Nieuws

30.01.2018 - Schade aan particulier vervoerde goederen

Ik heb mijn buurvrouw helpen verhuizen door een deel van haar meubilair in mijn auto te vervoeren. Op een kruispunt heb ik te laat geremd en ben ik op een andere auto gebotst. De vervoerde voorwerpen werden hierbij ernstig beschadigd. Zal mijn BA-verzekering alle schade vergoeden?
Lees meer

23.01.2018 - Vlaanderen breidt kilometerheffing uit in strijd tegen sluipverkeer

Sinds 1 januari 2018 is het aantal Vlaamse gewestwegen waarop vrachtwagens (> 3,5 ton) een kilometerheffing moeten betalen, aanzienlijk uitgebreid. Het gaat in totaal om 6 trajecten, op de N14, de N35, de N42, de N43 en de N73. Na een eerste evaluatie sinds de invoering van de heffing ruim een jaar geleden, bleek het sluipverkeer op deze wegen significant gestegen.
Lees meer

20.01.2018 - Arbeidsongevallen: beroep mogelijk tegen beslissing over bijdragevermindering ambtshalve aansluiting

Het beheerscomité voor de arbeidsongevallen kan in ‘behartigenswaardige gevallen’ een vermindering toekennen van de bijdragen bij een ambtshalve aansluiting. Voortaan voorziet men hier in een beroepsmogelijkheid tegen de beslissing over de vraag tot bijdragevermindering.
Lees meer

12.01.2018 - 25 doden per jaar minder bij verdubbeling telewerk

Bij een verdubbeling van het aantal telewerkers, daalt 4 procent van de woon-werkverplaatsingen. Uit een nieuwe studie van Vias Institute (vroeger BIVV) blijkt dat er dan elk jaar minder doden en zwaargewonden zouden vallen op onze wegen.
Lees meer

10.01.2018 - Zware boetes voor zeeschepen die CO₂-uitstoot niet registreren

Vanaf 2018 zijn eigenaars van zeeschepen die aankomen in, zich bevinden in of vertrekken uit een Europese haven verplicht om de CO₂-uitstoot van ieder schip zwaarder dan 5.000 ton te registreren. En om daarover jaarlijks te rapporteren bij de Europese Commissie. Inbreuken op deze verplichtingen uit Verordening 2015/575 zullen zwaar worden bestraft. Overtreders riskeren een administratieve geldboete van 20.000 euro.
Lees meer

05.01.2018 - Play it Safe app maakt werknemers wegwijs in preventie

Opleidingen rond preventie en veiligheid zijn broodnodig om het aantal arbeidsongevallen terug te dringen. Play it Safe is een nieuw leerplatform dat op een leuke manier werknemers informeert over de essentiële veiligheids- en preventieregels.
Lees meer

02.01.2018 - Hoe kan je je studieperiodes regulariseren voor je pensioen?

Twee koninklijke besluiten leveren ons de praktische modaliteiten inzake de gelijkstelling van de studiejaren voor de pensioenberekening van de werknemers en de zelfstandigen. Ze voeren een wet uit die de drie pensioenstelsels in dat domein harmoniseert: overheids-, werknemers- en zelfstandigensector. Deze maatregelen zijn met terugwerkende kracht van toepassing sinds 1 december 2017.
Lees meer

28.12.2017 - Rijbewijs B voor trage industriële voertuigen

Wie een rijbewijs B bezit mag voortaan op de openbare weg met een industrieel voertuig van speciale constructie (max. 40km/uur) om van bouwplaats naar bouwplaats te rijden. Tenminste als die bouwplaatsen op minder dan 5km van elkaar liggen. Al is het nieuwe besluit niet op ieder punt even duidelijk.
Lees meer

22.12.2017 - Maritieme beveiliging: uitbreiding controle nationale veiligheidsautoriteit

Het KB Maritieme Beveiliging krijgt een update. Het gaat om een gedeeltelijke omzetting van de Europese richtlijn 2010/65 dat uniforme meldingsformaliteiten invoert voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit EU-havens.
Lees meer

19.12.2017 - Voordeel alle aard bedrijfswagen: referentie-CO₂-uitstoot voor 2018 gekend

Het KB van 13 december 2017 bevat de referentiecijfers voor de CO₂-uitstoot in het kalenderjaar 2018. Voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor blijft de referentie-CO₂-uitstoot 105 g/km. Voor dieselwagens daalt hij tot 86 g/km.
Lees meer

14.12.2017 - Brussel wordt op 1 januari lage emissiezone: vervuilende diesels mogen niet meer binnen

Op 1 januari 2018 voert Brussel de lage emissiezone (LEZ) in. Vanaf dan mogen de meest vervuilende dieselwagens (euronorm 0 en 1) het hoofdstedelijk gewest niet meer binnen. En de normen worden de komende jaren nog strenger. Al zal de eerste maanden soepel worden opgetreden: inbreuken zullen pas vanaf oktober effectief worden bestraft.
Lees meer

11.12.2017 - Aantal arbeidsongevallen met zware gevolgen wil maar niet omlaag

Uit cijfers van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, blijkt dat het aantal arbeidsongevallen toeneemt. Het probleem situeert zich vooral bij arbeidsongevallen met ernstige gevolgen, waarvan het aantal maar niet omlaag te krijgen is. Vorig jaar vielen er 66 doden op het werk.
Lees meer

07.12.2017 - Tariferingsbureau wijzigt algemene voorwaarden natuurrampenverzekering

Als een verzekeraar de natuurrampenrisico’s niet wil dekken volgens zijn eigen voorwaarden, kan de verzekerde gebruik maken van de verzekering natuurrampen van het tariferingsbureau natuurrampen. Het tariferingsbureau past – en dit vanaf 1 januari 2018 – de algemene voorwaarden van deze verzekering aan. De vorige dateren al van 2010. De tarifaire voorwaarden blijven ongewijzigd.
Lees meer

04.12.2017 - Schadevergoedingen na een ernstig ongeval

Ik had een vrij ernstig ongeval … zonder enige betwisting over de volledige aansprakelijkheid van de tegenpartij. Op welke schadevergoedingen kan ik aanspraak maken?
Lees meer

[1]  

30.01.2018

Schade aan particulier vervoerde goederen Lees meer

23.01.2018

Vlaanderen breidt kilometerheffing uit in strijd tegen sluipverkeer Lees meer

12.01.2018

25 doden per jaar minder bij verdubbeling telewerk Lees meer

22.12.2017

Maritieme beveiliging: uitbreiding controle nationale veiligheidsautoriteit Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]