Nieuws

30.01.2019 - Verplicht verval recht tot sturen voor voetganger schendt Grondwet

Op basis van artikel 38 §7 van de Wegverkeerswet is een rechter niet verplicht om het verval van het recht tot sturen uit te spreken als de overtreding werd begaan met een voertuig dat niet in aanmerking komt voor de vervallenverklaring, zoals een fiets. De verplichting blijft echter wel bestaan wanneer de overtreding werd begaan zonder voertuig. “Een verschil in behandeling tussen twee gelijkaardige categorieën weggebruikers”, aldus het Grondwettelijk Hof in zijn arrest 129/2018. Artikel 38 §7 van de Wegverkeerswet schendt dan ook artikels 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het niet van toepassing is wanneer de overtreding werd begaan door een voetganger. Het Hof wil dan ook dat de wetgever de nodige stappen zet om een einde te maken aan de schending.
Lees meer

24.01.2019 - Arbeidswegongeval voor thuiswerker die kind afzet aan schoolpoort

De wetgever werkt de discriminatie in de arbeidsongevallenwetgeving weg tussen werknemers die hun kinderen wegbrengen naar school of die ’s middags gaan lunchen, en telewerkers die hetzelfde doen.
Lees meer

21.01.2019 - Ongeval na joyride

Mijn zoon van 16 jaar is zo vrij geweest de sleutel van mijn auto te lenen en een ritje te maken met zijn vrienden. U raadt het vervolg: hij is op een andere auto gebotst en een van zijn vrienden liep verwondingen op. Hoe zal de verzekeraar reageren?
Lees meer

17.01.2019 - Verzwaard risico: sectoraanpak stimuleert preventie arbeidsongevallen

Ondernemingen met een hoger risico op arbeidsongevallen moeten een forfaitaire bijdrage betalen omdat ze het niet zo nauw nemen met arbeidsongevallenpreventie, in vergelijking met andere ondernemingen van dezelfde sector.
Lees meer

11.01.2019 - Vlaanderen werkt aan nieuw vergoedingssysteem voor teelt- en oogstschade door rampen, oud systeem verdwijnt op 1 september

Vanaf 1 september 2019 zal Vlaanderen geen vergoedingen meer toekennen voor teelt- of oogschade vanuit het huidige algemene rampenfonds. De overheid werkt immers aan een volledig nieuw vergoedingssysteem als onderdeel van een grootschalige hervorming.
Lees meer

08.01.2019 - Belastingvrijstelling voor ‘groene’ motorfietsen in Vlaams Gewest

Op motorfietsen die enkel worden aangedreven met een elektrische motor of met waterstof moet u geen belasting op de inverkeerstelling (BIV) meer betalen.
Lees meer

04.01.2019 - Vrij aanvullend pensioen voor werknemers vanaf 27 maart 2019: fiscale aspecten

Op 27 december 2018 verscheen de ‘wet van 6 december 2018’ in het Belgisch Staatsblad die het ‘vrij aanvullend pensioen voor werknemers’ (VAPW) invoert. Ze treedt in werking op 27 maart 2019.
Lees meer

28.12.2018 - 20 uur rijles is niet meer altijd vereist voor de afgifte van voorlopig rijbewijs B zonder begeleider

De federale regering heeft haar regels voor de afgifte van een voorlopig rijbewijs B afgestemd op de nieuwe regels voor de rijopleiding van de gewesten. Een must want kandidaten kunnen kiezen in welk gewest ze hun rijopleiding kiezen en waar ze examens afleggen.
Lees meer

26.12.2018 - Vrijwillige en opzettelijke schadegevallen

Buiten zichzelf van woede en onder invloed van alcohol probeert een automobilist zijn vrouw te overrijden. Komt de verzekering BA Motorrijtuigen tussen bij een vrijwillige en opzettelijk schadegeval?
Lees meer

20.12.2018 - Branden en explosies zorgen voor de grootste schades bij bedrijven

De komende jaren zullen cyberrisico’s en effecten van nieuwe technologieën een grotere invloed krijgen op de schades van bedrijven. Toch zorgen branden en explosies voor de grootste claims die bedrijven indienen bij verzekeraars, zo blijkt uit een rapport van Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).
Lees meer

17.12.2018 - Zelfstandigen hebben nood aan informatie over aanvullende pensioensopbouw

Zelfstandigen hebben nood aan duidelijke informatie over aanvullende pensioensopbouw. 1 op 2 zelfstandigen in hoofdberoep heeft geen VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen), zo blijkt uit cijfers van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Klantenenquêtes van AXA Belgium bevestigen dit.
Lees meer

14.12.2018 - Extra maatregelen tegen kilometerbedrog bij aan-en verkoop tweedehandswagen

Vanaf 1 maart 2019 zal de Car-pass niet meer alleen de kilometerstand van een voertuig vermelden, maar ook de euronorm waaraan het voertuig voldoet, de officiële CO2-uitstoot en de gebruikte testprocedure, de eventuele verplichting om het voertuig te laten keuren na een ongeval en eventuele terugroepacties waaraan geen gevolg werd gegeven. Items die van doorslaggevend belang kunnen zijn bij de aankoop van een occasie en nu niet moeten worden gemeld. Maar de wetgever wil kandidaat-kopers ook beter beschermen door extra in te zetten op de strijd tegen kilometerbedrog. Dat blijkt nog steeds schering en inslag bij de invoer van tweedehandsvoertuigen uit het buitenland. Daarom zullen verkopers in de toekomst onder meer verplicht zijn om de kilometerhistoriek vóór invoer mee te delen aan de vzw Car-Pass.
Lees meer

12.12.2018 - Bore-out: Ziek van verveling

21% van de Belgische werknemers verveelt zich wel eens op het werk. En een werknemer die zich verveelt, heeft een hoger risico op een bore-out. Onderzoek van Securex wijst uit dat 5,6% van de Belgische werknemers dit verhoogd risico heeft.
Lees meer

05.12.2018 - Werknemers maken verkeerde inschatting van arbeidsongeschiktheidsuitkering

Volgens cijfers van het RIZIV van december 2017 zijn bijna 405.000 Belgische werknemers al meer dan een jaar op ziekteverlof. Dit cijfer lag 3,7% hoger in vergelijking met eind 2016. AG Insurance en Vlerick Business School hebben een enquête gehouden bij 1070 lezers van La Libre en De Standaard. Onderzocht werd hoeveel werknemers dachten te ontvangen als arbeidsongeschiktheidsuitkering en van de verzekering gegarandeerd inkomen die bepaalde werkgevers voorzien
Lees meer

30.11.2018 - Wetsvoorstel 'Recht om vergeten te worden'

Kris Peeters, federaal vicepremier & minister van Werk, Economie en Consumentenzaken werkt aan een wetsvoorstel dat het ‘recht op vergeten’ invoert in de Belgische verzekeringswetgeving.
Lees meer

28.11.2018 - Federale beleidsnota Mobiliteit: nieuwigheden m.b.t. rijbewijs, inschrijving voertuigen, Wegcode, intelligente tachograaf en boetecatalogus goederenvervoer

De modernisering van de Wegcode, de opkomst van de intelligente tachograaf, de vereenvoudiging van de administratie voor kandidaat-bestuurders, de hervorming van de commerciële inschrijvingen en de nieuwe boetecatalogus voor het vrachtvervoer. Vijf prioriteiten uit de Algemene Beleidsnota Mobiliteit van federaal Mobiliteitsminister François Bellot. We lichten ze graag voor u toe.
Lees meer

22.11.2018 - Krachtlijnen van ADR-2019

De Europese Unie herinnert eraan dat er op 1 januari 2019 een nieuwe versie van kracht wordt van de bijlagen bij de ‘Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg’ (ADN). En van het ‘Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren’ (ADN).
Lees meer

19.11.2018 - Vrij aanvullend pensioen voor werknemers: fiscale aspecten (wetsontwerp)

De Regering heeft op 31 oktober 2018 in de Kamer een wetsontwerp ingediend dat een wettelijk kader bevat voor het ‘vrij aanvullend pensioen voor de werknemers’ (VAPW).
Lees meer

13.11.2018 - Zijn we verplicht de auto te laten herstellen?

Wij hadden een ongeval. Zijn we verplicht de auto te laten herstellen? Zal de waarde van de schadevergoeding dezelfde zijn? En wat gebeurt er als we de auto willen laten herstellen in een andere garage dan die waar de expertise heeft plaatsgevonden?
Lees meer

09.11.2018 - Verzekering van zelfrijdende voertuigen: de automatische omnium

Wie is de aansprakelijke bij een ongeval wanneer de zelfrijdende voertuigen hun intrede doen op de Belgische wegen? Philippe Colle, gedelegeerd bestuurder van Assuralia, kaart de problematiek van verzekeren en zelfrijdende voertuigen aan in een opiniestuk dat werd gepubliceerd in L’Echo. De verzekeraars hebben erover nagedacht hoe de wetgeving er moet uitzien wanneer deze voertuigen op onze wegen verschijnen. De wetgeving voorziet sinds 1956 dat de eigenaar van ieder motorrijtuig dat in het verkeer wordt gesteld op de openbare weg, verzekerd moet zijn. Op dit vlak verandert er niets.
Lees meer

06.11.2018 - ABEX-index stijgt met 20 punten

De indexcommissie van de Associatie van Belgische Experten (ABEX) heeft de nieuwe semestriële index vanaf 1 november 2018 vastgelegd op 809. Dat is een stijging met 20 punten over de laatste zes maanden, wat neerkomt op een stijging van 2,5%. De ABEX-index is een indexcijfer van de bouwkosten, dat iedere zes maanden wordt opgesteld door de associatie. De premies voor woningverzekeringen voor private eigendommen zijn aan deze index gekoppeld.
Lees meer

30.10.2018 - Bacquelaine heeft beleidsnota Pensioenen voorgesteld

Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, heeft in zijn algemene beleidsnota een balans opgemaakt van het pensioenbeleid. Denk bijvoorbeeld aan de afschaffing van de beperking tot de eenheid van loopbaan voor effectief gewerkte periodes of de afschaffing van de diplomabonificatie voor het vervroegd pensioen. Maarde minister werpt ook een blik op de toekomst.
Lees meer

26.10.2018 - Arbeidsongevallen in 2017 opnieuw in stijgende lijn

Fedris heeft naar jaarlijkse gewoonte het statistisch verslag van de arbeidsongevallen gepubliceerd. Daarin worden de arbeidsongevallen van het voorbije jaar besproken. Statistieken tonen het aantal arbeidsongevallen, maar ook bijvoorbeeld de geweigerde aangiftes, evoluties van de gevolgen en hoe de arbeidsongevallen zijn ontstaan. Slecht nieuws voor 2017, ten opzichte van 2016 is er een stijging van het aantal arbeidsongevallen met 2,5%. Vooral de stijging van het aantal arbeidswegongevallen is opmerkelijk.
Lees meer

22.10.2018 - Wie voorlopig rijbewijs laat vervallen, kan vanaf februari 2019 meteen een nieuw aanvragen mits 6 uur rijles

Wie zijn voorlopig rijbewijs B laat vervallen (door bijvoorbeeld nooit het praktisch rijexamen af te leggen of er niet voor te slagen) kan vanaf 1 februari 2019 meteen een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen. Nu moet men daar 3 jaar voor wachten. Een periode die destijds als ‘straftijd’ werd ingevoerd. Maar wel heel wat jaren waarin men niet achter het stuur mag kruipen en dus heel wat vaardigheden kan verliezen.
Lees meer

18.10.2018 - Geen boete voor wie Brusselse lage-emissiezone binnenrijdt door wegomleiding van politie of wegbeheerder

Word je door een wegomleiding van de politie of wegbeheerder verplicht om de Brusselse lage-emissiezone (LEZ) binnen te rijden met een voertuig dat niet aan de voorwaarden voldoet, dan hoef je niet te panikeren. Er zullen in dat geval geen administratieve boetes worden uitgeschreven. De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voegt die regel toe aan haar LEZ-besluit.
Lees meer

15.10.2018 - Schoolstraat voortaan opgenomen in Wegcode

Het concept ‘schoolstraat’ is vanaf 20 oktober 2018 wettelijk verankerd in de Wegcode. Met een duidelijke definitie, een eigen verkeersbord en verkeersregels.
Lees meer

10.10.2018 - Is BA Motorrijtuigen altijd verplicht?

Men zegt ons dat de verzekering BA Motorrijtuigen verplicht is en dat geen enkele uitzondering kan worden aangevoerd ten aanzien van het slachtoffer. Is dat nog altijd zo? Zijn er geen uitsluitingsgevallen?
Lees meer

05.10.2018 - Gezondheidszorg: financiële bezorgdheid van de Belgen en nood aan informatie

7 Belgen op 10 zijn bang om ziek te worden. Oorzaken zijn de angst om afhankelijk te worden van anderen en geconfronteerd worden met financiële problemen als gevolg van de behandelingskosten. 45% van de Belgen vreest tandzorg nodig te hebben en 40% is bang voor de financiële impact hiervan. 75% van hen overweegt hun afspraak bij de tandarts uit te stellen om financiële redenen. Dit zijn enkele resultaten uit de nieuwe DKV-barometer, het resultaat van een onderzoek van Ipsos in juni bij een representatief staal van 1000 personen.
Lees meer

28.09.2018 - Dagpas voor Brusselse lage-emissiezone te koop vanaf 1 oktober

De verkoop van dagpassen voor de Brusselse lage-emissiezone (LEZ) start op 1 oktober. Zo’n pas geeft iemand met een personenwagen, bestelwagen ≤ 3,5 ton, bus of autocar die niet voldoet aan de LEZ-normen voor 1 dag toegang tot het Brussels gewest. Momenteel is de LEZ alleen verboden terrein voor dieselvoertuigen zonder euronorm of met euronorm 1. De komende jaren worden de normen echter steeds strenger en zullen meer mensen een dagpas nodig hebben.
Lees meer

24.09.2018 - Fietsers en vrachtwagens: twee aandachtspunten bij verkeersveiligheid

Het aantal verkeersdoden daalde in de eerste helft van 2018 met 14 procent. Dat blijkt uit de verkeersbarometer van Vias. Fietsers en vrachtwagens blijven echter aandachtspunten bij het verbeteren van de verkeersveiligheid.
Lees meer

[1]  2  3  4  

24.01.2019

Arbeidswegongeval voor thuiswerker die kind afzet aan schoolpoort Lees meer

21.01.2019

Ongeval na joyride Lees meer

04.01.2019

Vrij aanvullend pensioen voor werknemers vanaf 27 maart 2019: fiscale aspecten Lees meer

26.12.2018

Vrijwillige en opzettelijke schadegevallen Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]