Nieuws

30.11.2018 - Wetsvoorstel 'Recht om vergeten te worden'

Kris Peeters, federaal vicepremier & minister van Werk, Economie en Consumentenzaken werkt aan een wetsvoorstel dat het ‘recht op vergeten’ invoert in de Belgische verzekeringswetgeving.
Lees meer

28.11.2018 - Federale beleidsnota Mobiliteit: nieuwigheden m.b.t. rijbewijs, inschrijving voertuigen, Wegcode, intelligente tachograaf en boetecatalogus goederenvervoer

De modernisering van de Wegcode, de opkomst van de intelligente tachograaf, de vereenvoudiging van de administratie voor kandidaat-bestuurders, de hervorming van de commerciële inschrijvingen en de nieuwe boetecatalogus voor het vrachtvervoer. Vijf prioriteiten uit de Algemene Beleidsnota Mobiliteit van federaal Mobiliteitsminister François Bellot. We lichten ze graag voor u toe.
Lees meer

22.11.2018 - Krachtlijnen van ADR-2019

De Europese Unie herinnert eraan dat er op 1 januari 2019 een nieuwe versie van kracht wordt van de bijlagen bij de ‘Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg’ (ADN). En van het ‘Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren’ (ADN).
Lees meer

19.11.2018 - Vrij aanvullend pensioen voor werknemers: fiscale aspecten (wetsontwerp)

De Regering heeft op 31 oktober 2018 in de Kamer een wetsontwerp ingediend dat een wettelijk kader bevat voor het ‘vrij aanvullend pensioen voor de werknemers’ (VAPW).
Lees meer

13.11.2018 - Zijn we verplicht de auto te laten herstellen?

Wij hadden een ongeval. Zijn we verplicht de auto te laten herstellen? Zal de waarde van de schadevergoeding dezelfde zijn? En wat gebeurt er als we de auto willen laten herstellen in een andere garage dan die waar de expertise heeft plaatsgevonden?
Lees meer

09.11.2018 - Verzekering van zelfrijdende voertuigen: de automatische omnium

Wie is de aansprakelijke bij een ongeval wanneer de zelfrijdende voertuigen hun intrede doen op de Belgische wegen? Philippe Colle, gedelegeerd bestuurder van Assuralia, kaart de problematiek van verzekeren en zelfrijdende voertuigen aan in een opiniestuk dat werd gepubliceerd in L’Echo. De verzekeraars hebben erover nagedacht hoe de wetgeving er moet uitzien wanneer deze voertuigen op onze wegen verschijnen. De wetgeving voorziet sinds 1956 dat de eigenaar van ieder motorrijtuig dat in het verkeer wordt gesteld op de openbare weg, verzekerd moet zijn. Op dit vlak verandert er niets.
Lees meer

06.11.2018 - ABEX-index stijgt met 20 punten

De indexcommissie van de Associatie van Belgische Experten (ABEX) heeft de nieuwe semestriële index vanaf 1 november 2018 vastgelegd op 809. Dat is een stijging met 20 punten over de laatste zes maanden, wat neerkomt op een stijging van 2,5%. De ABEX-index is een indexcijfer van de bouwkosten, dat iedere zes maanden wordt opgesteld door de associatie. De premies voor woningverzekeringen voor private eigendommen zijn aan deze index gekoppeld.
Lees meer

30.10.2018 - Bacquelaine heeft beleidsnota Pensioenen voorgesteld

Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, heeft in zijn algemene beleidsnota een balans opgemaakt van het pensioenbeleid. Denk bijvoorbeeld aan de afschaffing van de beperking tot de eenheid van loopbaan voor effectief gewerkte periodes of de afschaffing van de diplomabonificatie voor het vervroegd pensioen. Maarde minister werpt ook een blik op de toekomst.
Lees meer

26.10.2018 - Arbeidsongevallen in 2017 opnieuw in stijgende lijn

Fedris heeft naar jaarlijkse gewoonte het statistisch verslag van de arbeidsongevallen gepubliceerd. Daarin worden de arbeidsongevallen van het voorbije jaar besproken. Statistieken tonen het aantal arbeidsongevallen, maar ook bijvoorbeeld de geweigerde aangiftes, evoluties van de gevolgen en hoe de arbeidsongevallen zijn ontstaan. Slecht nieuws voor 2017, ten opzichte van 2016 is er een stijging van het aantal arbeidsongevallen met 2,5%. Vooral de stijging van het aantal arbeidswegongevallen is opmerkelijk.
Lees meer

22.10.2018 - Wie voorlopig rijbewijs laat vervallen, kan vanaf februari 2019 meteen een nieuw aanvragen mits 6 uur rijles

Wie zijn voorlopig rijbewijs B laat vervallen (door bijvoorbeeld nooit het praktisch rijexamen af te leggen of er niet voor te slagen) kan vanaf 1 februari 2019 meteen een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen. Nu moet men daar 3 jaar voor wachten. Een periode die destijds als ‘straftijd’ werd ingevoerd. Maar wel heel wat jaren waarin men niet achter het stuur mag kruipen en dus heel wat vaardigheden kan verliezen.
Lees meer

18.10.2018 - Geen boete voor wie Brusselse lage-emissiezone binnenrijdt door wegomleiding van politie of wegbeheerder

Word je door een wegomleiding van de politie of wegbeheerder verplicht om de Brusselse lage-emissiezone (LEZ) binnen te rijden met een voertuig dat niet aan de voorwaarden voldoet, dan hoef je niet te panikeren. Er zullen in dat geval geen administratieve boetes worden uitgeschreven. De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voegt die regel toe aan haar LEZ-besluit.
Lees meer

15.10.2018 - Schoolstraat voortaan opgenomen in Wegcode

Het concept ‘schoolstraat’ is vanaf 20 oktober 2018 wettelijk verankerd in de Wegcode. Met een duidelijke definitie, een eigen verkeersbord en verkeersregels.
Lees meer

10.10.2018 - Is BA Motorrijtuigen altijd verplicht?

Men zegt ons dat de verzekering BA Motorrijtuigen verplicht is en dat geen enkele uitzondering kan worden aangevoerd ten aanzien van het slachtoffer. Is dat nog altijd zo? Zijn er geen uitsluitingsgevallen?
Lees meer

05.10.2018 - Gezondheidszorg: financiële bezorgdheid van de Belgen en nood aan informatie

7 Belgen op 10 zijn bang om ziek te worden. Oorzaken zijn de angst om afhankelijk te worden van anderen en geconfronteerd worden met financiële problemen als gevolg van de behandelingskosten. 45% van de Belgen vreest tandzorg nodig te hebben en 40% is bang voor de financiële impact hiervan. 75% van hen overweegt hun afspraak bij de tandarts uit te stellen om financiële redenen. Dit zijn enkele resultaten uit de nieuwe DKV-barometer, het resultaat van een onderzoek van Ipsos in juni bij een representatief staal van 1000 personen.
Lees meer

28.09.2018 - Dagpas voor Brusselse lage-emissiezone te koop vanaf 1 oktober

De verkoop van dagpassen voor de Brusselse lage-emissiezone (LEZ) start op 1 oktober. Zo’n pas geeft iemand met een personenwagen, bestelwagen ≤ 3,5 ton, bus of autocar die niet voldoet aan de LEZ-normen voor 1 dag toegang tot het Brussels gewest. Momenteel is de LEZ alleen verboden terrein voor dieselvoertuigen zonder euronorm of met euronorm 1. De komende jaren worden de normen echter steeds strenger en zullen meer mensen een dagpas nodig hebben.
Lees meer

24.09.2018 - Fietsers en vrachtwagens: twee aandachtspunten bij verkeersveiligheid

Het aantal verkeersdoden daalde in de eerste helft van 2018 met 14 procent. Dat blijkt uit de verkeersbarometer van Vias. Fietsers en vrachtwagens blijven echter aandachtspunten bij het verbeteren van de verkeersveiligheid.
Lees meer

20.09.2018 - Duizenden arbeidsongevallen per jaar niet aangegeven

De ongevallenstatistieken representeren niet het werkelijke aantal arbeidsongevallen. Fedris schat dat er jaarlijks ongeveer tienduizend ongevallen met fysiek letsel of met minstens enkele dagen arbeidsongeschiktheid niet worden aangegeven.
Lees meer

17.09.2018 - Verlies van een kans door een ongeval

Mijn zoon werd op weg naar een sollicitatiegesprek aangereden door een auto die geen rekening hield met de verkeerstekens. Hij werd gewond naar het ziekenhuis gevoerd en kon bijgevolg niet aan het gesprek deelnemen. Kan hij een schadevergoeding krijgen voor het verlies van deze kans om aangeworven te worden?
Lees meer

12.09.2018 - 10-jarige aansprakelijkheidsverzekeringen bouw in één grote databank

De ‘wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake Economie’ creëert een databank waarin alle overeenkomsten voor verplichte verzekering van de 10-jarige burgerlijke aansprakelijkheid van architecten, aannemers en aanverwante beroepen worden opgenomen. Verzekeringsondernemingen zijn verplicht om die databank aan te vullen. Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, wordt aangewezen als de verwerkingsverantwoordelijke van dat zogenaamde ‘register’.
Lees meer

07.09.2018 - Verplichte BA-verzekering voor huurders in Wallonië, voor huurders en eigenaren in Vlaanderen

Vanaf 1 september 2018 is in Wallonië de huurder verantwoordelijk voor een brand, tenzij deze kan bewijzen dat hem geen schuld treft. Dat bepaalt het decreet inzake de woninghuurovereenkomst van 15 maart 2018.
Lees meer

04.09.2018 - Voertuig niet ingeschreven? Geknoeid met kentekenplaat? Strengere straffen vanaf 1 oktober

Wie rondrijdt met een niet-ingeschreven voertuig of geknoeid heeft met zijn kentekenplaat, riskeert vanaf 1 oktober een hogere boete, een verdubbeling van de boete bij recidive en een rijverbod. Vijf jaar nadat de wetgever ‘gedragingen inzake de inschrijving waardoor men zich aan vervolging kan onttrekken’ heeft gecategoriseerd als overtredingen van de tweede graad, werd op 31 augustus 2018 eindelijk het uitvoerings-KB gepubliceerd.
Lees meer

30.08.2018 - Levensverzekering van lange duur: maximale rentevoet wordt behouden op 2%

De maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur wordt opnieuw behouden op 2%. Dit geldt al sinds 2016.
Lees meer

27.08.2018 - Arbeidsongevallenverzekering voor nieuwe werkplekleren-cursisten en -stagiairs

Vlaanderen vervangt op 1 september de gespecialiseerde individuele beroepsopleiding (GIBO) en de curatieve beroepsopleiding (C-IBO) door een individuele beroepsopleiding voor kwetsbare werknemers (K-IBO). De beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) wordt een beroepsinlevingsstage (BIS), de oriënterende stage heet dan beroepsverkennende stage, en de opleidingsstages binnen een beroepsopleidingstraject worden in een strakker keurslijf gestopt. Tot slot worden de instapstage en de IBO-interim afgeschaft.
Lees meer

22.08.2018 - Kentekenplaat voor speed pedelecs pas verplicht vanaf 11 december 2018

De kentekenplaat voor speed pedelecs is pas verplicht vanaf 11 december 2018. De deadline schuift dus een jaar op.
Lees meer

17.08.2018 - Kredietverzekeraar waarschuwt voor gevolgen van faillissementen bij grote ondernemingen

In de eerste zes maanden van 2018 gingen wereldwijd 169 bedrijven failliet met een omzet van meer dan 50 miljoen euro. Dat blijkt uit een rapport van kredietverzekeraar Euler Hermes. Dat is een lichte stijging in vergelijking met de eerste zes maanden van 2017, toen 166 grote bedrijven failliet gingen. Toch is de impact van deze faillissementen nu veel groter, want deze 169 failliete bedrijven realiseerden een omzet van 62,3 miljard euro, en dat cijfer ligt 24% hoger dan in 2017.
Lees meer

13.08.2018 - Omniumverzekering

Ik heb gelezen dat de verplichte aansprakelijkheidsverzekering nooit de schade aan het eigen voertuig betaalt en dat alleen de omniumverzekering deze schade dekt. Is dat juist?
Lees meer

09.08.2018 - Vanaf wanneer laat je senioren niet meer met de wagen rijden?

De auto is een gevoelig onderwerp voor bejaarden. Voor velen is het een cruciaal onderdeel van hun mobiliteit en hun zelfstandigheid. Op een bepaalde leeftijd beginnen senioren echter bepaalde vaardigheden: hun reactiesnelheid vertraagt of hun zicht gaat achteruit. Op een bepaald moment is het niet meer veilig om hen zelf met de wagen te laten rijden. Volgens zorgverleners is dit een van de moeilijkste conversaties die kinderen met hun ouders zullen hebben. Europ Assistance gaat in een blogpost dieper in op deze problematiek en biedt tips.
Lees meer

02.08.2018 - Assuralia publiceert toelichtingsfiche Tienjarige Aansprakelijkheid Woningen

De Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen Assuralia heeft een toelichtingsfiche gepubliceerd omtrent de verplichte verzekering Tienjarige Aansprakelijkheid Woningen.
Lees meer

30.07.2018 - Aansprakelijkheid van de gemeente

Toen ik door een dorp reed, kon ik een put in de weg niet vermijden. Kan ik bij de gemeente een schadevergoeding eisen?
Lees meer

23.07.2018 - Binnenkort meteen aangesloten bij ‘aanvullend pensioen’

Vanaf 1 januari 2019 zullen werknemers ‘onmiddellijk’ worden aangesloten bij een aanvullende pensioenregeling. De minimumleeftijd en de wachttijd worden geschrapt. Er wordt ook een verplichting ingevoerd om de aangeslotene op zijn vraag te informeren over de gevolgen van zijn vertrek uit de onderneming. Bedoeling is de mobiliteit van werknemers binnen de EU te stimuleren.
Lees meer

[1]  2  3  

30.11.2018

Wetsvoorstel 'Recht om vergeten te worden' Lees meer

19.11.2018

Vrij aanvullend pensioen voor werknemers: fiscale aspecten (wetsontwerp) Lees meer

09.11.2018

Verzekering van zelfrijdende voertuigen: de automatische omnium Lees meer

06.11.2018

ABEX-index stijgt met 20 punten Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]