News

17.12.2018 - Zelfstandigen hebben nood aan informatie over aanvullende pensioensopbouw

Zelfstandigen hebben nood aan duidelijke informatie over aanvullende pensioensopbouw. 1 op 2 zelfstandigen in hoofdberoep heeft geen VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen), zo blijkt uit cijfers van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Klantenenquêtes van AXA Belgium bevestigen dit.
Read more

14.12.2018 - Extra maatregelen tegen kilometerbedrog bij aan-en verkoop tweedehandswagen

Vanaf 1 maart 2019 zal de Car-pass niet meer alleen de kilometerstand van een voertuig vermelden, maar ook de euronorm waaraan het voertuig voldoet, de officiële CO2-uitstoot en de gebruikte testprocedure, de eventuele verplichting om het voertuig te laten keuren na een ongeval en eventuele terugroepacties waaraan geen gevolg werd gegeven. Items die van doorslaggevend belang kunnen zijn bij de aankoop van een occasie en nu niet moeten worden gemeld. Maar de wetgever wil kandidaat-kopers ook beter beschermen door extra in te zetten op de strijd tegen kilometerbedrog. Dat blijkt nog steeds schering en inslag bij de invoer van tweedehandsvoertuigen uit het buitenland. Daarom zullen verkopers in de toekomst onder meer verplicht zijn om de kilometerhistoriek vóór invoer mee te delen aan de vzw Car-Pass.
Read more

12.12.2018 - Bore-out: Ziek van verveling

21% van de Belgische werknemers verveelt zich wel eens op het werk. En een werknemer die zich verveelt, heeft een hoger risico op een bore-out. Onderzoek van Securex wijst uit dat 5,6% van de Belgische werknemers dit verhoogd risico heeft.
Read more

05.12.2018 - Werknemers maken verkeerde inschatting van arbeidsongeschiktheidsuitkering

Volgens cijfers van het RIZIV van december 2017 zijn bijna 405.000 Belgische werknemers al meer dan een jaar op ziekteverlof. Dit cijfer lag 3,7% hoger in vergelijking met eind 2016. AG Insurance en Vlerick Business School hebben een enquête gehouden bij 1070 lezers van La Libre en De Standaard. Onderzocht werd hoeveel werknemers dachten te ontvangen als arbeidsongeschiktheidsuitkering en van de verzekering gegarandeerd inkomen die bepaalde werkgevers voorzien
Read more

30.11.2018 - Wetsvoorstel 'Recht om vergeten te worden'

Kris Peeters, federaal vicepremier & minister van Werk, Economie en Consumentenzaken werkt aan een wetsvoorstel dat het ‘recht op vergeten’ invoert in de Belgische verzekeringswetgeving.
Read more

28.11.2018 - Federale beleidsnota Mobiliteit: nieuwigheden m.b.t. rijbewijs, inschrijving voertuigen, Wegcode, intelligente tachograaf en boetecatalogus goederenvervoer

De modernisering van de Wegcode, de opkomst van de intelligente tachograaf, de vereenvoudiging van de administratie voor kandidaat-bestuurders, de hervorming van de commerciële inschrijvingen en de nieuwe boetecatalogus voor het vrachtvervoer. Vijf prioriteiten uit de Algemene Beleidsnota Mobiliteit van federaal Mobiliteitsminister François Bellot. We lichten ze graag voor u toe.
Read more

22.11.2018 - Krachtlijnen van ADR-2019

De Europese Unie herinnert eraan dat er op 1 januari 2019 een nieuwe versie van kracht wordt van de bijlagen bij de ‘Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg’ (ADN). En van het ‘Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren’ (ADN).
Read more

19.11.2018 - Vrij aanvullend pensioen voor werknemers: fiscale aspecten (wetsontwerp)

De Regering heeft op 31 oktober 2018 in de Kamer een wetsontwerp ingediend dat een wettelijk kader bevat voor het ‘vrij aanvullend pensioen voor de werknemers’ (VAPW).
Read more

13.11.2018 - Zijn we verplicht de auto te laten herstellen?

Wij hadden een ongeval. Zijn we verplicht de auto te laten herstellen? Zal de waarde van de schadevergoeding dezelfde zijn? En wat gebeurt er als we de auto willen laten herstellen in een andere garage dan die waar de expertise heeft plaatsgevonden?
Read more

09.11.2018 - Verzekering van zelfrijdende voertuigen: de automatische omnium

Wie is de aansprakelijke bij een ongeval wanneer de zelfrijdende voertuigen hun intrede doen op de Belgische wegen? Philippe Colle, gedelegeerd bestuurder van Assuralia, kaart de problematiek van verzekeren en zelfrijdende voertuigen aan in een opiniestuk dat werd gepubliceerd in L’Echo. De verzekeraars hebben erover nagedacht hoe de wetgeving er moet uitzien wanneer deze voertuigen op onze wegen verschijnen. De wetgeving voorziet sinds 1956 dat de eigenaar van ieder motorrijtuig dat in het verkeer wordt gesteld op de openbare weg, verzekerd moet zijn. Op dit vlak verandert er niets.
Read more

06.11.2018 - ABEX-index stijgt met 20 punten

De indexcommissie van de Associatie van Belgische Experten (ABEX) heeft de nieuwe semestriële index vanaf 1 november 2018 vastgelegd op 809. Dat is een stijging met 20 punten over de laatste zes maanden, wat neerkomt op een stijging van 2,5%. De ABEX-index is een indexcijfer van de bouwkosten, dat iedere zes maanden wordt opgesteld door de associatie. De premies voor woningverzekeringen voor private eigendommen zijn aan deze index gekoppeld.
Read more

30.10.2018 - Bacquelaine heeft beleidsnota Pensioenen voorgesteld

Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, heeft in zijn algemene beleidsnota een balans opgemaakt van het pensioenbeleid. Denk bijvoorbeeld aan de afschaffing van de beperking tot de eenheid van loopbaan voor effectief gewerkte periodes of de afschaffing van de diplomabonificatie voor het vervroegd pensioen. Maarde minister werpt ook een blik op de toekomst.
Read more

26.10.2018 - Arbeidsongevallen in 2017 opnieuw in stijgende lijn

Fedris heeft naar jaarlijkse gewoonte het statistisch verslag van de arbeidsongevallen gepubliceerd. Daarin worden de arbeidsongevallen van het voorbije jaar besproken. Statistieken tonen het aantal arbeidsongevallen, maar ook bijvoorbeeld de geweigerde aangiftes, evoluties van de gevolgen en hoe de arbeidsongevallen zijn ontstaan. Slecht nieuws voor 2017, ten opzichte van 2016 is er een stijging van het aantal arbeidsongevallen met 2,5%. Vooral de stijging van het aantal arbeidswegongevallen is opmerkelijk.
Read more

22.10.2018 - Wie voorlopig rijbewijs laat vervallen, kan vanaf februari 2019 meteen een nieuw aanvragen mits 6 uur rijles

Wie zijn voorlopig rijbewijs B laat vervallen (door bijvoorbeeld nooit het praktisch rijexamen af te leggen of er niet voor te slagen) kan vanaf 1 februari 2019 meteen een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen. Nu moet men daar 3 jaar voor wachten. Een periode die destijds als ‘straftijd’ werd ingevoerd. Maar wel heel wat jaren waarin men niet achter het stuur mag kruipen en dus heel wat vaardigheden kan verliezen.
Read more

18.10.2018 - Geen boete voor wie Brusselse lage-emissiezone binnenrijdt door wegomleiding van politie of wegbeheerder

Word je door een wegomleiding van de politie of wegbeheerder verplicht om de Brusselse lage-emissiezone (LEZ) binnen te rijden met een voertuig dat niet aan de voorwaarden voldoet, dan hoef je niet te panikeren. Er zullen in dat geval geen administratieve boetes worden uitgeschreven. De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voegt die regel toe aan haar LEZ-besluit.
Read more

15.10.2018 - Schoolstraat voortaan opgenomen in Wegcode

Het concept ‘schoolstraat’ is vanaf 20 oktober 2018 wettelijk verankerd in de Wegcode. Met een duidelijke definitie, een eigen verkeersbord en verkeersregels.
Read more

10.10.2018 - Is BA Motorrijtuigen altijd verplicht?

Men zegt ons dat de verzekering BA Motorrijtuigen verplicht is en dat geen enkele uitzondering kan worden aangevoerd ten aanzien van het slachtoffer. Is dat nog altijd zo? Zijn er geen uitsluitingsgevallen?
Read more

05.10.2018 - Gezondheidszorg: financiële bezorgdheid van de Belgen en nood aan informatie

7 Belgen op 10 zijn bang om ziek te worden. Oorzaken zijn de angst om afhankelijk te worden van anderen en geconfronteerd worden met financiële problemen als gevolg van de behandelingskosten. 45% van de Belgen vreest tandzorg nodig te hebben en 40% is bang voor de financiële impact hiervan. 75% van hen overweegt hun afspraak bij de tandarts uit te stellen om financiële redenen. Dit zijn enkele resultaten uit de nieuwe DKV-barometer, het resultaat van een onderzoek van Ipsos in juni bij een representatief staal van 1000 personen.
Read more

28.09.2018 - Dagpas voor Brusselse lage-emissiezone te koop vanaf 1 oktober

De verkoop van dagpassen voor de Brusselse lage-emissiezone (LEZ) start op 1 oktober. Zo’n pas geeft iemand met een personenwagen, bestelwagen ≤ 3,5 ton, bus of autocar die niet voldoet aan de LEZ-normen voor 1 dag toegang tot het Brussels gewest. Momenteel is de LEZ alleen verboden terrein voor dieselvoertuigen zonder euronorm of met euronorm 1. De komende jaren worden de normen echter steeds strenger en zullen meer mensen een dagpas nodig hebben.
Read more

24.09.2018 - Fietsers en vrachtwagens: twee aandachtspunten bij verkeersveiligheid

Het aantal verkeersdoden daalde in de eerste helft van 2018 met 14 procent. Dat blijkt uit de verkeersbarometer van Vias. Fietsers en vrachtwagens blijven echter aandachtspunten bij het verbeteren van de verkeersveiligheid.
Read more

20.09.2018 - Duizenden arbeidsongevallen per jaar niet aangegeven

De ongevallenstatistieken representeren niet het werkelijke aantal arbeidsongevallen. Fedris schat dat er jaarlijks ongeveer tienduizend ongevallen met fysiek letsel of met minstens enkele dagen arbeidsongeschiktheid niet worden aangegeven.
Read more

17.09.2018 - Verlies van een kans door een ongeval

Mijn zoon werd op weg naar een sollicitatiegesprek aangereden door een auto die geen rekening hield met de verkeerstekens. Hij werd gewond naar het ziekenhuis gevoerd en kon bijgevolg niet aan het gesprek deelnemen. Kan hij een schadevergoeding krijgen voor het verlies van deze kans om aangeworven te worden?
Read more

12.09.2018 - 10-jarige aansprakelijkheidsverzekeringen bouw in één grote databank

De ‘wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake Economie’ creëert een databank waarin alle overeenkomsten voor verplichte verzekering van de 10-jarige burgerlijke aansprakelijkheid van architecten, aannemers en aanverwante beroepen worden opgenomen. Verzekeringsondernemingen zijn verplicht om die databank aan te vullen. Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, wordt aangewezen als de verwerkingsverantwoordelijke van dat zogenaamde ‘register’.
Read more

07.09.2018 - Verplichte BA-verzekering voor huurders in Wallonië, voor huurders en eigenaren in Vlaanderen

Vanaf 1 september 2018 is in Wallonië de huurder verantwoordelijk voor een brand, tenzij deze kan bewijzen dat hem geen schuld treft. Dat bepaalt het decreet inzake de woninghuurovereenkomst van 15 maart 2018.
Read more

04.09.2018 - Voertuig niet ingeschreven? Geknoeid met kentekenplaat? Strengere straffen vanaf 1 oktober

Wie rondrijdt met een niet-ingeschreven voertuig of geknoeid heeft met zijn kentekenplaat, riskeert vanaf 1 oktober een hogere boete, een verdubbeling van de boete bij recidive en een rijverbod. Vijf jaar nadat de wetgever ‘gedragingen inzake de inschrijving waardoor men zich aan vervolging kan onttrekken’ heeft gecategoriseerd als overtredingen van de tweede graad, werd op 31 augustus 2018 eindelijk het uitvoerings-KB gepubliceerd.
Read more

30.08.2018 - Levensverzekering van lange duur: maximale rentevoet wordt behouden op 2%

De maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur wordt opnieuw behouden op 2%. Dit geldt al sinds 2016.
Read more

27.08.2018 - Arbeidsongevallenverzekering voor nieuwe werkplekleren-cursisten en -stagiairs

Vlaanderen vervangt op 1 september de gespecialiseerde individuele beroepsopleiding (GIBO) en de curatieve beroepsopleiding (C-IBO) door een individuele beroepsopleiding voor kwetsbare werknemers (K-IBO). De beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) wordt een beroepsinlevingsstage (BIS), de oriënterende stage heet dan beroepsverkennende stage, en de opleidingsstages binnen een beroepsopleidingstraject worden in een strakker keurslijf gestopt. Tot slot worden de instapstage en de IBO-interim afgeschaft.
Read more

22.08.2018 - Kentekenplaat voor speed pedelecs pas verplicht vanaf 11 december 2018

De kentekenplaat voor speed pedelecs is pas verplicht vanaf 11 december 2018. De deadline schuift dus een jaar op.
Read more

17.08.2018 - Kredietverzekeraar waarschuwt voor gevolgen van faillissementen bij grote ondernemingen

In de eerste zes maanden van 2018 gingen wereldwijd 169 bedrijven failliet met een omzet van meer dan 50 miljoen euro. Dat blijkt uit een rapport van kredietverzekeraar Euler Hermes. Dat is een lichte stijging in vergelijking met de eerste zes maanden van 2017, toen 166 grote bedrijven failliet gingen. Toch is de impact van deze faillissementen nu veel groter, want deze 169 failliete bedrijven realiseerden een omzet van 62,3 miljard euro, en dat cijfer ligt 24% hoger dan in 2017.
Read more

13.08.2018 - Omniumverzekering

Ik heb gelezen dat de verplichte aansprakelijkheidsverzekering nooit de schade aan het eigen voertuig betaalt en dat alleen de omniumverzekering deze schade dekt. Is dat juist?
Read more

1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]