News

09.08.2018 - Vanaf wanneer laat je senioren niet meer met de wagen rijden?

De auto is een gevoelig onderwerp voor bejaarden. Voor velen is het een cruciaal onderdeel van hun mobiliteit en hun zelfstandigheid. Op een bepaalde leeftijd beginnen senioren echter bepaalde vaardigheden: hun reactiesnelheid vertraagt of hun zicht gaat achteruit. Op een bepaald moment is het niet meer veilig om hen zelf met de wagen te laten rijden. Volgens zorgverleners is dit een van de moeilijkste conversaties die kinderen met hun ouders zullen hebben. Europ Assistance gaat in een blogpost dieper in op deze problematiek en biedt tips.
Read more

02.08.2018 - Assuralia publiceert toelichtingsfiche Tienjarige Aansprakelijkheid Woningen

De Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen Assuralia heeft een toelichtingsfiche gepubliceerd omtrent de verplichte verzekering Tienjarige Aansprakelijkheid Woningen.
Read more

30.07.2018 - Aansprakelijkheid van de gemeente

Toen ik door een dorp reed, kon ik een put in de weg niet vermijden. Kan ik bij de gemeente een schadevergoeding eisen?
Read more

23.07.2018 - Binnenkort meteen aangesloten bij ‘aanvullend pensioen’

Vanaf 1 januari 2019 zullen werknemers ‘onmiddellijk’ worden aangesloten bij een aanvullende pensioenregeling. De minimumleeftijd en de wachttijd worden geschrapt. Er wordt ook een verplichting ingevoerd om de aangeslotene op zijn vraag te informeren over de gevolgen van zijn vertrek uit de onderneming. Bedoeling is de mobiliteit van werknemers binnen de EU te stimuleren.
Read more

19.07.2018 - Federale regering wil meer informatie op de Car-Pass

Door de wet van 11 juni 2004 die de fraude met kilometerstanden wil bestrijden (BS 5/7/2004) en de daarbij horende koninklijke besluiten werd de Car-Pass ingevoerd. Op dat document wordt de kilometerhistoriek vermeld. Particulieren en professionele handelaren die in België een tweedehandse auto of bestelwagen verkopen, moeten de koper zo'n pas overhandigen met gegevens tot minimum twee maanden voor het moment van de verkoop. Wie een wagen verkoopt aan een bedrijf uit de automobielsector is vrijgesteld van deze verplichting.
Read more

12.07.2018 - EU: Nieuwe lijst met nationale afwijkingen op gevaarlijk vervoer

De Europese Commissie publiceert elk jaar een lijst van alle nationale afwijkingen die er binnen de lidstaten bestaan op de regels voor het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), per spoor (RID) en over de binnenwateren (ADN). In tegenstelling tot Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Zweden en Groot-Brittannië kent ons land geen specifieke afwijkingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. België kreeg wel 13 nationale afwijkingen voor het vervoer over de weg. Daar zijn 3 nieuwe derogaties bij. En binnen de Europese Unie bestaan er geen nationale afwijkingen meer voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, nu ook Bulgarije alle internationale regels volgt.
Read more

10.07.2018 - Vlaanderen start tweede proefproject met ecocombi’s

Begin dit jaar besliste de Vlaamse regering al om een tweede proefproject te starten met ‘Langere en Zwaardere Vrachtwagens (LZV)’ of ecocombi’s, en om de voorwaarden te versoepelen. Nu maakt minister van Mobiliteit Ben Weyts de lijst bekend van de wegen waarop ecocombi’s mogen rijden. Hij zegt ook hoe en waar de transportbedrijven een vergunning kunnen aanvragen, en wat hun verplichtingen zijn. Het tweede proefproject met de ecocombi’s ging van start op 1 juli 2018 en sluit zo naadloos aan op het vorige proefproject.
Read more

06.07.2018 - Te veel arbeidsongevallen in de bouw, sector wil aantal halveren tegen 2020

De bouw wil het hoge aantal arbeidsongevallen in de sector tegen 2020 halveren. In 2016 werden zo'n 15.000 bouwvakkers slachtoffer van een arbeidsongeval. Dat is 11% van alle arbeidsongevallen die in België gebeuren. Met dat cijfer scoort ons land onder het Europees gemiddelde. In vergelijking met de toplanden (Nederland, Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zweden) blijkt dat het ongevalsrisico in België bijna 3 keer hoger ligt. En dus start Confederatie Bouw een communicatie- en bewustmakingscampagne.
Read more

02.07.2018 - Verbeterde ADR-versie geldt vanaf 3 juli op de Vlaamse weg

Vanaf 3 juli 2018 geldt op de Vlaamse wegen een verbeterde versie van de ‘Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg’: ADR-2018. In Wallonië is dat het geval vanaf 7 juli, voor Brussel vanaf 12 juli.
Read more

29.06.2018 - Thuishospitalisatie: verzekeraars werken mee aan 12 pilootprojecten

In ons land lopen momenteel 12 pilootprojecten voor thuishospitalisatie. Daarmee wil de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid testen of patiënten bepaalde zorgen thuis kunnen krijgen met dezelfde garanties op het vlak van kwaliteit en veiligheid als in het ziekenhuis.
Read more

29.06.2018 - Arbeidsongevallen bij uitzendkrachten

In het jaarverslag van de VZWE Preventie en Interim worden cijfers en statistieken opgenomen van het aantal arbeidsongevallen.
Read more

27.06.2018 - Geïndexeerde tarieven verkeersbelasting en BIV vanaf 1 juli 2018

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft de geïndexeerde tarieven van de verkeersbelasting en van de belasting op de inverkeerstelling (BIV) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2018. De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 juli 2018.
Read more

25.06.2018 - Verplichte verzekering tegen insolvabiliteit reisprofessionals

Verkopers van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten zijn verplicht om de reizigers te beschermen tegen hun insolvabiliteit. Ze moeten een verzekering afsluiten die het insolvabiliteitsrisico dekt. De precieze verzekeringsregels zijn nu vastgelegd in een nieuw besluit.
Read more

18.06.2018 - Brussels gewest introduceert parkeerzones ‘elektrisch laden’, ‘vrachtwagens’ en ‘autocars’

Sinds kort kan men in het Brussels gewest parkeren in de zone ‘elektrisch laden’, ‘autocars’ en ‘vrachtwagens’. Maar wat zijn de precieze regels en wat kost een ticket? Dat staat in een besluit van de Brusselse regering dat eind mei in het Belgisch Staatsblad is verschenen.
Read more

12.06.2018 - Homologatieaanvragen voertuigen voor mensen met beperkte mobiliteit voortaan altijd gratis

Sinds 20 mei zijn aanvragen tot individuele goedkeuring van voertuigen die zijn aangepast voor mensen met een beperkte mobiliteit altijd gratis. Of toch in Vlaanderen. De Vlaamse regering heeft hiervoor het KB van 28 april 2011 over de vergoedingen voor de goedkeuring van motorvoertuigen aangepast. Die wijziging geldt evenwel niet voor Wallonië en Brussel.
Read more

04.06.2018 - Met de wagen naar Turkije

Ik wil met de auto naar Turkije rijden. Moet ik formaliteiten vervullen of stappen ondernemen bij mijn verzekeraar?
Read more

28.05.2018 - Een nieuw plafond voor het pensioensparen vanaf aj. 2019 (3de pijler)

Vanaf aanslagjaar 2019 kan de belastingplichtige meer sparen voor zijn pensioen dankzij een nieuwe regeling die de economische groeiwet ingevoerd heeft. Dit tweede pensioenspaarstelsel biedt hem de kans om tot 800 euro (basisbedrag) per jaar (in plaats van 625 euro) te storten. Let wel, de belastingplichtige moet zijn verzekeraar of zijn financiële instelling vooraf laten weten dat hij voor dat nieuwe stelsel kiest. Deze keuze is onherroepelijk en geldt enkel voor het betrokken belastbare tijdperk.
Read more

24.05.2018 - Vlaanderen verplicht periodieke keuring voor oldtimers

Vanaf 20 mei 2018 moeten oldtimers (O-kentekenplaat) in Vlaanderen verplicht naar de periodieke keuring. De periodiciteit hangt af van de leeftijd van het voertuig. Sommige trage voertuigen krijgen wel een vrijstelling. Voor reeds ingeschreven oldtimers geldt een overgangsperiode.
Read more

18.05.2018 - Mobiliteitsvergoeding voor werknemers die bedrijfswagen inruilen

De mobiliteitsvergoeding geeft werknemers de kans om hun bedrijfswagen, die ze ook voor privéverplaatsingen mogen gebruiken, in te ruilen (‘cash for car’, budgetneutraal) voor een geldbedrag dat fiscaal en sociaal op dezelfde manier wordt behandeld. De werkgever is volledig vrij om zo’n regeling in te voeren en toe te kennen, en de werknemer is niet verplicht om erop in te gaan.
Read more

15.05.2018 - Absenteïsme dreigt meer en meer ook voor kmo’s

In 2017 waren minder werknemers afwezig. Maar ondanks een minder sterke groei, waren meer werknemers langer dan een jaar ziek. Vooral de middellange afwezigheden (1 maand tot 1 jaar) stegen sterker. In bedrijven tot 1000 werknemers was op een gemiddelde dag 7% afwezig door ziekte of privéongeval. Ook kmo’s krijgen de laatste jaren met steeds meer lange afwezigheden te maken. Hoe groter de kmo, hoe frequenter de ziektemelding. Het gevaar voor een absenteïsmecultuur dreigt dan ook voor veel kmo’s.
Read more

10.05.2018 - ABEX-index stijgt met 14 punten

De indexcommissie van de Associatie van Belgische Experten (ABEX) heeft de nieuwe semestriële index vanaf 1 mei 2018 vastgelegd op 789. Dat is een stijging met 14 punten over de laatste zes maanden, wat neerkomt op een stijging van 1,8%. De ABEX-index is een indexcijfer van de bouwkosten, dat iedere zes maanden wordt opgesteld door de associatie. De premies voor woningverzekeringen voor private eigendommen zijn aan deze index gekoppeld.
Read more

07.05.2018 - Steeds meer consensus over een universele kilometerheffing

Twee jaar na de introductie heeft de kilometerheffing voor vrachtwagens in België al meer dan 1,3 miljard euro aan tolgelden opgeleverd. Intussen blijken steeds meer economische en maatschappelijke stakeholders gewonnen voor een algemene kilometerheffing, ook voor auto’s.
Read more

02.05.2018 - Strenger kader voor verzekeringsovereenkomsten burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen

De verzekeringsovereenkomsten burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen moeten voortaan aan veel striktere eisen beantwoorden. Bedoeling is meer duidelijkheid, zekerheid en garanties te creëren voor alle betrokken partijen. In een moderne context… Het KB van 16 april 2018 vervangt de bepalingen uit 1992. Een broodnodige update ook om rekening te houden met de bepalingen uit de Verzekeringswet van 2014 en de wijzigingen aan de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM-wet).
Read more

27.04.2018 - Overmacht bij verkeersongeval

Is men altijd aansprakelijk voor een ongeval dat men veroorzaakt heeft? Wanneer kan overmacht worden aangevoerd en wat zijn er de gevolgen van?
Read more

24.04.2018 - Verzekeraars betalen minder vaak uit bij arbeidsongeval

Eén werkdag op de twee sterft in ons land iemand na een arbeidsongeval. Daarnaast worden elke werkdag nog eens gemiddeld 92 werknemers blijvend arbeidsonbekwaam. Maar terwijl het aantal inspecteurs en zo ook het aantal controles blijven dalen, zit het aantal door verzekeraars geweigerde erkenningen in de lift…
Read more

18.04.2018 - EU: Technische voorschriften effenen weg voor slimme tachograaf

De Europese Commissie heeft begin dit jaar overeenstemming bereikt over verbeterde constructie-, test-, installatie-, exploitatie- en reparatie-eisen voor slimme tachografen. Daardoor kunnen de bepalingen op de slimme tachografen op 15 juni 2019 in werking treden, zoals voorzien was. Vanaf die datum moeten alle nieuwe voertuigen die onderworpen zijn aan de tachograafplicht, uitgerust worden met een slimme tachograaf. Ook voertuigen die buiten hun lidstaat van inschrijving gebruikt worden, zullen op termijn moeten overschakelen van een ‘gewone’ digitale tachograaf, naar zo’n slim toestel. Een slimme tachograaf is een tweede-generatie-digitale tachograaf die beschikt over een satellietverbinding (GNSS), een communicatiesysteem voor detectie op afstand, en een facultatieve interface met intelligente vervoerssystemen.
Read more

13.04.2018 - 20% meer langdurig zieken op 4 jaar tijd

Het langdurig ziekteverzuim lag in 2017 bijna een vijfde hoger dan in 2014. Dat blijkt uit een berekening van Acerta en de statistieken van het Riziv. We overlopen enkele opvallende bevindingen.
Read more

09.04.2018 - Rijbewijs B halen binnenkort ook in Brussel veel moeilijker

Na Vlaanderen en Wallonië, komt ook het Brussels gewest met een nieuw, veel strenger rijexamen voor rijbewijzen categorie B. Een hervorming die in 2 fasen zal worden ingevoerd, met eind deze maand al een eerste reeks aanpassingen. Zo zal je vanaf 30 april (net als in de andere gewesten) maar één zware fout meer mogen maken op het theoretisch examen. Op 1 november volgt echter de grootste brok wijzigingen: kandidaat-chauffeurs zullen dan uit 4 praktische opleidingstrajecten kunnen kiezen (i.p.v. de huidige 2). Verder zal iedereen die het praktische rijexamen wil afleggen, eerst een EHBO-opleiding moeten volgen. En er is de verplichte risicoperceptietest.
Read more

05.04.2018 - Aanvullend pensioen voor kleine zelfstandigen: fiscaal luik van de nieuwe tweede pensioenpijler

Zelfstandigen-natuurlijke personen kunnen nu ook, naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), een volwaardig aanvullend pensioen (tweede pijler) opbouwen dat vergelijkbaar is met dat van de zelfstandige bedrijfsleiders.
Read more

03.04.2018 - Strengere straffen voor wie kwaadwillig verkeer belemmert

Het Strafwetboek voorziet voortaan strengere straffen voor wie kwaadwillig het verkeer op een weg of spoorweg belemmert (bv. door de weg te blokkeren met een trouwstoet). Niet alleen kan de politie overgaan tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs, op bevel van de procureur des Konings of de procureur-generaal. Rechters kunnen overtreders nu ook, bovenop de bestaande gevangenisstraffen en boetes, een levenslang rijverbod opleggen. Met deze maatregelen wil de wetgever wijzen op de ernst van de feiten. Via de Verzamelwet Verkeersveiligheid worden zowel de Wegverkeerswet als het Strafwetboek aangepast.
Read more

1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]