News

28.05.2019 - Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering niet meer verplicht voor elektrische fietsen, hoverboards en elektrische rolstoelen

Vanaf 1 juni 2019 is een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering niet meer verplicht voor elektrische fietsen, elektrische rolstoelen, hoverboards, monowheels en andere motorrijtuigen die maximum 25km/u rijden. Voor bromfietsen van klasse A blijft de verzekeringsplicht wel bestaan. Ondanks het feit dat ook deze voertuigen maximum 25km/u rijden, is de impact bij ongevallen groter als gevolg van hun hogere gewicht.
Read more

23.05.2019 - Wegcode soepeler voor fietsers en voetgangers

Voortaan mogen kinderen tot 10 jaar op het voetpad fietsen, mag je met een gewone fiets naast een speed pedelec rijden in de bebouwde kom als er nog voldoende plaats is om te kruisen en mogen voetgangers oversteken op 20 meter van een zebrapad…. Dat en tal van andere versoepelingen aan de Wegcode.
Read more

21.05.2019 - Bedrijfswagen: fiscus even streng voor geleasede als voor gekochte ‘valse hybride’

Vanaf aanslagjaar 2021 wordt het fiscaal voordeel van een bedrijfswagen anders berekend. Voor een vanaf 1 januari 2018 aangekocht, milieuvriendelijk, plug in-hybridevoertuig komt er een gunstiger regime. De fiscus sluit echter de minder milieuvriendelijke of valse hybridevoertuigen uit (nieuw art. 36, §2 WIB 1992).
Read more

16.05.2019 - Minder arbeidsongevallen… maar aantal jonge slachtoffers stijgt

De afgelopen tien jaar daalde het aantal arbeidsongevallen met 58,1%. Maar bij de jonge werknemers van 21 tot 30 jaar steeg het aantal arbeidsongevallen binnen dezelfde periode met 272,8%. Dat blijkt uit de statistieken van Group S. De onrustwekkende stijging bij de jongste werknemers zou te wijten zijn aan nieuwe technologieën en gebrek aan opleiding.
Read more

13.05.2019 - Brussel versnelt toekenning vergoeding na natuurramp

Ondernemingen en particulieren die in het Brussels gewest het slachtoffer werden van een natuurramp, vragen een schadevergoeding (‘herstelvergoeding’) op basis van de Brusselse ordonnantie van 25 april 2019. En niet meer op basis van de federale wet van 12 juli 1976. De ordonnantiegever gaat er prat op dat hij dat regime heeft vereenvoudigd en hij de erkennings- en vergoedingsprocedure heeft versneld.
Read more

10.05.2019 - Welke rechtsbijstandsverzekering geeft recht op belastingvermindering?

Wie een rechtsbijstandsverzekering afsluit, kan vanaf aanslagjaar 2020 rekenen op een belastingvermindering voor de betaalde premie. Maar niet alle rechtsbijstandsverzekeringen komen in aanmerking voor die belastingvermindering: ze moeten voldoen aan minimale voorwaarden op het vlak van gedekte risico’s, minimale dekking, waarborg en wachttijden.
Read more

06.05.2019 - ABEX-index stijgt met 10 punten

De indexcommissie van de Associatie van Belgische Experten (ABEX) heeft de nieuwe semestriële index vanaf 1 mei 2018 vastgelegd op 819. Dat is een stijging met 10 punten over de laatste zes maanden, wat neerkomt op een stijging van 1,2%. De ABEX-index is een indexcijfer van de bouwkosten, dat iedere zes maanden wordt opgesteld door de associatie. De premies voor woningverzekeringen voor private eigendommen zijn aan deze index gekoppeld.
Read more

30.04.2019 - Landbouwrampenfonds verdwijnt, brede weersverzekering komt in de plaats

Landbouwers moeten zich binnenkort zelf verzekeren tegen natuurrampen via een brede weersverzekering. Ze kunnen geen vergoeding meer kregen van het rampenfonds.
Read more

26.04.2019 - Ook arbeidsongevallenverzekeringen van maximum één jaar bij verzwaard risico

Wettelijk gezien heeft een arbeidsongevallenverzekering een looptijd van één jaar. Met mogelijkheid tot verlenging. Maar als Fedris op basis van een risico-index beslist dat een onderneming een ‘onevenredig verzwaard risico’ op arbeidsongevallen heeft, wordt de looptijd van de verzekeringsovereenkomst automatisch verlengd. Vanaf 1 januari na de datum van kennisgeving komt er 3 jaar bij. De overeenkomst kan gedurende die termijn niet opgezegd worden.
Read more

23.04.2019 - Schuldsaldoverzekering niet duurder na kanker

Verzekeraars mogen de schuldsaldoverzekering niet duurder maken of weigeren voor kankerpatiënten die al geruime tijd genezen zijn. Het ‘recht om vergeten te worden’ wordt in de verzekeringswet ingeschreven. Het geldt voor alle schuldsaldoverzekeringen die vanaf 1 februari 2020 afgesloten worden.
Read more

17.04.2019 - Rijbewijs C niet meer nodig om met havenvoertuig rond te rijden in havengebied

Rondrijden met een havenvoertuig in een havengebied kan voortaan gewoon met een rijbewijs B. Hoewel de voertuigen volgens de Belgische wetgeving tot categorieën C1 en C behoren, is een rijbewijs C geen vereiste meer. Volgens de federale regering biedt dit type rijbewijs geen meerwaarde: de opleiding voor een C-rijbewijs is gericht op klassieke vrachtwagens die anders zijn uitgerust dan havenvoertuigen en andere risico’s met zich meebrengen.
Read more

11.04.2019 - Grondwettelijk Hof: ‘Verlenging van verjaringstermijn verkeersovertreding met terugwerkende kracht schendt Grondwet’

Via de ‘Wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid’ werd de verjaringstermijn van een gewone verkeersovertreding verlengd van 1 naar 2 jaar. Op zich geen probleem voor het Grondwettelijk Hof, ware het niet dat de wetgever de verlenging van deze verjaringstermijn met terugwerkende kracht heeft ingevoerd. Daardoor herleeft de strafvordering van feiten die normaal gezien verjaard zouden zijn. Dit vormt een onredelijke inbreuk op de rechtszekerheid die de verjaringstermijn waarborgt, aldus het Hof. De bepaling schendt daardoor de Grondwet.
Read more

08.04.2019 - Hogere boetes voor chauffeurs die hun ADR-lading onvoldoende of verkeerd vastmaken

Vlaanderen gaat chauffeurs die hun ADR-lading onvoldoende of verkeerd vastmaken strenger bestraffen. De regering heeft de boetes m.b.t. ladingzekering in de ADR-boetecatalogus opgetrokken en sommige zelfs verdubbeld. Wanneer de lading bijvoorbeeld niet is vastgezet of gestuwd dan riskeert men voortaan 1.500 euro boete in plaats van 1.100 euro. En voor wie zijn container niet heeft vastgezet is het zeker opletten geblazen. Daarop staat een boete van 1.500 euro, bijna het drievoudige van daarvoor.
Read more

02.04.2019 - Opgevoerde bromfiets

Mijn broer heeft de motor van zijn bromfiets “opgevoerd”. Kan hij problemen met zijn verzekeraar krijgen als hij een ongeval veroorzaakt?
Read more

29.03.2019 - Mobiliteitsbudget in 5 punten

Het mobiliteitsbudget biedt vanaf 1 maart 2019 via verschillende pistes een duurzaam alternatief voor de bedrijfswagen.
Read more

28.03.2019 - Speekselanalyse vanaf 1 april eindelijk mogelijk voor opsporing drugs in het verkeer

De voorbije jaren is er heel wat geschreven over de zogenaamde speekselanalyse, maar nu is het – eindelijk – zo ver: vanaf 1 april 2019 kan de omslachtige bloedproef na een positieve speekseltest effectief vervangen worden door een speekselanalyse. De politiediensten zullen daarvoor het ‘Drug Intercept i2’ speekselafnameapparaat gebruiken van OraSure Technologies. Een klein instrument waarmee een speekselstaal wordt afgenomen dat later geanalyseerd kan worden door een daartoe erkende laboratorium. De resultaten zijn bindend.
Read more

21.03.2019 - Schade na uitlenen voertuig

Ik had de sleutels van mijn auto aan mijn buurman gegeven zodat die hem indien nodig kon verplaatsen. Hij maakte van mijn afwezigheid gebruik om op kroegentocht te gaan … met mijn auto. Hoe zullen de vele schades die hij veroorzaakt en geleden heeft, vergoed worden?
Read more

15.03.2019 - Aanvullende pensioenkapitalen: verlaagd belastingtarief bij ‘volledige loopbaan’ vanaf 1 januari 2019

Wie ‘effectief actief’ blijft tot aan de wettelijke pensioenleeftijd (momenteel 65 jaar), en zijn extralegale pensioenkapitalen die afkomstig zijn van o.a. een groepsverzekering of een pensioenfonds ook ten vroegste vanaf die leeftijd opvraagt, betaalt daarop slechts 10% belasting.
Read more

11.03.2019 - Verlies van controle over machine of dier hoofdoorzaak van arbeidsongeval in land- en tuinbouw

Voor 2018 zijn er nog geen cijfers beschikbaar, maar in de 3 jaar daarvoor registreerde Fedris, het Federaal Agentschap voor de beroepsrisico’s, 1.091 arbeidsongevallen in de land- en tuinbouwsector. Daarbij was 1 ongeval met dodelijke afloop. 213 andere ongevallen leidden tot blijvende arbeidsongeschiktheid. De meeste ongevallen waren te wijten aan het verlies van de controle over een machine, gereedschap, transport, voorwerp of dier. Dat was zo in een kwart van alle ongevallen. Maar ook uitglijden of struikelen (‘vallen’) blijft een belangrijke risicofactor.
Read more

05.03.2019 - Geen 3.000, maar wel 5.000 euro voor elke groene en veilige vrachtwagen

De Vlaamse regering besliste eind 2017 om elk jaar een budget van 36 miljoen euro uit te trekken voor zelfstandigen en ondernemingen die het ecologisch en veilig vervoer van goederen bevorderen. Oorspronkelijk werd het maximumbedrag van de subsidie afgetopt op 3.000 euro per vrachtwagen, maar met 2 besluiten van respectievelijk 21 december 2018 en 11 januari 2019 trekt de regering dat plafond op tot 5.000 euro. En dit mét terugwerkende kracht.
Read more

01.03.2019 - Schade door hevige regenval tussen 21 mei en 10 juni 2018 vergoed door Vlaams Rampenfonds

Wie materiële schade opliep of schade aan lichamelijk roerende of onroerende goederen door de hevige regenval tussen 21 mei en 10 juni 2018 kan een vergoeding aanvragen bij het Vlaams Rampenfonds. De Vlaamse regering heeft de stortvloed erkend als algemene ramp waardoor het Decreet van 3 juni 2016 en het uitvoeringsbesluit van 23 december 2016 over de toekenning van schadevergoedingen bij algemene rampen van toepassing zijn.
Read more

28.02.2019 - Speciale verkeersborden voor speed pedelecs niet automatisch op alle Vlaamse jaagpaden van fietssnelwegen

Speed pedelecs hebben toegang tot de jaagpaden langs Vlaamse waterwegen op voorwaarde dat dit wordt aangegeven met de gepaste signalisatie (onderbord ‘Uitgezonderd toelatingen, rijwielen en bromfietsen klasse A en P’). Maar die borden worden niet automatisch op alle jaagpaden geplaatst die onderdeel zijn van een fietssnelweg.
Read more

27.02.2019 - Enkele statistieken omtrent de aanvullende pensioenen in 2018

Dankzij de databank omtrent de tweede pijler ‘DB2P’ hebben werknemers toegang tot zeer volledige informatie omtrent hun aanvullende pensioenen via mypension.be. De databank geeft bovendien de mogelijkheid aan de FSMA om controles uit te voeren, maar ook om de evolutie van de aanvullende pensioenen in België op te volgen. De FSMA heeft daarom een rapport opgesteld omtrent de situatie van de aanvullende pensioenen op 1 januari 2018, op basis van de informatie die de pensioeninstellingen (verzekeraars en pensioenfondsen) ten laatste tegen 30 september 2018 hadden opgeladen in DB2P. Pensioenspecialiste Corinne Merla van advocatenkantoor Younity onthoudt hieruit de volgende punten.
Read more

25.02.2019 - Bouwsector telt 56 arbeidsongevallen per dag

Elke dag vinden er in de bouwsector 56 arbeidsongevallen plaats. Daarom wil de bouwsector het aantal arbeidsongevallen met de helft terugdringen. Confederatie Bouw lanceerde bij de opening van Batibouw de sensibiliseringscampagne ‘Safety My Priority’.
Read more

21.02.2019 - Zelfstandigen: minimumpensioen volledige loopbaan stijgt op 1 maart

De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan stijgen op 1 maart.
Read more

14.02.2019 - Homans maant Vlaamse lokale en provinciale besturen aan om wetgeving overheidsopdrachten na te leven bij verzekeringscontracten

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans vraagt de lokale en provinciale besturen met aandrang om de wetgeving overheidsopdrachten correct en loyaal toe te passen bij het afsluiten van verzekeringen. Een absolute must om betere prijzen en voorwaarden te bedingen. Onderzoek van Audit Vlaanderen heeft echter aangewezen dat tal van besturen op dit vlak te kort schieten.
Read more

08.02.2019 - Medicijnengebruik zorgt voor meer ongevallen

Volgens Vias, het instituut voor verkeersveiligheid, heeft 3 à 4% van de verkeersongevallen te maken met medicijnengebruik. Niet ieder geneesmiddel heeft dezelfde effecten en niet elke gebruiker zal op dezelfde manier reageren op medicatie, maar medicatie kan in sommige gevallen hetzelfde teweegbrengen als tot 0,8 promille alcohol. Zo kan medicatie het reactie- en coördinatievermogen verminderen. Daarom wil Vias pictogrammen op medicijnen die de gebruikers informeren over het effect ervan op hun rijgedrag.
Read more

04.02.2019 - Wat is een verkeersongeval?

De BA Motorrijtuigen dekt verkeersongevallen. Wanneer kan men stellen dat het voertuig aan het verkeer deelneemt? Moet het in beweging zijn op de openbare weg?
Read more

30.01.2019 - Verplicht verval recht tot sturen voor voetganger schendt Grondwet

Op basis van artikel 38 §7 van de Wegverkeerswet is een rechter niet verplicht om het verval van het recht tot sturen uit te spreken als de overtreding werd begaan met een voertuig dat niet in aanmerking komt voor de vervallenverklaring, zoals een fiets. De verplichting blijft echter wel bestaan wanneer de overtreding werd begaan zonder voertuig. “Een verschil in behandeling tussen twee gelijkaardige categorieën weggebruikers”, aldus het Grondwettelijk Hof in zijn arrest 129/2018. Artikel 38 §7 van de Wegverkeerswet schendt dan ook artikels 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het niet van toepassing is wanneer de overtreding werd begaan door een voetganger. Het Hof wil dan ook dat de wetgever de nodige stappen zet om een einde te maken aan de schending.
Read more

24.01.2019 - Arbeidswegongeval voor thuiswerker die kind afzet aan schoolpoort

De wetgever werkt de discriminatie in de arbeidsongevallenwetgeving weg tussen werknemers die hun kinderen wegbrengen naar school of die ’s middags gaan lunchen, en telewerkers die hetzelfde doen.
Read more

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  

28.05.2019

Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering niet meer verplicht voor elektrische fietsen, hoverboards en elektrische rolstoelen Read more

16.05.2019

Minder arbeidsongevallen… maar aantal jonge slachtoffers stijgt Read more

10.05.2019

Welke rechtsbijstandsverzekering geeft recht op belastingvermindering? Read more

30.04.2019

Landbouwrampenfonds verdwijnt, brede weersverzekering komt in de plaats Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]