Pensioensparen via een verzekering loont

Pensioensparen is geen overbodige luxe; de overheid moedigt het trouwens aan met fiscale voordelen. U kunt daarbij kiezen tussen een pensioenspaarverzekering en een pensioenspaarrekening. Waarin zit ’m het verschil?

Gemiddeld moet een zelfstandige of loontrekkende het na een volledige loopbaan stellen met 35 à 45% van zijn vroegere inkomen. Ambtenaren zijn beter af (60%). Maar ze kunnen geen appeltje voor de dorst bijeensparen via een VAPZ zoals een zelfstandige of via een groepsverzekering zoals een loontrekkende (waarvan overigens maar zo’n 60% van alle werknemers genieten). Pensioensparen is wel voor iedereen weggelegd, en zorgt alvast voor een welgekomen aanvulling van het wettelijke pensioen.

Fiscaal geen verschil

Dit jaar kunt u maximaal 870 euro pensioensparen als belastingplichtige. Echtgenoten kunnen dus 1740 euro sparen.

Fiscaal blijft het gelijk of u het via een pensioenspaarverzekering bij een verzekeringsmaatschappij of via een pensioenspaarrekening bij een bank doet. Uw belastingvoordeel bedraagt minimum 30% en maximum 40%, te verhogen met het percentage van uw gemeentebelasting.

Op uw 60e verjaardag of als u voordien zou overlijden, houdt de fiscus automatisch 10% in op het tot dan gespaarde totaal (16,5% op stortingen van vóór 1993). Stortingen na uw 60e worden niet meer belast.

Volledigheidshalve nog dit: de minimumduur van een contract bedraagt 10 jaar, en u moet ten minste 5 stortingen uitvoeren tijdens de hele duur van het contract. Intekenen kan vanaf 18 jaar en uiterlijk in het jaar dat u 64 wordt. In dat laatste geval krijgt u uw spaarcenten wel pas als u 75 bent.

Gewaarborgd rendement

Als u pensioenspaart bij een verzekeringsmaatschappij, bent u zeker dat u een gewaarborgd rendement op uw spaarinleg krijgt. Dit is met een pensioenspaarrekening bij de bank niet het geval. Zij belegt uw inleg in aandelen en obligaties, en het rendement daarvan schommelt volgens de prestaties op de beurs en op de obligatiemarkten.

Sommige pensioenspaarders vangen dat op met pensioensparen op de beide manieren: via een verzekeringsmaatschappij én via een bank. Dat mag. Bedenk wel dat u jaarlijks maar één contract mag gebruiken om het belastingvoordeel te genieten.

Winstdeelname

Door te sparen via een pensioenspaarverzekering krijgt u ook een deelname in de winst. Ze wordt jaarlijks bepaald en hangt af van de resultaten van de verzekeringsmaatschappij. Maar ze verhoogt hoe dan ook het rendement van uw spaarinleg. Bovendien worden de winstdeelnames die u in de loop van het contract zijn toegekend, later bij de uitbetaling niet belast.

Extra waarborgen

Nog een voordeel van pensioensparen bij een verzekeringsmaatschappij is dat u uw contract kunt uitbreiden met een waarborg invaliditeit of een overlijdensdekking bijvoorbeeld. U spaart dan niet alleen voor uw eigen pensioen, maar ook voor uw nabestaanden of voor een door u zelfgekozen begunstigde als u vroegtijdig zou overlijden.

Beleggingsverzekering

Sinds vorig jaar kunt u ook een pensioenspaarverzekering in tak 23 afsluiten. Uw spaarinleg wordt dan, net zoals de bank dat doet, in aandelen en obligaties belegd. Dus zonder gegarandeerd rendement, maar met de mogelijkheid om extra waarborgen te onderschrijven. Ondertussen zijn er ook maatschappijen die een combinatie aanbieden van een klassieke pensioenspaarverzekering met een tak 23-pensioenspaarverzekering. We verschaffen u graag meer informatie over hoe dat precies in zijn werk gaat.

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiŽle diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]