News

18.10.2018 - Geen boete voor wie Brusselse lage-emissiezone binnenrijdt door wegomleiding van politie of wegbeheerder

Word je door een wegomleiding van de politie of wegbeheerder verplicht om de Brusselse lage-emissiezone (LEZ) binnen te rijden met een voertuig dat niet aan de voorwaarden voldoet, dan hoef je niet te panikeren. Er zullen in dat geval geen administratieve boetes worden uitgeschreven. De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voegt die regel toe aan haar LEZ-besluit.
Read more

15.10.2018 - Schoolstraat voortaan opgenomen in Wegcode

Het concept ‘schoolstraat’ is vanaf 20 oktober 2018 wettelijk verankerd in de Wegcode. Met een duidelijke definitie, een eigen verkeersbord en verkeersregels.
Read more

10.10.2018 - Is BA Motorrijtuigen altijd verplicht?

Men zegt ons dat de verzekering BA Motorrijtuigen verplicht is en dat geen enkele uitzondering kan worden aangevoerd ten aanzien van het slachtoffer. Is dat nog altijd zo? Zijn er geen uitsluitingsgevallen?
Read more

05.10.2018 - Gezondheidszorg: financiële bezorgdheid van de Belgen en nood aan informatie

7 Belgen op 10 zijn bang om ziek te worden. Oorzaken zijn de angst om afhankelijk te worden van anderen en geconfronteerd worden met financiële problemen als gevolg van de behandelingskosten. 45% van de Belgen vreest tandzorg nodig te hebben en 40% is bang voor de financiële impact hiervan. 75% van hen overweegt hun afspraak bij de tandarts uit te stellen om financiële redenen. Dit zijn enkele resultaten uit de nieuwe DKV-barometer, het resultaat van een onderzoek van Ipsos in juni bij een representatief staal van 1000 personen.
Read more

28.09.2018 - Dagpas voor Brusselse lage-emissiezone te koop vanaf 1 oktober

De verkoop van dagpassen voor de Brusselse lage-emissiezone (LEZ) start op 1 oktober. Zo’n pas geeft iemand met een personenwagen, bestelwagen ≤ 3,5 ton, bus of autocar die niet voldoet aan de LEZ-normen voor 1 dag toegang tot het Brussels gewest. Momenteel is de LEZ alleen verboden terrein voor dieselvoertuigen zonder euronorm of met euronorm 1. De komende jaren worden de normen echter steeds strenger en zullen meer mensen een dagpas nodig hebben.
Read more

24.09.2018 - Fietsers en vrachtwagens: twee aandachtspunten bij verkeersveiligheid

Het aantal verkeersdoden daalde in de eerste helft van 2018 met 14 procent. Dat blijkt uit de verkeersbarometer van Vias. Fietsers en vrachtwagens blijven echter aandachtspunten bij het verbeteren van de verkeersveiligheid.
Read more

20.09.2018 - Duizenden arbeidsongevallen per jaar niet aangegeven

De ongevallenstatistieken representeren niet het werkelijke aantal arbeidsongevallen. Fedris schat dat er jaarlijks ongeveer tienduizend ongevallen met fysiek letsel of met minstens enkele dagen arbeidsongeschiktheid niet worden aangegeven.
Read more

17.09.2018 - Verlies van een kans door een ongeval

Mijn zoon werd op weg naar een sollicitatiegesprek aangereden door een auto die geen rekening hield met de verkeerstekens. Hij werd gewond naar het ziekenhuis gevoerd en kon bijgevolg niet aan het gesprek deelnemen. Kan hij een schadevergoeding krijgen voor het verlies van deze kans om aangeworven te worden?
Read more

12.09.2018 - 10-jarige aansprakelijkheidsverzekeringen bouw in één grote databank

De ‘wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake Economie’ creëert een databank waarin alle overeenkomsten voor verplichte verzekering van de 10-jarige burgerlijke aansprakelijkheid van architecten, aannemers en aanverwante beroepen worden opgenomen. Verzekeringsondernemingen zijn verplicht om die databank aan te vullen. Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, wordt aangewezen als de verwerkingsverantwoordelijke van dat zogenaamde ‘register’.
Read more

07.09.2018 - Verplichte BA-verzekering voor huurders in Wallonië, voor huurders en eigenaren in Vlaanderen

Vanaf 1 september 2018 is in Wallonië de huurder verantwoordelijk voor een brand, tenzij deze kan bewijzen dat hem geen schuld treft. Dat bepaalt het decreet inzake de woninghuurovereenkomst van 15 maart 2018.
Read more

04.09.2018 - Voertuig niet ingeschreven? Geknoeid met kentekenplaat? Strengere straffen vanaf 1 oktober

Wie rondrijdt met een niet-ingeschreven voertuig of geknoeid heeft met zijn kentekenplaat, riskeert vanaf 1 oktober een hogere boete, een verdubbeling van de boete bij recidive en een rijverbod. Vijf jaar nadat de wetgever ‘gedragingen inzake de inschrijving waardoor men zich aan vervolging kan onttrekken’ heeft gecategoriseerd als overtredingen van de tweede graad, werd op 31 augustus 2018 eindelijk het uitvoerings-KB gepubliceerd.
Read more

30.08.2018 - Levensverzekering van lange duur: maximale rentevoet wordt behouden op 2%

De maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur wordt opnieuw behouden op 2%. Dit geldt al sinds 2016.
Read more

27.08.2018 - Arbeidsongevallenverzekering voor nieuwe werkplekleren-cursisten en -stagiairs

Vlaanderen vervangt op 1 september de gespecialiseerde individuele beroepsopleiding (GIBO) en de curatieve beroepsopleiding (C-IBO) door een individuele beroepsopleiding voor kwetsbare werknemers (K-IBO). De beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) wordt een beroepsinlevingsstage (BIS), de oriënterende stage heet dan beroepsverkennende stage, en de opleidingsstages binnen een beroepsopleidingstraject worden in een strakker keurslijf gestopt. Tot slot worden de instapstage en de IBO-interim afgeschaft.
Read more

22.08.2018 - Kentekenplaat voor speed pedelecs pas verplicht vanaf 11 december 2018

De kentekenplaat voor speed pedelecs is pas verplicht vanaf 11 december 2018. De deadline schuift dus een jaar op.
Read more

17.08.2018 - Kredietverzekeraar waarschuwt voor gevolgen van faillissementen bij grote ondernemingen

In de eerste zes maanden van 2018 gingen wereldwijd 169 bedrijven failliet met een omzet van meer dan 50 miljoen euro. Dat blijkt uit een rapport van kredietverzekeraar Euler Hermes. Dat is een lichte stijging in vergelijking met de eerste zes maanden van 2017, toen 166 grote bedrijven failliet gingen. Toch is de impact van deze faillissementen nu veel groter, want deze 169 failliete bedrijven realiseerden een omzet van 62,3 miljard euro, en dat cijfer ligt 24% hoger dan in 2017.
Read more

13.08.2018 - Omniumverzekering

Ik heb gelezen dat de verplichte aansprakelijkheidsverzekering nooit de schade aan het eigen voertuig betaalt en dat alleen de omniumverzekering deze schade dekt. Is dat juist?
Read more

09.08.2018 - Vanaf wanneer laat je senioren niet meer met de wagen rijden?

De auto is een gevoelig onderwerp voor bejaarden. Voor velen is het een cruciaal onderdeel van hun mobiliteit en hun zelfstandigheid. Op een bepaalde leeftijd beginnen senioren echter bepaalde vaardigheden: hun reactiesnelheid vertraagt of hun zicht gaat achteruit. Op een bepaald moment is het niet meer veilig om hen zelf met de wagen te laten rijden. Volgens zorgverleners is dit een van de moeilijkste conversaties die kinderen met hun ouders zullen hebben. Europ Assistance gaat in een blogpost dieper in op deze problematiek en biedt tips.
Read more

02.08.2018 - Assuralia publiceert toelichtingsfiche Tienjarige Aansprakelijkheid Woningen

De Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen Assuralia heeft een toelichtingsfiche gepubliceerd omtrent de verplichte verzekering Tienjarige Aansprakelijkheid Woningen.
Read more

30.07.2018 - Aansprakelijkheid van de gemeente

Toen ik door een dorp reed, kon ik een put in de weg niet vermijden. Kan ik bij de gemeente een schadevergoeding eisen?
Read more

23.07.2018 - Binnenkort meteen aangesloten bij ‘aanvullend pensioen’

Vanaf 1 januari 2019 zullen werknemers ‘onmiddellijk’ worden aangesloten bij een aanvullende pensioenregeling. De minimumleeftijd en de wachttijd worden geschrapt. Er wordt ook een verplichting ingevoerd om de aangeslotene op zijn vraag te informeren over de gevolgen van zijn vertrek uit de onderneming. Bedoeling is de mobiliteit van werknemers binnen de EU te stimuleren.
Read more

19.07.2018 - Federale regering wil meer informatie op de Car-Pass

Door de wet van 11 juni 2004 die de fraude met kilometerstanden wil bestrijden (BS 5/7/2004) en de daarbij horende koninklijke besluiten werd de Car-Pass ingevoerd. Op dat document wordt de kilometerhistoriek vermeld. Particulieren en professionele handelaren die in België een tweedehandse auto of bestelwagen verkopen, moeten de koper zo'n pas overhandigen met gegevens tot minimum twee maanden voor het moment van de verkoop. Wie een wagen verkoopt aan een bedrijf uit de automobielsector is vrijgesteld van deze verplichting.
Read more

12.07.2018 - EU: Nieuwe lijst met nationale afwijkingen op gevaarlijk vervoer

De Europese Commissie publiceert elk jaar een lijst van alle nationale afwijkingen die er binnen de lidstaten bestaan op de regels voor het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), per spoor (RID) en over de binnenwateren (ADN). In tegenstelling tot Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Zweden en Groot-Brittannië kent ons land geen specifieke afwijkingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. België kreeg wel 13 nationale afwijkingen voor het vervoer over de weg. Daar zijn 3 nieuwe derogaties bij. En binnen de Europese Unie bestaan er geen nationale afwijkingen meer voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, nu ook Bulgarije alle internationale regels volgt.
Read more

10.07.2018 - Vlaanderen start tweede proefproject met ecocombi’s

Begin dit jaar besliste de Vlaamse regering al om een tweede proefproject te starten met ‘Langere en Zwaardere Vrachtwagens (LZV)’ of ecocombi’s, en om de voorwaarden te versoepelen. Nu maakt minister van Mobiliteit Ben Weyts de lijst bekend van de wegen waarop ecocombi’s mogen rijden. Hij zegt ook hoe en waar de transportbedrijven een vergunning kunnen aanvragen, en wat hun verplichtingen zijn. Het tweede proefproject met de ecocombi’s ging van start op 1 juli 2018 en sluit zo naadloos aan op het vorige proefproject.
Read more

06.07.2018 - Te veel arbeidsongevallen in de bouw, sector wil aantal halveren tegen 2020

De bouw wil het hoge aantal arbeidsongevallen in de sector tegen 2020 halveren. In 2016 werden zo'n 15.000 bouwvakkers slachtoffer van een arbeidsongeval. Dat is 11% van alle arbeidsongevallen die in België gebeuren. Met dat cijfer scoort ons land onder het Europees gemiddelde. In vergelijking met de toplanden (Nederland, Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zweden) blijkt dat het ongevalsrisico in België bijna 3 keer hoger ligt. En dus start Confederatie Bouw een communicatie- en bewustmakingscampagne.
Read more

02.07.2018 - Verbeterde ADR-versie geldt vanaf 3 juli op de Vlaamse weg

Vanaf 3 juli 2018 geldt op de Vlaamse wegen een verbeterde versie van de ‘Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg’: ADR-2018. In Wallonië is dat het geval vanaf 7 juli, voor Brussel vanaf 12 juli.
Read more

29.06.2018 - Thuishospitalisatie: verzekeraars werken mee aan 12 pilootprojecten

In ons land lopen momenteel 12 pilootprojecten voor thuishospitalisatie. Daarmee wil de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid testen of patiënten bepaalde zorgen thuis kunnen krijgen met dezelfde garanties op het vlak van kwaliteit en veiligheid als in het ziekenhuis.
Read more

29.06.2018 - Arbeidsongevallen bij uitzendkrachten

In het jaarverslag van de VZWE Preventie en Interim worden cijfers en statistieken opgenomen van het aantal arbeidsongevallen.
Read more

27.06.2018 - Geïndexeerde tarieven verkeersbelasting en BIV vanaf 1 juli 2018

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft de geïndexeerde tarieven van de verkeersbelasting en van de belasting op de inverkeerstelling (BIV) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2018. De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 juli 2018.
Read more

25.06.2018 - Verplichte verzekering tegen insolvabiliteit reisprofessionals

Verkopers van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten zijn verplicht om de reizigers te beschermen tegen hun insolvabiliteit. Ze moeten een verzekering afsluiten die het insolvabiliteitsrisico dekt. De precieze verzekeringsregels zijn nu vastgelegd in een nieuw besluit.
Read more

18.06.2018 - Brussels gewest introduceert parkeerzones ‘elektrisch laden’, ‘vrachtwagens’ en ‘autocars’

Sinds kort kan men in het Brussels gewest parkeren in de zone ‘elektrisch laden’, ‘autocars’ en ‘vrachtwagens’. Maar wat zijn de precieze regels en wat kost een ticket? Dat staat in een besluit van de Brusselse regering dat eind mei in het Belgisch Staatsblad is verschenen.
Read more

1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiële diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]