News

04.07.2014 - Opnieuw hagelbuien op komst

Volgens de laatste weersvoorspellingen is de kans reŽel dat wij ons morgen, vrijdag 4 juli 2014, opnieuw aan hagelbuien mogen verwachten.
Read more

26.06.2014 - Hagelstorm pinksterweekend kost verzekeraars 340 miljoen euro

De hagelstorm tijdens het pinksterweekend zal de verzekeraars 340 miljoen euro kosten. Het aantal schadedossiers wordt geraamd op 142.680. Dit meldt Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen.
Read more

25.06.2014 - Arbeidsongevallenwet afgestemd op spontane raadpleging bij gezondheidstoezicht

De arbeidsongevallenwet bepaalt voortaan dat werknemers geacht worden zich op de plaats waar ze werken te bevinden, wanneer ze zich aanmelden bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer voor een spontane raadpleging in toepassing van de wetgeving op het gezondheidstoezicht van de werknemers Ė en dat is nieuw - voor een bezoek vůůr de werkhervatting in het kader van het gezondheidstoezicht op de werknemers.
Read more

20.06.2014 - Schuldsaldoverzekering voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico

Voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico, zoals diabetici of (voormalige) kankerpatiŽnten is het vaak niet eenvoudig om een schuldsaldoverzekering af te sluiten als ze een hypotheeklening aangaan. Vaak moeten ze een behoorlijke bijpremie betalen of weigert de verzekeraar het risico. Om ervoor te zorgen dat het voor deze personen toch mogelijk wordt om een schuldsaldoverzekering aan te gaan, en op die manier een eigen woning kunnen verwerven of verbouwen, kwam er in 2010 de zogenaamde wet Partyka, die tot op heden echter nog niet in werking was getreden. Een koninklijk besluit regelt nu de uitvoering van de wet, die ten laatste op 1 januari 2015 van kracht wordt.
Read more

18.06.2014 - Rapport van de Commissie voor de Pensioenhervorming 2020-2040

Minister van Pensioenen, Alexander De Croo, en minister van Zelfstandigen, Sabine Laruelle, hebben in april vorig jaar twaalf pensioenexperts aangesteld die op zoek moesten gaan naar manieren om het Belgische pensioensysteem werkbaar te houden. Bedoeling was dat de deskundigen zeer concrete voorstellen zouden formuleren die tussen 2020 en 2040 een impact zullen hebben. Op 16 juni heeft de commissie deze voorstellen gepresenteerd.
Read more

13.06.2014 - Vrachtbrief ontbreekt: 1.500 euro boete vanaf 21 juni

Vanaf 21 juni 2014 moeten vrachtwagenchauffeurs die geen vrachtbrief kunnen voorleggen bij een controle, een boete betalen van 1.500 euro. Dat is gevoelig meer dan de huidige sanctie van 55 euro. De maatregel kadert in het actieplan tegen sociale dumping in de sector van het wegtransport. Alleen aan de hand van de CRMbrief kan immers worden nagegaan of de cabotageregels gerespecteerd werden.
Read more

09.06.2014 - Commercialiseringsverbod van bepaalde financiŽle producten

De Autoriteit voor FinanciŽle Diensten en Markten (FSMA) heeft bij reglement de commercialisering van bepaalde financiŽle producten verboden voor niet-professionele klanten. Het gaat om life settlements, financiŽle producten met een virtuele munt als onderliggende waarde, evenals notes en tak 23-verzekeringen waarvan het rendement afhangt van een alternatieve instelling voor collectieve belegging in niet-conventionele activa. Het verbod gaat in op 1 juli 2014.
Read more

03.06.2014 - Verzamelwet bundelt regels over aanvullende pensioenen

In een nieuwe wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen werden verschillende nieuwe regels ingevoerd die er bijna uitsluitend op gericht zijn om de aanvullende pensioenen te versterken. Die tweede pijler wint immers aan belang. Wij overlopen hier enkele van deze nieuwe regels.
Read more

26.05.2014 - ABEX-index stijgt met vijf punten

De indexcommissie van de Associatie van Belgische Experten (ABEX) heeft de nieuwe semestriŽle index vanaf 1 mei vastgelegd op 744. Dat is een stijging met vijf punten over de laatste zes maanden, wat neerkomt op een stijging van 0,61%. De ABEX-index is een indexcijfer van de bouwkosten, dat iedere zes maanden wordt opgesteld door de associatie. De premies voor woningverzekeringen voor private eigendommen zijn aan deze index gekoppeld.
Read more

23.05.2014 - Drie jaar op rij minder schadegevallen in BA Auto

In 2013 vonden er gemiddeld 1.190 auto-ongevallen per dag plaats waarbij de aansprakelijkheidsverzekeraar moest tussenkomen. Dat is 8,4% minder dan in 2010, toen er iedere dag circa 1.300 auto-ongevallen gebeurden. Dat blijkt uit de jaarlijkse Assuralia-enquÍte over de evolutie van de schadefrequentie in de tak BA motorrijtuigen.
Read more

21.05.2014 - Nieuw verslag belicht de kosten van arbeidsongevallen en beroepsziekten

Een nieuw verslag van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) beoordeelt en analyseert via een selectie van onderzoeken de kosten van ontbrekende of ontoereikende veiligheid en gezondheid op het werk.
Read more

16.05.2014 - Verplichte BA-verzekering voor dierenartsen

In het kader van de wet van 19 maart 2014 tot wijziging van de wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde, hebben dierenartsen voortaan de verplichting om zich te verzekeren voor hun professionele burgerlijke aansprakelijkheid.
Read more

12.05.2014 - Aanvullend pensioen: arbeiders en bedienden krijgen dezelfde behandeling

De aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden worden gelijkgeschakeld. De sociale partners krijgen tot 1 januari 2025 de tijd om die gelijkschakeling te realiseren. Dat zal geleidelijk gebeuren.
Read more

08.05.2014 - Wetgever neemt resem maatregelen om verkeersdoden te doen dalen

Europa wil het aantal verkeersdoden tegen 2020 doen dalen tot maximum 420 in BelgiŽ. Om dat te bereiken, neemt de wetgever een hele reeks maatregelen: het strafbare alcoholgehalte voor professionele bestuurders wordt teruggebracht tot 0,2 promille, onmiddellijke inning kan vaker worden voorgesteld, er komt een wettelijk basis om een samplingtoestel te gebruiken bij alcoholcontroles, recidive bij zware verkeersovertredingen wordt zwaarder bestraft en Ďautomatisch werkende toestellení kunnen worden ingezet om niet gekeurd of niet verzekerde voertuigen op te sporen.
Read more

06.05.2014 - Verzekeraars weigeren steeds meer arbeidsongevallendossiers

Het aantal geweigerde arbeidsongevallendossiers door verzekeraars bereikte in 2012 een recordhoogte van 21.000. Het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) is verontrust, verzekeringsfederatie Assuralia nuanceert de cijfers.
Read more

02.05.2014 - 82.483 Belgen toegevoegd aan het RSR-bestand

In 2013 werden 82.483 Belgen toegevoegd aan het RSR-bestand. Een stijging van 7% in vergelijking met 2012. Opmerkelijk is dat in 2013 de Ombudsman van de Verzekeringen slechts 61 dossiers heeft behandeld aangaande Datassur, op een totaal van 4.364. De Ombudsman komt hier slechts tussen als beroepsinstantie, iedere klacht moet eerst gericht worden aan Datassur.
Read more

29.04.2014 - Chronisch zieken kunnen makkelijker schuldsaldoverzekering afsluiten

Voor mensen die aan een chronische aandoening leiden (zoals astma of diabetes) of die in het verleden kankerpatiŽnt waren, is het vaak niet eenvoudig om een betaalbare schuldsaldoverzekering af te sluiten. Vaak moeten ze een behoorlijke bijpremie betalen of worden ze geweigerd. In dat geval is het voor hen vaak onmogelijk om een lening voor een woning af te sluiten. Een nieuw koninklijk besluit moet daar nu een einde aan stellen, zo meldt De Standaard.
Read more

28.04.2014 - Arbeidswegongevallen: daling van 25% in eerste kwartaal 2014

Het aantal arbeidswegongevallen is in het eerste trimester van 2014 gedaald met 27,5% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Federale Verzekeringen die 132 ongevallen van dit type registreerde tijdens de eerste drie maanden van het jaar. Volgens de verzekeringsmaatschappij bevindt het aantal arbeidswegongevallen zich op het laagste niveau in 4 jaar. De reden voor deze daling wordt gezocht bij het zachte winterweer.
Read more

25.04.2014 - Ombudsman van de Verzekeringen: cijfers en analyse 2013

Deze week stelde de Ombudsman van de Verzekeringen zijn rapport voor 2013 voor. Het aantal aanvragen voor tussenkomst stijgt van 4.119 in 2012 naar 4.364 in 2013. Van de onderzochte klachten, bleek de helft gegrond te zijn. De meerderheid van de ingediende dossiers (86%) is gericht tegen de verzekeringsondernemingen, 12% betreft de tussenpersonen en 61 dossiers zijn gericht tegen Datassur.
Read more

11.04.2014 - Minder arbeidsongevallen op werven van grote bouwondernemingen

Het aantal arbeidsongevallen op grote bouwplaatsen is in 2013 met 10% gedaald. Dat blijkt uit een enquÍte van de Vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken (ADEB-VBA), die zoín 60 grote ondernemingen uit de bouwsector onder zijn leden telt, samen goed voor meer dan 17.000 werknemers.
Read more

10.04.2014 - Vrijstelling van aangifte voor lichte arbeidsongevallen

Eind vorig jaar heeft de regering de bevoegdheid gekregen om de procedureregels voor de aangifte van lichte arbeidsongevallen te vereenvoudigen. Er zou namelijk een vrijstelling komen op de algemene aangifteverplichting. Dat voornemen wordt nu bevestigd in een koninklijk besluit. De nieuwe regeling treedt in werking op 20 april 2014.
Read more

07.04.2014 - Soepeler regels voor personaliseren nummerplaat

De mogelijkheden om een nummerplaat te personaliseren, zijn sinds 31 maart 2014 een pak uitgebreider. Nagenoeg alle combinaties zijn mogelijk zolang het maximaal aantal karakters beperkt is tot 8.
Read more

02.04.2014 - Grootwarenhuizen zijn niet brandveilig genoeg

Een inspectiecampagne in het najaar van 2013 van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) bij zowat 150 vestigingen bracht aan het licht dat ťťn op drie grootwarenhuizen waar brandbare producten zijn opgeslagen niet in orde is met de brandveiligheid. De voornaamste problemen doen zich voor met de brandweerstand van de bouwelementen, de uitgangen en de sprinklerinstallaties.
Read more

31.03.2014 - Nummerplaat bromfietsen verplicht vanaf 31 maart

Vanaf 31 maart 2014 moeten bromfietsen en lichte vierwielers worden ingeschreven bij de Dienst Inschrijving Voertuigen. Het gaat zowel om nieuwe als reeds ingeschreven voertuigen. Zonder nummerplaat mogen ze niet meer op de openbare weg komen. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor elektrische rolstoelen. De wijziging komt er om overtredingen makkelijker te kunnen verbaliseren.
Read more

26.03.2014 - Kan mijn auto hersteld worden na een ďtotal lossĒ?

Het komt geregeld voor dat na een zwaar schadegeval een auto ďtotal lossĒ wordt verklaard. Maar om allerlei redenen kan het gebeuren dat de benadeelde de wagen toch wil laten herstellen. Waar moet je in dat geval aan denken? Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, zet de regels op dit vlak nog eens op een rijtje.
Read more

21.03.2014 - Waarom kiezen Belgen voor kapitaal in plaats van rente?

De Belg kiest voor zijn aanvullend pensioen doorgaans voor de uitkering van een kapitaal en slechts zelden voor een levenslange rente. Op mondiaal vlak zijn we op dat vlak eerder een vreemde eend in de bijt. De meerderheid van de aanvullende pensioenen wordt in BelgiŽ standaard uitgekeerd als kapitaal en slechts weinigen kiezen voor een omzetting in rente. De Leerstoel Pensioenbeleid aan de KU Leuven heeft op vraag van levensverzekeraar Delta Lloyd Life onderzocht wat hiervan de redenen zijn.
Read more

14.03.2014 - Berekening VAPZ-maximum wijzigt niet na 2014

Via een wetsaanpassing wil de overheid de huidige berekening van de maximumbijdrage voor het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) ook na 2014 behouden. Dat meldt Assuralia, beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, in haar publicatie Assurinfo. Deze ingreep is nodig als gevolg van de hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen.
Read more

10.03.2014 - Wetgeving goederen- en reizigersvervoer over de weg volledig vernieuwd

De wetgeving voor het goederen- en reizigersvervoer over de weg wordt volledig vernieuwd. Daardoor is het binnenkort een pak moeilijker om als wegvervoersonderneming aan de slag te kunnen. De vestigingsvereiste en de voorwaarden van betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en financiŽle draagkracht zijn gevoelig aangescherpt. De vergunningsprocedure is dan weer vereenvoudigd. Verder komt er een nieuw controlebeleid met strengere straffen.
Read more

06.03.2014 - Elektronische aanwezigheidsregistratie in de bouw klaar voor gebruik

De elektronische aanwezigheidsregistratie voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen gaat van start op 1 april 2014. Maar voor het zover is, moest een en ander nog uitgewerkt en dat is nu gebeurd. Een uitvoeringsbesluit omschrijft hoe de registratie verloopt in de praktijk.
Read more

03.03.2014 - Life settlements worden verboden

Minister van Economie Johan Vande Lanotte (SP.A) heeft aangekondigd dat life settlements vanaf eind maart 2014 verboden zullen zijn. Life settlements zijn financiŽle producten waarmee men speculeert op iemand overlijden. Dit verbod maakt deel uit van de Twin Peaks II-maatregelen die de reglementering van en het toezicht op verzekeringen hervormen. .ďDit is een product dat niet transparant is en waarmee heel vaak fouten zijn gebeurd.
Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  [18]  19  20  21  22  

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiŽle diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]