read more

28.10.2014 - Stroomuitval - ben ik verzekerd?

De aangekondigde afschakelplannen die netbeheerder Elia heeft opgesteld om een algemene black-out te vermijden, zorgen voor de nodige ongerustheid, zowel bij bedrijven als bij particulieren. Velen stellen zich dan ook de vraag of ze wel verzekerd zijn voor schade tengevolge van de afschakeling van de stroom.
Read more

24.10.2014 - Nieuwe sectorfiches Fonds voor arbeidsongevallen online

Het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) heeft zijn statistische sectorfiches over de arbeidsongevallen van 2012 gepubliceerd. Daarmee vervult het Fonds zijn preventieopdracht en reikt het de betrokkenen van de arbeidsongevallensector een hulpmiddel aan om hun preventiebeleid voor arbeidsongevallen aan te passen.
Read more

20.10.2014 - Regeerakkoord: veranderingen op het vlak van aanvullend pensioen

Tussen de verschillende maatregelen die aangekondigd worden in het regeerakkoord, zijn er enkele maatregelen die betrekking hebben op de pensioenspaarcontracten die genieten van een fiscaal voordeel die belast worden aan 10% wanneer de spaarder de leeftijd van 60 jaar bereikt. Dat meldt L’Echo.
Read more

14.10.2014 - Nog altijd weinig zelfstandigen vergoed door het Asbestfonds

Sedert het ontstaan van het Asbestfonds (AFA) in 2007 zijn er maar weinig zelfstandigen die een vergoeding aanvragen. Slechts 3,3% van alle erkende slachtoffers bij het AFA is als zelfstandige in aanraking gekomen met asbest.
Read more

10.10.2014 - Nationale Pensioenenquête 2014 van Delta Lloyd Life

Delta Lloyd Life heeft de resultaten bekend gemaakt van haar jaarlijkse Nationale Pensioenenquête. Hieruit blijkt dat zelfstandigen beter voorbereid zijn op hun pensioen en bereid zijn om langer te werken dan andere beroepscategorieën (tot 62 jaar vs. 60,4 jaar).
Read more

08.10.2014 - Nieuwe nummerplaatcombinaties voor moto’s, oldtimers, aanhangwagens en taxi’s

België introduceert vanaf oktober een aantal nieuwe nummerplaatcombinaties. Om de verschillende voertuigcategorieën makkelijker van elkaar te onderscheiden, wordt meer gebruik gemaakt van indexletters. De nummerplaten van aanhangwagens van auto’s starten nu met indexletter ‘Q’, voor moto’s is dat letter ‘M’, voor oldtimers ‘O’, voor vergunde taxidiensten ‘T-X’ en personenvoertuigen voor verhuring met bestuurder ‘T-L’.
Read more

01.10.2014 - Nieuw systeem bij wijziging van tussenpersoon door cliënt

Assuralia, de beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen, en de federaties voor verzekerings- en financiële tussenpersonen Feprabel, FVF en BVVM hebben op 2 juni een protocol ondertekend voor een nieuwe procedure bij wijziging van tussenpersoon door de cliënt. Het nieuwe systeem dat Assuralia en de federaties van tussenpersonen ontwikkeld hebben, is eenvoudiger omdat de opzegging van de lopende overeenkomst niet langer vereist is. Het nieuwe systeem treedt in werking op 8 oktober 2014 en zal voor de overdracht van commissie van toepassing zijn op de overeenkomsten met hoofdvervaldag vanaf 8 januari 2015.
Read more

30.09.2014 - Verzekering arbeidsongevallen van huispersoneel volstaat vaak niet meer

Wie huispersoneel te werk stelt moet vanaf 1 oktober 2014 via Dimona aangifte doen vooraleer arbeid wordt verricht.
Read more

25.09.2014 - Grondwettelijk Hof vernietigt fiscale regularisatie van ontdoken successie- en registratierechten

Het Grondwettelijk Hof vernietigt via in een arrest van 19 september 2014 (nr. 130/2014) enkele aspecten van het systeem van fiscale (en sociale) regularisatie dat van toepassing was tot en met 31 december 2013.
Read more

18.09.2014 - Politie zet zeevarenden onder invloed op non-actief

De politie kan zeevarenden onderwerpen aan alcoholtests en drugscontroles. Personeel onder invloed mag gedurende een aantal uur niet meer werken. Dit staat voortaan uitdrukkelijk in het KB van 24 mei 2006 over de vaarbevoegdheidsbewijzen van zeevarenden.
Read more

15.09.2014 - Pensioenen: BVPI pleit voor een uitbreiding van de tweede pijler op Europees niveau

Naar aanleiding van de benoeming van Marianne Thyssen tot Europees commissaris pleit de Belgische Vereniging voor Pensioeninstellingen (BVPI) voor een uitbreiding van de tweede pijler op Europees niveau. Slechts 60% van de Europese werknemers hebben toegang tot een aanvullend pensioen.
Read more

10.09.2014 - De 10 belangrijkste schadeoorzaken voor bedrijven volgens Allianz

Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) heeft de meest voorkomende schadeoorzaken en opkomende trends van 11.000 grote (een schade van 100.000 euro of meer) bedrijfsmatige schadegevallen die zich tussen 2009 en 2013 voordeden in 148 betrokken landen. Deze gegevens zijn terug te vinden in het rapport ‘Global Claims Review 2014’.
Read more

05.09.2014 - Daling arbeidsongevallen in de privésector in 2013

Het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) heeft zijn jaarverslag gepubliceerd over de arbeidsongevallen in de privésector in 2013. Het aantal arbeidsongevallen is voor het derde jaar op rij gedaald.
Read more

01.09.2014 - Europese verzekeringsindustrie beheerde in 2013 vermogen van 8,5 biljoen euro

Op 31 december 2013 had de Europese verzekeringsindustrie een beheerd vermogen van 8,5 biljoen euro, een groei van 3,2% (aan vaste wisselkoersen) tegenover 2012. Dat staat in de jaarlijkse uitgave “Key Facts”, dat de Europese (her)verzekeringsfederatie Insurance Europe publiceerde.
Read more

28.08.2014 - Een vrachtwagen op zeven gebuisd

Bij onverwachte wegcontroles door de FOD Mobiliteit is gebleken dat 15% van de vrachtwagens op de Belgische wegen niet voldoen en onmiddellijk van de weg zouden moeten worden gehaald. Dat meldt De Standaard.
Read more

25.08.2014 - Gewaarborgd rendement in Tak 21 lijdt onder dalende marktrente

AG Insurance, KBC en ING verlagen in september de gewaarborgde rendementen van hun Tak 21-producten. De reden hiervoor zijn de dalende marktrentes ten gevolge van het soepele geldbeleid van de Europese Centrale Bank en de dalende rentes op Europese staatsobligaties. Dat meldt De Tijd.
Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  [17]  18  19  20  21  22  

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]