News

11.02.2013 - Valorem-indexen Gebouwen & Materieel 2013

In tal van polissen voor industriële risico’s worden de verzekerde kapitalen jaarlijks aangepast op basis van de Valorem-index. Sinds 1 januari 2013 geeft deze de kostprijsevolutie weer voor 2012, opgesplitst voor gebouwen en materieel. De gebouwen-index stijgt met 1,32% en de materieelindex met 1,31%.
Read more

08.02.2013 - Veiligheidsadviseurs in ADR

Op 1 januari 2013 is een nieuwe versie van het ‘Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg’ (ADR) van kracht gegaan (http://www.mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/vervoer_van_goederen_en_personen/vervoer_van_gevaarlijke_goederen_adr_/). Het verdrag legt de ondernemingen die zich bezighouden met het vervoer van gevaarlijke goederen onder meer op dat ze een veiligheidsadviseur moeten aanwijzen.
Read more

05.02.2013 - 18.000 automobilisten naar het Tariferingsbureau

Het lijkt er op dat de verzekeringsmaatschappijen steeds meer bestuurders weigeren. In 2012 hebben zo’n 18.000 automobilisten zich gewend tot het Tariferingsbureau voor het plaatsen van hun autoverzekering. Dat zijn er 1.300 meer dan in 2011 en 4.800 meer dan in 2009. Het bureau kan de snel stijgende vraag maar moeilijk volgen.
Read more

04.02.2013 - Pensioenfondsen: positief rendement in 2012

De Belgische pensioenfondsen van de tweede pijler (IBP’s) behaalden in het jaar 2012 een positief rendement van +12,3%. Na aftrek van inflatie bedraagt het reële rendement 9,9%. Dit blijkt uit de voorlopige enquête die de Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen (BVPI) heeft gehouden bij een representatief staal van de Belgische pensioenfondsen van de tweede pijler (Instellingen voor Bedrijfspensioenvoorziening – afgekort IBP’s). Ondanks de moeilijke omstandigheden op de financiële markten, met onder meer de crisis rond een aantal landen in de Eurozone, en de lage interestvoeten is dit een verdienstelijk resultaat.
Read more

25.01.2013 - Lijst van beroepsziekten wordt uitgebreid

Personen die leiden aan een beroepsziekte kunnen hiervoor een schadevergoeding ontvangen van het Fonds voor Beroepsziekten. De voorbije maanden is de lijst met beroepsziekten die hiervoor in aanmerking komen uitgebreid met tendinitis van de bovenste ledematen en het hypothenar-hamer-syndroom.
Read more

23.01.2013 - Koudegolf verhoogt kans op waterschade

Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeraars, waarschuwt dat woningen en gebouwen bij de aanhoudende vrieskou mogelijk schade kunnen oplopen. Vooral de waterleidingen zijn kwetsbaar, maar ook verstopte dakgoten en insijpeling van het smeltwater via het dak kunnen leiden tot waterschade.
Read more

22.01.2013 - Mercator en Nateus worden samen Baloise Insurance

Op 21 januari 2013 vond de juridische fusie plaats tussen Mercator nv, Nateus nv en Nateus Life nv. De maatschappij gaat vanaf nu door het leven onder de commerciële benaming Baloise Insurance.
Read more

17.01.2013 - Begroting: fiscale impact op levensverzekeringen

Bij de meest recente begrotingscontrole heeft de regering een aantal fiscale maatregelen genomen die een weerslag hebben op de levensverzekering. Dezen zijn opgenomen in de programmawet van 27 december 2012. We zetten ze hier even voor u op een rij.
Read more

16.01.2013 - Aanvullende pensioenen: speciale bijdrage van 8,86% en de nieuwe Wijninckx-bijdrage

De premies gestort door de werkgever voor de samenstelling van een aanvullend pensioen ten gunste van een loontrekkende werknemer zijn onderworpen aan een speciale socialezekerheidsbijdrage van 8,86%. Hier wordt een nieuwe voorlopige werkgeversbijdrage van 1,50% aan toegevoegd voor hoge aanvullende pensioenen.
Read more

11.01.2013 - Onterven via levensverzekering niet meer mogelijk

Reservataire erfgenamen kunnen niet langer onterfd worden via een levensverzekering. Vanaf 21 januari 2013 kunnen ze bij het overlijden van de verzekeringnemer de inkorting of inbreng vorderen van de volledige verzekeringsprestatie. Voorheen kon dit alleen t.o.v. de betaalde verzekeringspremies en voor zover de premies buiten verhouding staan tot de vermogenstoestand van de (overleden) verzekeringsnemer.
Read more

03.01.2013 - Laatste overgangsmaatregel voor vervroegd pensioen in privésector

Met een koninklijk besluit heeft de regering eind vorig jaar een laatste overgangsmaatregel geregeld in de hervorming van het vervroegd pensioen voor werknemers. Werknemers die hun aanvraag vóór 28 november 2011 hebben ingediend, vallen namelijk nog onder de oude regeling. De maatregel gaat in vanaf 1 januari 2013.
Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  [22]  

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiële diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]