News

22.10.2013 - Vrouwenorganisaties tegen wetsontwerp voor regeling aanvullend pensioen na echtscheiding

Verschillende vrouwenorganisaties trekken van leer tegen het wetsontwerp van minister van Justitie Annemie Turtelboom. Dat bericht het persagentschap Belga. In dit ontwerp zal het aanvullend pensioen na een echtscheiding volledig toebehoren aan de echtgenoot op wiens naam de groepsverzekering werd afgesloten. Dit is meestal de man.
Read more

16.10.2013 - Aanvullende pensioenen en eenheidsstatuut: welke richting gaat het uit?

In het kader van een overgang naar het eenheidsstatuut van arbeiders en bedienden zijn de sociale partners tot een akkoord kunnen komen voor wat de opzegtermijn en de carensdag betreft. De problematiek van de aanvullende pensioenen blijft echter een struikelblok.
Read more

09.10.2013 - BelgiŽ is de 8ste verzekeringsmarkt in Europa

De Europese verzekeringsmarkt is de grootste ter wereld. Dat blijkt uit cijfers van Insurance Europe (de Europese federatie van verzekeraars en herverzekeraars) voor het jaar 2012. Wereldwijd wordt 33% van de verzekeringspremies in Europa geÔnd, tegenover 30% in Noord-Amerika en 29% in AziŽ. Binnen Europa neemt BelgiŽ de achtste plaats in.
Read more

03.10.2013 - Wat zijn de gevolgen van de btw-plicht voor advocaten?

In tegenstelling tot de ons omringende landen waren in BelgiŽ de advocaten bij wet vrijgesteld van btw. Om haar begrotingsdoelstellingen te halen, heeft de federale regering eind juni beslist om deze vrijstelling vanaf 1 januari 2014 te schrappen. Vanaf dan zullen advocaten dus ook 21% btw moeten aanrekenen. Dit heeft gevolgen voor de verzekeringspremies in rechtsbijstand, maar ook voor schadeverzekeringen.
Read more

28.09.2013 - Kan ik dan toch met een Porsche van mijn vennootschap rondrijden zonder op een hoog voordeel van alle aard belast te worden?

Het voordeel van alle aard op firmawagens blijft veel ondernemers een doorn in het oog. Velen proberen daar dan ook aan te ontsnappen. In de media werd recent veel aandacht gespendeerd aan een bedrijfsleider die met een Porsche van de firma rondreed zonder belast te worden op een voordeel van alle aard. Kan u dat ook? Dat is toch twijfelachtigÖ
Read more

24.09.2013 - Nummerplaat maskeren wordt strenger bestraft

Handelingen die herkenbaarheid of leesbaarheid van de nummerplaat of haar reproductie aantasten, worden sinds 7 september 2013 strenger bestraft. Tot nu toe was dit slechts een overtreding van de eerste graad.
Read more

18.09.2013 - Meer zelfstandigen kiezen voor een WAPZ-contract

Een steeds groter percentage van de zelfstandigen bouwt een aanvullend pensioen op via een VAPZ- of een RIZIV-contract. Dat blijkt uit het tweejaarlijks verslag van de financiŽle toezichthouder FSMA over het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen. In 2011 hebben 307.289 zelfstandigen een bijdrage gestort in een WAPZ-product, wat overeenstemt met 32% van alle actieve zelfstandigen. Dit percentage is de voorbije jaren jaarlijks gestegen met een procentpunt.
Read more

13.09.2013 - Verzekeraar moet voertuigen inschrijven

Vanaf 1 januari 2014 moeten voertuigen verplicht elektronisch ingeschreven worden bij de DIV (Dienst Inschrijvingen Voertuigen). Op enkele uitzonderingen na is het dan niet meer mogelijk om zelf aan te gaan schuiven bij de DIV om een voertuig te laten inschrijven, maar moet dit gebeuren via de verzekeraar of de verzekeringsmakelaar.
Read more

09.09.2013 - Autosleutels kwijt? Neem voorzorgsmaatregelen!

Wie een (kleine) omniumverzekering voor zijn voertuig heeft, is daarbij ook verzekerd voor diefstal. Deze dekking voorziet een schadevergoeding als de wagen wordt gestolen of een beschadigd geraakt bij een (poging tot) diefstal. Voor deze dekking worden in de algemene voorwaarden doorgaans wel een aantal voorzorgsmaatregelen. Wie deze niet naleeft, loopt het gevaar dat de verzekeraar na de diefstal niet tussenkomt.
Read more

03.09.2013 - Generatie Y wil niet langer werken voor pensioen

Van de zogenaamde Generatie Y, geboren tussen 1984 en 1995, geeft in BelgiŽ bijna 9 op 10 de voorkeur aan vroeger beginnen sparen om zijn pensioen te financieren, eerder dan langer te blijven werken. Dat blijkt uit een enquÍte van Ergo Insurance naar hun spaar- en pensioenbehoeften.
Read more

26.08.2013 - Machinebreukverzekering

Een beschadigde machine veroorzaakt soms grote financiŽle gevolgen voor het getroffen bedrijf. Geen enkele machine is vrij van het risico op breuk. Snel kunnen handelen is dus een must! Voor eenvoudige machines kan een gewone brandverzekering volstaan. Duurdere en complex af te stellen machines vergen echter specifieke dekkingen: een machinebreukverzekering.
Read more

21.08.2013 - Regels voor oldtimers versoepeld

Op vraag van de Belgische Federatie voor oude voertuigen heeft staatssecretaris voor Mobiliteit, Melchior Wathelet, onlangs het statuut van oldtimer aangepast. Sinds 1 juli 2013 is er een nieuwe regeling van kracht, waarbij een aantal aspecten zijn versoepeld.
Read more

14.08.2013 - Belgische transportverzekeringsmarkt stagneerde in 2012

In juni stelde de Belgische Vereniging van Transportverzekeraars (BVT) de resultaten van de transportverzekeringen in BelgiŽ voor 2012 voor. Hoewel de premie-inkomsten stegen in vergelijking met 2011 en de schaderatio verbeterde, is er niet veel reden tot gejuich.
Read more

09.08.2013 - Nieuw verkeersbord F45b wijst op doorlopende straat

De Wegcode heeft er een nieuw verkeersbord bij: F45b, doodlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers. Het aanwijzingsbord moet voetgangers en fietsers duidelijk maken dat een doodlopende weg voor hen doorlopend is.
Read more

06.08.2013 - Transport over de weg: de vervoerdersaansprakelijkheid (CMR)

Internationaal transport over de weg is onderworpen aan de Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route, of kortweg de CMR-conventie. Deze is ook van toepassing op binnenlands transport in BelgiŽ. Deze conventie bepaalt de contractuele aansprakelijkheid van de vervoerder voor de goederen die hem werden toevertrouwd.
Read more

02.08.2013 - Car@ttest geeft online toegang tot schadeattest

Bij het verzekeren van motorrijtuigen hangt de premie (gedeeltelijk) af van het schadeverleden van de bestuurder. De verzekeringsmaatschappijen zullen bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekeringspolis dan ook vragen om een schadeattest van de bestuurder. Sinds 1 april 2013 kan de bestuurder dit document zelf via een beveiligde website raadplegen.
Read more

29.07.2013 - GeÔndexeerde loongrenzen arbeidsongevallenregeling

De FOD Sociale Zekerheid heeft de geÔndexeerde loongrenzen bekendgemaakt die gebruikt worden in de arbeidsongevallenregeling. De nieuwe bedragen zijn van kracht sinds 1 januari 2013. We zetten de regeling kort uiteen.
Read more

25.07.2013 - Verbod op koppelverkoop van financiŽle producten bevestigd

Tot enkele jaren geleden was koppelverkoop in BelgiŽ verboden. Om te voldoen aan de Europese regelgeving werd deze verkoopspraktijk in 2010 toch toegelaten, maar er werd een uitzondering voorzien voor financiŽle producten. Een gezamenlijk aanbod waarin minstens ťťn financieel product zit, blijft verboden. Het Europees Hof van Justitie heeft in een recent arrest beslist dat deze uitzondering niet in strijd is met de Europese regelgeving.
Read more

22.07.2013 - Reisannulatieverzekering

Wie een reis boekt krijgt van het reisagentschap het advies om gelijktijdig ook een annulatieverzekering te onderschrijven voor die reis. Onvoorziene omstandigheden kunnen u uiteindelijk beletten op reis te vertrekken of kunnen u verplichten uw reis te onderbreken. Een annulatieverzekering biedt in dat geval een financiŽle bescherming.
Read more

19.07.2013 - Bejaarde automobilisten lopen meer kans op een verkeersongeval

Gepensioneerde automobilisten lopen meer kans een ongeval te veroorzaken dan jonge bestuurders. Dat is de conclusie van AXA na een analyse van zijn databank. Korneel Warlop, woordvoorder bij AXA, verklaart: "Vanaf de leeftijd van 24 jaar begint het risico op een ongeval progressief te verminderen maar vanaf 63 jaar stijgt dat risico sterk: bestuurders van 80 jaar lopen een risico dat 50% hoger ligt dan iemand van 63 jaar."
Read more

18.07.2013 - Klimaatwijziging zorgt voor onrust bij verzekeraars

Verzekeringsmaatschappijen zijn bezorgd over de klimaatverandering, zelfs in BelgiŽ. Zal de dekking natuurrampen onbetaalbaar worden? Verzekeraars en herverzekeraars volgen de evolutie van wat de wetenschap weet over klimaatverandering van zeer nabij.
Read more

16.07.2013 - Is uw vereniging goed verzekerd?

Een vereniging is aansprakelijk voor de schade die de leden tijdens de activiteiten aan derden of onderling aan elkaar toebrengen. Deze risicoís kunnen gedekt worden door een verzekering Ďburgerlijke aansprakelijk voor een culturele of folkloristische verenigingí. In dergelijke polissen kan daarnaast ook een de aansprakelijkheid worden verzekerd tegenover de gebouwen die de vereniging huurt of de ongevallen die de leden overkomen tijdens de activiteiten. Voor feitelijke verenigingen is het extra belangrijk om goed verzekerd te zijn, want anders kunnen de leden persoonlijk aangesproken worden. Een recent vonnis van het hof van beroep te Gent maakt dit nog op een pijnlijke manier duidelijk.
Read more

10.07.2013 - Nieuwe regeling voor individuele levensverzekeringen en groepsverzekeringen bij echtscheiding

Volgens de wet op de landverzekeringsovereenkomst behoort de groepsverzekering of de individuele levensverzekering toe aan de begunstigde. Bij echtgenoten die getrouwd zijn in gemeenschap van goederen betekende dit dat het vermogen dat op die manier werd opgebouwd niet tot het gemeenschappelijk vermogen behoorde. Volgens het Grondwettelijk Hof was deze regeling ongrondwettelijk, waardoor een wetswijziging zich opdrong. De regering Di Rupo heeft nu enkele knopen doorgehakt waardoor een einde komt aan de juridische onzekerheid.
Read more

02.07.2013 - Reisbijstandsverzekering

Wie zorgeloos op reis wenst te gaan denkt er best aan om een reisbijstandsverzekering te nemen. Een dergelijke verzekering kan worden gesloten enkel voor de periode dat u op reis bent. Het is echter ook mogelijk om voor een volledig jaar in de vorm van een abonnement voor alle reizen die u gedurende het jaar onderneemt zo een verzekering aan te gaan. Een degelijke reisbijstandsverzekering moet in alle omstandigheden bruikbaar zijn, van zodra u de landsgrenzen overschrijdt.
Read more

26.06.2013 - Kredietverzekeraars introduceren schadeattest

De kredietverzekeraars die lid zijn van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, voeren een schadeattest in. Hierop staan de details van de onbetaalde bedragen die de verzekeraar vergoed heeft tijdens de afgelopen jaren. Met dit attest kan de verzekeraar het risico objectief inschatten, omdat het gegevens bevat die de kandidaat-verzekerde sowieso moet meedelen.
Read more

25.06.2013 - Bijverdienen wordt gemakkelijker voor gepensioneerden

In het regeerakkoord van 1 december 2011 is Ďvrijwillig werken na de pensioenleeftijdí een van de pijlers van de pensioenhervorming. Dit item wordt binnen de pensioenregeling voor werknemers uitgewerkt door een KB van 28 mei 2013. De bedoeling is om vrijwillig werken na de pensioenleeftijd aan te moedigen. Het is voor het eerst van toepassing op de beroepsinkomsten van het jaar 2013, met uitzondering van de opzeggingsvergoeding, afscheidsvergoeding of een ontslagvergoeding (of elk als zodanig geldend voordeel).
Read more

21.06.2013 - Haven van Brussel controleert gevaarlijk vervoer per binnenschip

De vennootschap van publiek recht ĎHaven van Brusselí wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen per binnenschip. De havenautoriteit kan specifieke los- en laadplaatsen aanwijzen, kan een tijdstip opleggen voor los- en laadhandelingen, kan ligplaatsen toewijzen en kan extra informatie opvragen. Dat staat in een besluit van de Brusselse regering, dat er komt in uitvoering van de Europese richtlijn 2008/68 op het binnenlands vervoer. Het Brussels besluit treedt in werking op 27 juni 2013.
Read more

20.06.2013 - Sectoraal pensioenplan van de horeca bij Integrale en AG Insurance

Het Paritair Comitť voor het hotelbedrijf heeft Integrale en AG Insurance gekozen als verzekeraars voor zijn sectoraal pensioenplan. Hiermee zullen de 164.000 arbeiders en bediende van de horecasector een aanvullend pensioen kunnen opbouwen.
Read more

17.06.2013 - Verzekeringsfraude kost de Europese verzekeraars 12 miljard euro

De Europese schadeverzekeraars lopen jaarlijks tussen 8 en 12 miljard euro mis als gevolg van verzekeringsfraude. Dat blijkt uit een studie uitgevoerd door Accenture bij 44 verzekeringsmaatschappijen (waarvan 6 uit BelgiŽ). Bij bijna driekwart van de deelnemende onderneming is het aantal fraudegevallen met bijna 10% gestegen.
Read more

14.06.2013 - Verplicht automatisch noodoproepsysteem in voertuigen vanaf 2015

Vanaf oktober 2015 moeten alle nieuwe autoís uitgerust zijn met een noodoproepsysteem, eCall genaamd. Dit belt automatisch de noodhulpdiensten belt wanneer er zich een ernstig ongeval voordoet. De Europese Commissie heeft hiervoor twee voorstellen aangenomen.
Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  [20]  21  22  

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiŽle diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]