News

28.12.2017 - Rijbewijs B voor trage industriële voertuigen

Wie een rijbewijs B bezit mag voortaan op de openbare weg met een industrieel voertuig van speciale constructie (max. 40km/uur) om van bouwplaats naar bouwplaats te rijden. Tenminste als die bouwplaatsen op minder dan 5km van elkaar liggen. Al is het nieuwe besluit niet op ieder punt even duidelijk.
Read more

22.12.2017 - Maritieme beveiliging: uitbreiding controle nationale veiligheidsautoriteit

Het KB Maritieme Beveiliging krijgt een update. Het gaat om een gedeeltelijke omzetting van de Europese richtlijn 2010/65 dat uniforme meldingsformaliteiten invoert voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit EU-havens.
Read more

19.12.2017 - Voordeel alle aard bedrijfswagen: referentie-CO₂-uitstoot voor 2018 gekend

Het KB van 13 december 2017 bevat de referentiecijfers voor de CO₂-uitstoot in het kalenderjaar 2018. Voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor blijft de referentie-CO₂-uitstoot 105 g/km. Voor dieselwagens daalt hij tot 86 g/km.
Read more

14.12.2017 - Brussel wordt op 1 januari lage emissiezone: vervuilende diesels mogen niet meer binnen

Op 1 januari 2018 voert Brussel de lage emissiezone (LEZ) in. Vanaf dan mogen de meest vervuilende dieselwagens (euronorm 0 en 1) het hoofdstedelijk gewest niet meer binnen. En de normen worden de komende jaren nog strenger. Al zal de eerste maanden soepel worden opgetreden: inbreuken zullen pas vanaf oktober effectief worden bestraft.
Read more

11.12.2017 - Aantal arbeidsongevallen met zware gevolgen wil maar niet omlaag

Uit cijfers van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, blijkt dat het aantal arbeidsongevallen toeneemt. Het probleem situeert zich vooral bij arbeidsongevallen met ernstige gevolgen, waarvan het aantal maar niet omlaag te krijgen is. Vorig jaar vielen er 66 doden op het werk.
Read more

07.12.2017 - Tariferingsbureau wijzigt algemene voorwaarden natuurrampenverzekering

Als een verzekeraar de natuurrampenrisico’s niet wil dekken volgens zijn eigen voorwaarden, kan de verzekerde gebruik maken van de verzekering natuurrampen van het tariferingsbureau natuurrampen. Het tariferingsbureau past – en dit vanaf 1 januari 2018 – de algemene voorwaarden van deze verzekering aan. De vorige dateren al van 2010. De tarifaire voorwaarden blijven ongewijzigd.
Read more

04.12.2017 - Schadevergoedingen na een ernstig ongeval

Ik had een vrij ernstig ongeval … zonder enige betwisting over de volledige aansprakelijkheid van de tegenpartij. Op welke schadevergoedingen kan ik aanspraak maken?
Read more

[1]  

22.12.2017

Maritieme beveiliging: uitbreiding controle nationale veiligheidsautoriteit Read more

19.12.2017

Voordeel alle aard bedrijfswagen: referentie-CO₂-uitstoot voor 2018 gekend Read more

14.12.2017

Brussel wordt op 1 januari lage emissiezone: vervuilende diesels mogen niet meer binnen Read more

11.12.2017

Aantal arbeidsongevallen met zware gevolgen wil maar niet omlaag Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]