News

31.08.2020 - Fietsers en steppers moeten geen mondmasker meer dragen in Brussels gewest

Vanaf 27 augustus 2020 zijn fietsers en steppers niet meer verplicht om een mondmasker te dragen wanneer ze zich in het Brussels gewest verplaatsen op de openbare weg. Maar dan moeten wel de social distancingregels worden nageleefd. Het gaat om een extra uitzondering op de algemene mondmaskerplicht die sinds 12 augustus 2020 geldt in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.
Read more

27.08.2020 - Kom op tegen Kanker vraagt om uitbreiding Ďrecht om vergeten te wordení

ĎHet lukte me vijf jaar nadat ik genezen was nog steeds niet om een verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten. Ik ben niet kunnen beginnen als zelfstandigeí, getuigt Maarten Vernaillen, een van de 123 (ex-)kankerpatiŽnten in het nieuwste onderzoek van Kom op tegen Kanker. Uit de studie blijkt dat (ex-)kankerpatiŽnten nog steeds erg veel problemen ondervinden met het afsluiten van een verzekering of om via die verzekering voldoende financiŽle bescherming te krijgen. Kom op tegen Kanker pleit er dan ook voor het recht om vergeten te worden uit te breiden.
Read more

24.08.2020 - Aansprakelijkheid voor een ongeval

Is men altijd aansprakelijk voor een ongeval dat men veroorzaakt heeft? Wanneer kan overmacht worden aangevoerd en wat zijn er de gevolgen van?
Read more

19.08.2020 - EU (soms) strenger voor rij- en rusttijden in wegvervoer

De Europese Unie heeft een nieuw maatregelenpakket voor het wegvervoer afgekondigd. In dat pakket zitten strengere regels voor de rij- en rusttijden van de bestuurders, de tachografen, de toegang tot het beroep van wegvervoerondernemer, de detachering van werknemer, en de elektronische uitwisseling van informatie.
Read more

12.08.2020 - Wanneer heeft trucker of buschauffeur geen bewijs van vakbekwaamheid nodig?

Op 11 mei 2020 publiceerde de federale regering een koninklijk besluit van 30 april 2020, dat nieuwe vrijstellingen invoerde op de verplichte vakbekwaamheid voor de beroepschauffeur. De federale regering zette zo de Europese richtlijn 2018/645 om in nationaal recht. Op 12 augustus 2020 doet de Vlaamse regering dat nog eens over met een eigen omzettingsbesluit. De Vlaamse regering gelooft immers dat de gewesten bevoegd zijn voor de vakbekwaamheid van de chauffeurs, en niet de federale regering. De Raad van State lijkt dat standpunt te volgen. Er bestaan nu dus 2 regimes naast mekaar. In hŠŠr uitvoeringsbesluit moderniseert de Vlaamse regering ook nog de nascholing van de chauffeurs, voert ze een nieuw model van Ďkwalificatieattest bestuurderí in, en regelt ze het uitreiken van dat attest aan derdelanders die voor een Vlaams bedrijf werken.
Read more

07.08.2020 - Bredere fietskar voor goederenvervoer per fiets

Aanhangwagens die getrokken worden door een fiets, mogen hoogstens 1 meter breed zijn. Maar dat is net niet breed genoeg om een standaard-europallet van 1,20m op 0,80m te kunnen vervoeren. De federale regering past daarom de Wegcode aan.
Read more

03.08.2020 - Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten

Het aanpassingsdecreet bij de begroting 2020 breidt de vrijstelling van BIV op de elektrische voertuigen uit, zodat in de toekomst ook elektrische bussen, autocars en vrachtwagens de vrijstelling van belasting op de inverkeerstelling kunnen genieten. Het decreet herschikt bovendien het fiscaal statuut van de commerciŽle kentekenplaten voor voertuigen. Want vanaf komend jaar bestaan er naast de huidige handelaars- (Z) en proefrittenplaten (ZZ), ook beroeps- en nationale platen.
Read more

31.07.2020 - EU versnelt invoering van slimme tachograaf

Alle vrachtwagens op internationaal transport moesten tegen 15 juni 2034 uitgerust zijn met een slimme tachograaf. De slimme tachograaf registreert de gps-positie van een voertuig bij het begin van de dienst, om de 3 uur tijdens de dienst, en op het einde van de dienst. Die gps-positionering is een extra beveiliging om te controleren of de geregistreerde posities wel logisch zijn volgens de geregistreerde rijtijden. Verordening 2020/154 breidt echter het aantal te registreren gegevens uit ťn versnelt de invoering van de slimme tachograaf.
Read more

27.07.2020 - Hogere tarieven Brusselse verkeersbelasting sinds 1 juli 2020

ĎBrussel Fiscaliteití heeft de geÔndexeerde tarieven van de verkeersbelasting gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 juli 2020.
Read more

23.07.2020 - Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten

Vanaf 1 jul 2020 tot 31 december 2022 is de vrijstelling van werkgevers- en werknemersbijdragen voor de koopvaardijsector ook van toepassing op activiteiten van kraanschepen, zelfvarende hefwerktuigen, steenstorters, onderzoeksschepen, kabel- en pijpenleggers, en schepen ter ondersteuning van bouwactiviteiten op zee.
Read more

16.07.2020 - Rijbewijsnormen voor mensen met hart- en vaatziekten versoepeld

Vanaf 18 juli 2020 is het voor mensen met een hart- en vaatziekte iets gemakkelijker om hun rijbewijs te krijgen. De criteria zijn versoepeld zodat ze beter aansluiten bij de Ďhuidige medische inzichtení. Die zijn enorm geŽvolueerd de voorbije jaren, vooral wat betreft de inschatting van de risicoís voor de verkeersveiligheid. Met de wijzigingen schikt ons land zich naar de vereisten uit Europese richtlijn 2016/1106.
Read more

10.07.2020 - COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiŽle diensten

Werknemers die tussen 18 maart 2020 en 17 mei 2020 beroepsactiviteiten hebben uitgeoefend in bedrijven uit de cruciale sectoren en essentiŽle diensten, en die covid-19 hebben opgelopen, hebben recht op een beroepsziekteuitkering. De federale regering vult het KB met de beroepsziektelijst aan met een code 1.404.03 voor die werknemers (of hun nabestaanden).
Read more

07.07.2020 - Nieuwe app ĎPortunusí levert vanaf juli erkenningen aan havenarbeiders buiten pool

Vanaf 1 juli 2020 zullen erkenningen van havenarbeiders buiten de pool Ďdie al een eerste keer door de administratieve commissie erkend zijní, worden afgeleverd via de gloednieuwe app ďPortunusĒ. Werkgevers die hun arbeidsovereenkomst beŽindigen zullen dit voortaan ook via de app moeten melden. Een KB maakt duidelijk hoe de app werkt, welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe de controle verloopt.
Read more

02.07.2020 - COVID-19: primaire arbeidsongeschiktheidsuitkeringen opgetrokken tot niveau tijdelijke werkloosheidsuitkeringen

De arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor lage en middelhoge lonen worden tijdelijk opgetrokken tot op het niveau van de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen die omwille van de coronacrisis al verhoogd werden tot 70%.
Read more

29.06.2020 - Moederschapsrust: ziekte, ongeval en tijdelijke werkloosheid door overmacht voortaan gelijkgesteld met arbeid

Zwangere werkneemsters die in de 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum ziek worden, een ongeval hebben, tijdelijk werkloos worden door overmacht (arbeiders en bedienden), tijdelijk werkloos worden wegens economische redenen (bedienden) of waarvoor werkverwijdering is ingeschakeld als maatregel van moederschapsbescherming (profylactisch verlof) mogen hun 5 weken prenataal verlof (7 ingeval van een meerling) voortaan overdragen naar de periode na het postnataal verlof. Deze afwezigheden zijn voortaan gelijkgesteld met arbeidsperiodes. Goed nieuws onder meer voor de vele zwangere werkneemsters die door corona in tijdelijke werkloosheid zitten en een deel van hun prenataal verlof dreigden te verliezen.
Read more

23.06.2020 - Hogere tarieven verkeersbelasting en BIV vanaf 1 juli 2020

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft de geÔndexeerde tarieven van de verkeersbelasting en van de belasting op de inverkeerstelling (BIV) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2020. De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 juli 2020.
Read more

17.06.2020 - Brusselse regering hanteert strikte voorwaarden voor technische keuring van voertuigen tot oktober

Het Brussels gewest laat sinds begin mei weer technische keuringen van voertuigen toe. Onder erg strikte voorwaarden zo blijkt. En dat tot 1 oktober 2020.
Read more

16.06.2020 - Impact van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen

De FSMA heeft op haar website advies nr. 13 van 20 mei 2020 van de Commissie voor het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen gepubliceerd, aangaande de impact van de coronacrisis op het aanvullend pensioen voor zelfstandigen.
Read more

12.06.2020 - Ondernemingen krijgen ook volgend jaar nog subsidies voor gecombineerd vervoer

Ondernemingen die hun goederen vervoeren via een formule van verspreid of gecombineerd vervoer met gebruikmaking van het spoor, hebben rechtstreeks of onrechtstreeks recht op een overheidstussenkomst per kilometer die afgelegd wordt via het spoor. Beide steunregimes lopen eind dit jaar af, maar de wetgever besliste om de steun nog een jaar langer toe te kennen. Tot 31 december 2021 dus. De wetgever wil zo de continuÔteit van het goederenvervoer per spoor verzekeren, ondanks de coronacrisis.
Read more

08.06.2020 - Vanaf 1 mei 2021 is Europees etiket verplicht op alle banden

De Europese Unie heeft een soort van energie-etiket ontworpen, specifiek voor de banden van voertuigen. Met dat etiket wil Europa de transporteurs en weggebruikers aansporen om brandstofefficiŽnte, duurzame, veilige en geluidsarme banden te kopen.
Read more

01.06.2020 - Covid-19: NAR akkoord met ontwerpKB dat afwijkingen en uitstellen voorziet binnen projecten voor primaire preventie van burn-out op het werk en projecten voor inschakeling van risicogroepen

De NAR gaat akkoord het voorstel van de Regering-WilmŤs II om dit jaar geen nieuwe subsidieaanvragen toe te laten van projecten voor primaire preventie van burn-out op het werk. Organisatoren van lopende projecten die door de coronamaatregelen niet al hun geplande acties konden uitvoeren, moeten de kans krijgen op hun doelstellingen alsnog te halen. Wie er nood aan heeft, moet bij de FOD WASO een projectverlenging kunnen vragen. Daarnaast moeten organisatoren van projecten m.b.t. de opleiding en inschakeling van risicogroepen meer tijd krijgen om aan hun subsidieverplichtingen te voldoen.
Read more

27.04.2020 - Brussels gewest: geen rijexamens, geen rijlessen, uitstel voor periodieke keuringen, beroepsprocedures alleen nog digitaal

Niet alleen in het Vlaams gewest, ook in het Brussels gewest is het voorlopig niet mogelijk om je rijbewijs te halen of rijlessen te volgen. De Brusselse regering heeft alle rijopleidingen en rijexamens opgeschort om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar ze neemt ook een aantal andere maatregelen in het kader van mobiliteit en verkeersveiligheid: wie zijn voertuig wilde laten keuren, krijgt uitstel; de geldigheid van de certificaten van de technische controle wordt verlengd; beroep indienen m.b.t. het rijbewijs kan alleen nog elektronisch, net als aanvragen uitzonderlijk vervoer.
Read more

21.04.2020 - Vlaams decreet zorgt voor uitstel verkeersbelasting en opcentiemen op OV, en voor correctere bepaling erfbelasting

Vlaamse ondernemingen krijgen uitstel van betaling voor de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling. En steden en gemeenten krijgen meer tijd om hun opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2020 door te geven.
Read more

20.04.2020 - Autokeuring in Vlaanderen komt weer op gang

Vanaf 20 april kunnen de Vlaamse centra voor autokeuring weer volop aan de slag. De meeste keuringsactiviteiten zijn weer toegelaten. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters versoepelt de maatregelen om te vermijden dat te veel voertuigen zonder keuring vallen en niet meer kunnen worden ingezet net nu het transport van essentiŽle mensen en middelen maximaal moet worden gegarandeerd.
Read more

14.04.2020 - Tarieven kilometerheffing stijgen op 1 juli 2020

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft de geÔndexeerde tarieven van de kilometerheffing gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 april 2020.
Read more

10.04.2020 - Beroepsgebruik auto

Wanneer moet men beroepsgebruik van zijn auto aangeven? Wat zijn de gevolgen van deze aangifte of van het ontbreken ervan?
Read more

06.04.2020 - Termijn voor erkenning arbeidsongeschiktheid zelfstandige aangepast

Vanaf 16 april 2020 geldt het algemene principe waarbij de adviserende arts de arbeidsongeschiktheid van een zelfstandige ten vroegste kan erkennen vanaf de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid door de behandelende arts alleen nog bij de oorspronkelijke aangifte van de arbeidsongeschiktheid en niet meer bij eventuele verlengingen ervan.
Read more

03.04.2020 - Raad van State vernietigt Vlaams besluit over rijopleiding: 3 maanden oefenen volstaat weer

De Raad van State heeft het Vlaams besluit van 9 juni 2017 over de hervorming van de rijopleiding vernietigd. En die uitspraak heeft grote gevolgen: kandidaat-bestuurders kunnen het praktisch rijexamen weer afleggen na 3 (in plaats van 9) maanden oefenen en het vormingsmoment voor begeleiders in het traject met vrije begeleiding is niet langer verplicht.
Read more

30.03.2020 - Covid-19 Vlaams gewest: geen rijexamens, geen rijles, geen terugkommomenten, geen nascholing vakbekwaamheid, beperkte technische keuring

Tijdens de coronacrisis zullen er in Vlaanderen geen rijexamens worden afgenomen. Rijscholen mogen ook geen les meer geven. Alle terugkommomenten in het kader van de rijopleiding B zijn opgeschort, net als de nascholing in het kader van de vakbekwaamheid voor vrachtwagen- en buschauffeurs. Er zijn nog slechts een aantal beperkte keuringsactiviteiten toegestaan. Burgers die getroffen worden door het Covid-19-virus en hun wettelijke verplichtingen in het kader van de regelgeving mobiliteit niet kunnen naleven, krijgen uitstel. Dit zijn in een notendop de noodmaatregelen die de Vlaamse regering heeft genomen op vlak van mobiliteit en openbare werken. Ze gelden sinds 13 maart 2020.
Read more

26.03.2020 - De Belgische verzekeringssector levert inspanningen leveren om de negatieve impact van de coronacrisis het hoofd te bieden

De Belgische verzekeringssector gaat inspanningen leveren om de negatieve impact van de coronacrisis op de particulieren, gezinnen, zelfstandigen en bedrijven te verzachten. De verzekeringsondernemingen gaan de volgende maanden soepel omgaan met klanten in nood en ervoor zorgen dat ze blijvend beschermd worden. Zopas bereikte de sectororganisatie hierover een akkoord dat mee gefaciliteerd werd door de Nationale Bank met de steun van de FSMA en de federale regering.
Read more

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiŽle diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]